Jonas Gardell och sårbarheten

Jonas Gardell har nu börjat sin TV-serie Åh Herregud. Han har från sin moder fått inpräntat den villkorslösa kärleken, som strömmar kravlöst från Gud. Det är grunden för den tro han har och där börjar och slutförs Gardells egen gudsbild. I sina böcker Om Gud (2003) och Om Jesus (2009) ger han sina personliga tolkningar om hur gudsbegreppet vuxit fram från en polyteism till en monoteism med bibehållna drag från de gamla gudarna i polyteismen. Historien om Jesus har också vuxit fram ur flera berättelser om Jesus och vi kan inte veta så mycket vad som kan relateras till den historiske Jesus. Han får inte ihop den gammaltestamentliga stränge Jahve med den kärlekspredikande Jesus, därför kan han inte tro på Gud, men tron grundad i moderns uppfostran överlever detta. Jonas Gardell är en scenkonstnär, författare, kristen och homosexuell. Han älskar pojkaktigt sina enmansshower och att ensam få stå inför publiken. Han har också en historia av svår utsatthet. Han blev mobbad i skolan och har skrivit om det. Han har blivit mobbad av kristna för sin homosexualitet och motad från nattvarden i den kristna gemenskapen. Utifrån denna position har han mobiliserat all sin kraft på att få luft att andas och bilda sig en verklighetsbild, där moderskärleken går ihop med gudsbilden och homosexualiteten. Mycket av sårbarheten finns kvar hos Gardell. När han i Stjärnorna på slottet skulle under Staffan Schejas ledning med de andra stjärnorna träna in ett framförande med stråkmusik, värjde han sig som en 10-åring och hamnade, efter att djupt ha sårat pedagogen, på en bänk ute i slottsparken och var helt enkelt sur. När Toner för miljoner hade ett framförande i Globen med en kör på 3000 sångare och där Joans Gardell var en av artisterna, drog han in programbladet före föreställningen, eftersom hans namn inte stod som författare till sången Jag skall aldrig sluta älska dig. Det finns en lättskrapad sårskorpa på de gamla såren. Det han gör med sina böcker och TV-programmet är att sträcka ut sin hand i luften och tala om för alla schatteringar av kristna att pass upp, här kommer jag och tänker säg det jag har på hjärtat rakt ut. Det är min version och den står jag för. Jag har varit nedtrampad, men jag har fått möjligheten att via mitt kändisskap uttrycka mig och tänker inte missa chansen. Svenska Dagbladet har nu en serie om Guds återkomst, där många röster får komma till tals och serien är seriöst upplagd. När TV släpper fram Joans Gardell ensam i en hel serie om Gud, har man fallit i sin egen grop som bildmedia aktör, där tittarsiffror mäter resultat och värde av innehållet. Vad det första programmet signalerar är att han gör en TV-serie av sina böcker. Det är bara att gratulera.

RSS 2.0