#metoo - har mannen en framtid?

 
  År 2017 var det år då en flod av berättelser om övergrepp på kvinnor från instängda gardrober vällde ut genom  #metoo till offentligheten  via en lång rad av yrkesgrupper.  I de allra flesta fall rörde det sig om mäns ofredande och våldtäkter på kvinnor. Någon motsvarighet från ofredade män har inte sett dagens ljus.
-
#metoo rörelsen har visat att det är mannen som har svårast att inordna sig i en social struktur, som känns bra för båda könen. Kvinnor har tydligt vittnat om detta. En föreställning på Södra teatern i Stockholm med kvinnliga skådespelare på scenen och Sverige drottning och kronprinsessan närvarande, belyste detta på ett näst intill chockartat sätt.
-
Således är det manssamhället som ställts inför skampålen. Ett försök att förstå den stackars mannen, skulle vara att vårt offentliga rum har från senare delen av 1900-talets urbanisering förändrats genom inflyttning till en mer anonym tillvaro i städer. Det har gjort våra kontakter mer ytliga. Vi har lärt oss bedöma varandra mer efter utseende än att odla djupare personliga relationer. I stadsmiljön är den sociala kontrollen mindre än i bondesamhället. Det har som följd blivit mer av en kroppsytans exponering och det har återspeglats i ökad nakenhet i det offentliga rummet på reklampelare, i tidningsmagasin, filmer och i klädmodet. Vill man ha jeans, som är heltäckande, så kan man klippa upp dem och blotta delar av nakna lår. Ett tydligt tecken till signalering och lust till exponering påtvingat eller icke av modet.
-
Det var under denna tidsperiod som begreppet sexappeal myntades. Samtidigt har vi sedan 50-talet haft utvecklingen av den sexuella frigörelsen till nya former för könsumgänge med framväxt av preventivmedel. Ungdomar i högstadiet och gymnasiet har på 2000-talet lärt sig ingå överenskommelser för kortare eller längre perioder av sexuellt umgänge (knullakompis) utan förälskelse och ansvarstaganden för framtiden och kan brytas när som helst.  Vuxna par etablerar partnerbyten för att testa sig ut mot vidgade sexuella ramar. Tiotusentals kvinnor över hela världen i åldrarna 18-35 år köper in sig på internet sidor med webb kamera, studio, fotograf och betalsystem, för att i privata shower visa män allt som önskas för 1,5-6,0 USD per minut. Ett medvetet köpslående med mäns behov av visuella stimuli. Riktigt populära kvinnor kan tjäna upp till hundra tusen dollar per år.
-
Under denna samhällsomvandling har männen alltmer laddas med dagliga visuella stimuli som lyft den sexuella hungern till en högre nivå. Männen har tolkat frigjordheten som en ökad tillgänglighet hos kvinnor och män känner sig fria att beröra och tafsa särskilt i samband med alkohol. Under några evolutionära epoker bakåt i tiden hade detta varit en del i rasens tillväxt. Kvinnor har starkare närhet till ett helhetsperspektiv med sitt barnafödande och amningar.
-
Till detta kan läggas att vi har ett samhälle som gått mot fler ensamboende hushåll vars miljö inte främjar den basala dagliga tvåkönade samvaron och närheten.  Män i maktställning har utnyttjat de nya strukturerna med pengar och hot samt löften om karriärstegar med undertexter om sexuella tjänster. Den kraftiga ökningen av gruppvåldtäkter i Sverige har visat sig utföras av vågen av invandrande män från utomeuropeiska länder, där kvinnor inte exponeras alls och dessa män klarar inte chocken de möter av vår kroppsexponering . Tre unga ensamkommande män besökte en ungdomsmottagning och ville ha hjälp. De gick på sta´n med stånd varje dag. Så mannen har svårast att på ett socialt accepterat sätt leva i ytans och nakenhetens exponering. 
-
  Hur löser vi detta? #metoo rörelsen har satt press på männen att bildligt talat bett dem stoppa handen i fickan i stället för att tafsa på kvinnor.  Det kan vara en väg. Hela detta komplex handlar om att bli mogna som människor.  Kvinnor har närmare till ett helhetsperspektiv via barnafödande och amning. Fäders ökande närvaro med barnen i sina pappamånader öppnar helhetsperspektivet och hjälper till att hålla männens eget inre barn mer levande. Från kristet håll har vi kunnat läsa att om vi inte omvänder oss och blir som barn kommer vi inte in i guds rike. Populärt uttryckt: Om vi inte behåller barnet inom oss vid liv, har vi inte förstått vad livet handlar om.

RSS 2.0