GUDS HUS TV8Stanley Sjöberg i gatudemonstration för utsatta kristna i Indien.


Det pågår en TV-serie i TV8 som heter Guds Hus. Den speglar en grupp medlemmar i en frifkyrkoförsamling i Sundbyberg som grundades av pastor Stanely Sjöberg för ca 20 år sedan, när han inte längre hade den plattform han tyckte sig behöva i pingströrelsen. Han är nu 72-årig pensionär men finns med sin ande påtagligt närvarande i församlingen så även i TV-programmen. Han har där en central roll som ledare för en s.k. alfa-grupp. Ett fenomen som funnits några år och syftar till att bjuda in vem som vill, troende som icke troende till samtal om kristen tro. Därtill speglas en grupp medlemmars liv, tankar och funderingar samt pastorsgruppens arbete. Bilder från gudstjänster varvar de övriga inslagen.
 Sjöberg är en stor dramaturg. Han gillar polariseringar och konfrontationer. För honom är evangeliet ett blossnde drama med en kamp mellan Gud och djävulen. Det slår blixtrar från helvetets eld och någonstans där uppe lyser en stor nådens sol i hans predikningar. År 2008 den 3:e maj lyckades han få ut 12 tusen kristna till Kungsträdgården för att manifestera kristen tro. Det var helt och hållet hans initiativ. Sjöberg beskriver i TV-programmet Jesu korsfästelse som resultatet av en provokation av en ond djävul, som också kallas åklagaren. Situationen är som en grupp människor, som vi (han vänder sig till alfa-gruppen) vilka plötsligt är utsatta för ett terrordrama, med någon, som håller oss som gisslan. Vi sitter här helt förtvivlade och vi är helt oskyldiga till  att det händer. Den här terroristen kräver en ½ miljon per skalle, annars skjuter han oss. Myndigheterna är helt förtvivlade. De vill inte lägga ut en ½ milj per individ på ett sätt. Men till slut gör dom det av kärlek till oss som sitter här. Det är bibelns resonemang, menar Sjöberg.
 Man kan undra hur många teologer som ställer upp på den dramatiseringen. Dramat antyder att vi är oskyldiga till situationen, men det menar dock inte Sjöberg, utan det är synden som fasthåller oss genom djävulen, men det säger han inte i programmet. Sedan löser korsfästelsen och Jesu död oss från instängheten. Sådana här kristallklara bilder, som förenklar budskapet är typiska för Sjöbergs förkunnelse. Han beskriver själv i programmet sin predikostil som journalistisk och politisk. Kanske religionspolitisk vore ett bättre ord. Han oroas mycket över muslimernas inväxt i det svenska samhället och europa över huvud. Det är bland annat därför som han vill visa upp många kristna i manifestationer i Stockholm.
 Tittarsiffrorna på programmet har legat mellan 20 000 till 27 000. Det är för lite för TV8-ledningen och därför flyttas programmet till sen söndags-eftermiddag i stället för på kvällen.
  Detta är naturligtvis en missräkning. Det kan betyda att tonfallet coh problemfokuseringen inte lockar dagens svenskar.
Det är betydligt djärvare samtal och nytolkningar, som behövs föra att komma åt det radikala budskap som göms i evangelierna och få det att göra folk nyfikna. Eller åtminstone lockas att lyssna.
 Syftet med programmet var att förbättra bilden av frikyrkan. Det gör man kanske inte genom att visa upp att medlemmar snusar, är sambos och dricker vin, dvs den gamla syndakatalogen är borta, utan genom en nyläsning av evangelierna med en uppdaterad världsbild.

RSS 2.0