SAAB på väg mot kinesiska ägare


Victor Muller med handen på strupen.


Vem minns inte alla Saab-märken från den delade rutan i en avsmalnad bakdel på bilen och handväxel bredvid ratten till modern design, som inte skiljer bilen från alla andra uniformerade varianter. Den har i decennier varit en familjebil för många svenskar. Den sitter i folksjälen helt enkelt.

Det var 1990 som Investor tog in amerikanska General Motors (GM) som delägare till 50% i Saab. År 2000 tog GM över hela bolaget till 100%.
 År 2009 meddelar GM att de tänker låta Saab bli en självständigt bolag och lämnar ut Saab till försäljning. Första budet går i juni 2009 till Koenigsegg Group, som egentligen mest producerar lyxiga sportbilar. I augusti 2009 meddelar Koeniggsegg att de tar över samtliga aktier i Saab. I september 2009 meddelas att kinesiska Bejing Automobile (BAIC) också går in som delägare.

Den 21 oktober beviljar Europeiska investeringsbanken (EIB) ett lån på drygt fyra miljarder kronor om svenska regeringen ger statliga garantier och EU-kommisionen godkänner lånet.   Nu drog dessa belsut ut på tiden så pass att Koenigsegg Group drog sig ur affären i november. De tröttnade på beslsutsvåndan hos regeringen och EU-kommisionen.

 Då tittar GM på de andra spekulanterna.  Den 14 december 2009 meddelar BIAC att de köper teknik och utrustning av Saab.
 Den 15 december meddelar GM att Spyker Cars med Victor Muller är den enda kvarvarande spekulanten. Emellertid kommer beskedet den 18:e december att GM inleder en nedläggning av Saabs verksamheter.

 DÅ LÄGGER VIKTOR MULLER ETT NYTT BUD PÅ SAAB den 20:e december. Den 6:e januari 2010 säger GMS.s VD Ed Whitacre att de inte kan förlita sig på en rädddare i sista minuten.

Den 9:e januari 2010 åker en delegation från svenska regeringen till Detroit och GM för samtal. Den 13:e januari börjar den första avvecklingen  av Saab  av likvidatorerna Peter Törngren och Stephen Tayler.

Men den 22:e januari 2010 kommer Viktor Muller till Stockholm för förhandlingar med GM.
 
Sedan vet vi hur det har gått. En lång rad och böljande upp- och nergångar i processsen för att klara Saabs ekonomi. En rysk joker vid namn Vladimir Atnonov med mycket pengar var portad av GM, men knackde på igen. Det går så långt att Riksgälden i Sverige säger ja till Antonov, men i slutändan trillar han ur i alla fall. Det har varit löner som inte kommit fram i tid. Missmodiga och uppgivna intervjuer med arbetare i Trollhättan. Fackförbund har agerat för att få ett slut på dödsryckningarna.  Victor Muller är ständigt på resande fot för att hitta nya investerare. Kavajen fladdrar om hans långa gestalt och näsan pekar trots allt uppåt, men många röster höjs som tycker att det är konstgjord andning på ett kadaver. Den store pessimisten har varit advokaten och KD-politikern Rolf Åbjörnsson.

Vid senaste löneutbetalningskrisen lyckades Muller få en ny rekonstruktion till stånd och en ny frist kom till undsättning och räddade lönerna.  Det började droppa in pengar från Kina. Men en kris uppstod mellan Victor Muller och rekonstruktören, som höll på att fälla hela rekonstruktionen.

Så kom den 28/10 beskedet att en avsiktsförklaring upprättas mellan Saab och Pang Da och Youngman, som avser att köpa hela Saab för 900 miljoner kronor. Man blir lite glad!  Det är dock inte klart med alla delar i affären. GM kan ha synpunkter och kinesiska myndigheter likaså.

Man må ändå säga att det är svårt att hålla tillbaka en farcination inför Viktor Mullers oförtröttlighet under hela processen. Från köpet av Saab hos GM och hela vägen fram till den 28/10. Man kan undra hur han kan sova på nätterna om inte annat så för ständiga jet-lag.

Jag sätter en blombukett i Mullers hand idag och önskar att hans ovilja att ge upp kan smitta av sig till andra kriser, som eurokrisen i Europa t.ex. Det behövs mycket Victor Muller flås i det arbetet. Rolf Åbjörnsson behåller även en dag som den 28/10 sin negativa hållning och menar att affären är långt från att vara klar.

Vi får hoppas att de återstående delarna i Saab-affären faller på plats och att tillverkningen i Trollhättan får vara kvar.

 

Finns eleverna i den Damberg/Waidelichska skolan?

Mikael Damberg och Tommy Waidelich 

Mikael Damberg och Tommy Waidelich


På Brännpunkt i SVD den 3/10 skriver Mikael Damberg och Tommy Waidelich från socialdemokraterna att de vill ha fler som når högre utbildning.  De tycker att regeringen satsar alltför lite på utbildning hela vägen från grundskola via gymnasium till högskolan.

Vad gör då de två unga och hungriga politikerna? Jo de stakar ut sina mål. De skriver:


1.    Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan
.


Som delmål sätter de att halvera antalet elever som idag inte blir behöriga till gymnasiet fram till år 2020.  För att lyckas med det skall undervisningens kvalitet höjas genom att satsa på lärarna genom kompetensutveckling.


2.    Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamenSom delmål skall antalet personer som idag inte har gymnasieexamen halveras till år 2020.  För att nå dit skall man satsa 675 miljoner på gymnasieskolan.


Den blinda fläcken i de två politikernas resonemang är eleverna. Inte ett ord om dem. De tycks vara någon sorts plåtliknande behållare, som man fyller med kompetenshöjd pedagogik, så klarar de vilken examen som helst. Att dessa elever är av kött och blod finns inte i kalkylerna. De brottas med livets stora frågor, som att hitta sin plats och få utlopp för sina ungdomliga vildsinta testpilotslika utflykter i verklighetens alla vinklingar och vrår. De har olika villkor från början. De har olika intresse och begåvningsnivåer. En del elever är resurssvaga och behöver anpassade utbildningsvägar. Särskolan nämns inte av Damberg och Waidelich. Skall den få finnas kvar eller löser kompetenshöjande pedagogik även särskoleelevers problem? Finns det psykologer, kuratorer, skolsjuksköterskor och skolläkare i Dambeg/Waidelich- skolan?


Så länge inte elevperspektivet finns med i siffermässiga utfästelser för skolan, så kommer målen aldrig att nås. Man måste även titta på de barn och ungdomar som de kompetenshöjda lärarna har framför sig och kartlägga alla elevers olika behov.


RSS 2.0