Lite kärlek i Koranen


Efter allt som hänt i världen och nu i vårt eget land har behovet av att läsa Koranen blivit en nödvändighet och det kan varmt rekommenderas. K V Zettersténs oförkortade översättning har ett gott anseende bland muslimer, även om det är på arabiska man helst skall tillägna sig Koranen om muslimerna själva får bestämma.  Medan det runt om i världen finns muslimer som rättfärdigar våld och självmordsbomber  i  stora folkmassor och mot utpekade grupper som kristna i Irak, värjer sig de svenska muslimerna mot detta och säger att dödandet har inget stöd i Koranen.

-

Göran Rosenberg sade i ett radioprogram nyligen att muslimer har dock ett uppdrag och bena upp detta för oss och inte sticka huvudet i sanden.

 Muslimer brukar säga att Koranen på arabiska är det mest fulländade man kan höra vad avser mänskligt språk. Det kan vara därför som imamer ofta läser sjungande med religiöst vibrato. Det är dock innehållet som är avgörande. På en medicinsk vetenskaplig konferens satte en professor som var muslim hörlurar på mig under en bussutflykt och ville få mig att lyssna på en arabisk uppläsning av Koranen.  Jag kan ingen arabiska, men han ville visa hur vackert det låter.

-

Som van läsare av religiösa texter har jag läst hela Koranen med understrykningar och omläsningar. Tämligen snart förstår man att det finns två sorters människor, nämligen de rättrogna och de otrogna.  Några tvehågsna mitt emellan dessa två grupper ges inget utrymme för alls. Som icke muslim får man endast ett erbjudande att ta emot islam. Tackar man nej så får man ta konsekvenserna och erhåller inget nytt erbjudande eller den rättrogne har inget krav på sig att enträget vinna oss.  I sura 9:74 står: ” bekämpa de otrogna och tvehågsna och var sträng emot dem, ty deras hemvist varder helvetet”.

-

Man kan säga att Koranen utgår från judendomen och kristendomen och skapar något eget utifrån den basen, samtidigt som man hävdar att det är slutversionen från Gud själv. Det står (48:28): "Han (Gud) är den som sänt sin apostel (Muhammed) med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion." En viktig grundsten är att det bara finns en gud Allah och Muhammed är hans profet. Man får inte sätta någon annan gud bredvid Allah. De kristna begår det stora misstaget att göra Kristus till Gud och tillhör därför de otrogna månggudadyrkarna, som inte alls står högt i Koranen, utan brännmärks på flera ställen. Muslimer uppmanas att döda månggudadyrkare, varhelst  de finner dem (9:5)!  Detta behöver man inte be om förlåtelse för (9:114). En muslim erkänner dock Kristus som en bland de stora profeterna, även hans jungfrufödelse (3:45), men han dog inte på ett kors, utan blev upptagen direkt till gud  (4:156).

-

När det gäller att döda så finns det regler för vad som händer om man dödar en rättrogen, men det sägs inget emot att döda otrogna (4:94). I den sura ( 47:3), som heter Muhammad står det  att  ”när I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett  blodbad bland dem”.  ”Bort med människor , som icke tror” (23: 45). Vidare kan man läsa (48:29): "Muhammed är Guds apostel, och de som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra". Den här typen av texter är inga enstaka undantag i Koranen, utan återkommer ofta.

-

Nu kan man alltid lösrycka citat ut heliga skrifter och få det till det vad man vill. Intrycket av Koranen är dock det myckna talet om åtskillnad av otrogna och rättrogna med bestraffningar och hot om helvetes eld, där Allah skall se till så att brasan inte slocknar. Tyvärr blir man lite frusen i hjärtat av läsningen. Om de rättrogna säger Koranen:  ”Gud har köpt liv och ägodelar av de rättrogna på det villkor, att paradiset skall tillfalla dem  - och de skola strida för Guds sak och döda och dödas  - ”(9:112) och ”de som antagit tron, utvandrat (lämnat hem och familj) och vågat sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, uppnå ett högre stadium hos Gud , dessa äro de lycksaliga (9:20). Vidare: "Den som strider för Guds sak och stupar eller segrar, skola vi (Gud) giva stor lön" (4:76). Men "Om I icke dragen ut skall han (Gud) hemsöka eder med ett plågsamt straff" (9:39).

-

I den här typen av texter kan självmordsbombarna ta inspiration. Jag håller med Göran Rosenberg, att här får de fredliga muslimerna gå ut och hjälpa oss att tolka dessa texter.  Lars Vilks som är fördömd av muslimer och har en fatwa uttalad över sig har sagt att muslimska exegeter kanske skall gå igenom en del texter och avdramatisera  dem.

Efter genomläsningen av Koranen var det ett ord jag saknade och det vad kärlek. Av nyfikenhet sattes följande siffror in i en tabell med hjälp av lättillgängliga uppgifter på nätet (Mohammed Knut Bernströms tolkning):

-

Ord i Koranen

Ord relaterade till död

Varav döda

224

107

Kärlek

26

Helvetet

112

Paradiset

62

Straff

462

Nåd

276

Fiende/fiender

63

vänner

9

 -

Det kan vara så att för att människan skall få vägledning måste hon veta vad hon inte skall göra och vad priset blir om hon gör däremot.  Därför denna snedfördelning i tabellen. Det bekräftades att ordet kärlek var sparsamt använt. I bibeln återkommer ordet kärlek 178 gånger och död 366. Det kan vara så att ordmassans lutning var det som gav en känsla av frusenhet.

-

Liksom i alla religioner bygger muslimer upp sina gemenskaper och traditioner och gör tolkningar och skapar vägledning och hjälp för det uppväxande släktet under ledning av sina imamer. Dessa är barn av sin tid och formar tron därefter, för att leda människor på goda vägar. Sedan finns de gamla urkunderna kvar att förhålla sig till. Här är jag övertygad om att muslimer arbetar progressivt och vill föra sina medlemmat framåt.  Förre ärkebiskopen KG Hammar talade om skräpkammare för bibliska gammaltestamentliga texter som kommit helt ur tiden. Något sådant har ännu ej hörts från muslimskt håll. Det kanske kommer.

-

 Det går inte att komma ifrån att en så tydligt tvådelad människosyn, som Koranen presenterar med brännmärkning av tvehågsenhet och mycket starkt utmålad kontrast mellan rättrogna och otrogna samt  helvetets eld och paradistets lustgårdar gynnar uppkomsten av enögd fundamentalism liksom islams egen lära om överlägsenhet visavi judendom och kristendom. På den här punkten behövs ett starkt medvetet arbete för att luckra upp denna syn mot mer tolerans.

Vi vill alla förstå

 

 


RSS 2.0