Irländska katolska skolor med systematiska övergrepp på barn

I veckan släppte den irländska regeringen en rapport om sexuella övergrepp och fysiskt våld mot  barn, främst pojkar, i katolska skolor. En undersökning ligger till grund för rapporten, som har pågått under 9 år. Den har granskat 35000 barn i statligt finansierade katolska skolor. Barn som med tvång fördes till dessa skolor på grund av dåligt uppträdande, småstölder eller att de var barn till ensamma mammor, har varit utsatta för systematiskt våld, som att väckas mitt i natten och bli slagna. Pojkar har varit utsatta för regelrätta sexuella övergrepp och som resultat blivit psykiskt nedbrutna. Redan har irländksa regeringen utbetalat 1 miljard euro till  12500 offer av de 14500 som ansett sig utsatta för övergrepp.
 
Detta är missförhållanden, som ses i mansdominerade religiösa organisationer. Vi minns vad som uppdagades i den katolska kyrkan i USA för några år sedan.
 Det här handlar om pojkar, som redan i starten i någon mening varit utsatta. Barn bråkar inte eller snattar utan att det finns något i deras liv som har varit en påfrestning för deras normala utveckling.
 Har detta något med religionen att göra? Ja, det har det naturligvis. Katolska kyrkan har ju sedan århundraden ett komplicerat förhållande till sexualiteten. Det finns ju en skärningspunkt mellan religion och sexualitet och religionsutövare har ju genom historien vittnat om att de varit negativt påverkade av sina sexuella impulser under sin religionsutövning. Därför har katolska kyrkan munkväsende och nunneordnar. Präster skall leva i celibat. Kondomer får inte användas, för då kan man bli för sexuellt aktiv utanför barnalstrandet.
 
Nu är sexualdriften, den starkaste driften människan har av det goda skälet att vi måste producera nya generationer. Att låsa in den i religiösa riter har inte visat sig vara möjligt. Den tar sig då bara andra uttryck. Ett av dessa uttryck är övergrepp på barn, för att på så sätt ge utlopp för en religiöst insnärjd sexualitet. Sprängkraften i detta fenomen har vi i Sverige sett i  det som mynnade ut Knutbyhändelserna.

 I den kristna kyrkan går detta tillbaka på att syndafallets uttryck i Edens lustgård resulterade i att männsikan skulle skyla sitt kön, efter att Adam och Eva ätit av kunskapens träd. Ett mänskligt misslyckande kopplades ihop med sexualiteten och den skulle skylas. Hållas nere. Nu kan berättelsen läsas med en uppdaterad världbild. Den säger att när människan nått en sådan tjocklek av hjärnbarken att reflektioner blev möjliga och kunskap kunde lagras, såg de båda knönen att de såg olika ut mellan benen och förstod sammanhanget. Hjärnan växte så pass att det började göra ont för kvinnan att föda barn. Ingen art har så stort huvud på foster som människan(det som beskrivs som Evas straff!). 

 Kyrkan måste uppdatera sin världsbild. Bryta igenom en del gamla dogmer och se och erkänna det uppenbara. Bejaka sexualiteten som en positiv kraft. Detta är vägen ur medeltidens tänkande och bort ifrån incitamnet för övergrepp  sprungna ur den religiöst snöpta sexualiteten. Denna process måste snart avkrävas av kyrkan. Det är lika smärtsamt som att föda barn med stora huvuden, men nödvändigt för att komma ut i ljuset och upplysningen.

RSS 2.0