Ilmar Reepalus antisemitism har blivit ett fall för president ObamaIlmar Reepalu
Den socialdemokratiske kommunpolitikern Ilmar Reepalu i Malmö har nu skapat sig ett världsryckte som antisemit med ytterst tveksamma uttalanden om judar och det han kallar sionism. Det senaste är att president Brack Obamas sändenud mot antisemitism Hannah Rosenthal har åkt till Malmö för att träffa Judiska församlingen och tala med Reepalu själv.

Under flera år har Reepalu slirat på tungan, när han uttalat sig om judarna i Malmö. Han har krävt av dem att de tar avstånd från Israels politik och sionismen. Det är som att tvinga alla muslimer i Malmö att ta avstånd från alla muslimska självmordsbombare. Eller att vi alla svenskar skall ta avstånd från vikingarna våldsamma framfart på sin tid.
Socialdemokratiska ledare i partitoppen har fått rycka ut och spä på med vatten i den saltsyra, som Reepalu spiller i gamla judiska sår. Senast var det den nyaste socialdemokratiska ledaren Stefan Löfvén som fick rycka ut med en resa till Malmö för att träffa det judiska rådet, efter att Reepalu sagt att den judiska församlingen i Malmö infiltreras av  sverigedemokrater. Mona Sahlin fick på sin tid göra liknande markeringar.

Nu har alltså president Obamas sändebud Hannah Rosenthal, med uppdrag att motverka antisemitism, åkt till Malmö för på plats studera vad som hänt kring Ilmar Reepalus alla kontroversiella kommentarer. Hon har träffat den judiska församlingen och även Ilmar Reepalu själv. Rosenthal mötte även integrationsministern Erik Ullenhag (fp) och efter hans möte med Rosenthal lämnade han detta uttalande: "Rosenthal och jag talade också om Malmö i dag och kommunalrådet Ilmar Reepalus återkommande okunniga och fördomsfulla uttalanden som försvårar arbetet mot antisemitismen. Dessa skadar inte bara bilden av Malmö, utan hela landets trovärdighet i dessa frågot".

Vid en presskonferens hos den amerikanske ambasadören fick Rosenthal frågan om hon delade Ullenhags syn på Reepalu. Hon svarade att hon inte visste vad som rörde sig i huvudet eller hjärtat på Reepalu. Hon visste inte heller om han bara var okunnig. Men hon menade att språket han använder är antisemitiskt. Under hennes diskusion med Reepalu stod det också klart att hans syn på saker kring judar var mycket annorlunda hennes egna.

Det judiksa centralrådet saknar förtoende för Ilmar Reepalu.  Bilden kompliceras också av att Reepalu av och till vill lägga plåster på såren med vänliga uttalanden som att antisemitismen  "är en styggelse".
Att Ilamar Reepalus ryckte som antisemit gått ut över världen är en obehaglig fläck på den svenska kartan. Det finns röster som säger att den muslimska gruppen i Malmö är mycket större än den judiska och därmed ger fler röster till en kommunpolitiker som Reepalu och att detta skapar hans balansgång i olika uttalanden. Vad som än måtte vara hans bevekelsegrunder är det ett försvårande moment i den köra situationen med starka politiska spänningar i Malmö.

Anders Breivik - svårtolkat monster?

Anders Breivik glad     Anders Breivik rörd
-
Nu har den stora rättegången med massmördaren Anders Breivik inletts i Oslo. Han skall stå tillsvars för att på en och samma dag dödat 77 personer. De flesta har han sökt upp på en fridfull isolerad ö, där ungdomar träffats för att prata politik. Mot helt ogarderade männiksor har han gått runt med sitt gevär och skjutit.
 
-
 
Rättegången  får stor uppmärksamhet och konstigt vore det väl annars. Åklagarna har redan lagt fram sin talan och namgivit alla döda. Under den processen satt Breivik tyst och till synes oberörd. Vid ett tillfälle stramades ansiktet åt och ögonen kneps ihop av rörelse med små tårar drypande. Det var när rätten visade hans kampanjfilm. Mer om detta nedan
TV-soffor fylls av experter på personlighetsstörningar, mord och kallblodigt dödande. De skall hjäpa tittarna att begripa den svåra verkligheten.  Samtidigt skall man veta att folk kan tänka själva.
-
Breivik har varit emot den stora invandringen till Europa och Norge av folk från kulturer, som han tror kommer att ta över makten. I hans stora manifest har han lagt ut texten.  De han riktar sig starktast emot är muslimerna, som planlagt ett övertagande av Europa med införande av sharialagar, som han ser det. Tre högt uppatta imamer i London gick en vecka efter dådet i Olso  ut i en video och bekräftade Breiviks teori, samt att han startat ett krig mot just mulsimer. Vi fick där också veta att det i vissa kvarter i London finns sharialagar införda.  Imamerna sade också att de aldrig mer skulle acceptera ett nytt Serbien.
 
-
 
Mellan dessa yttterligheter lever vi alla andra våra liv. Det multikulturella samhället medför att vi får träna oss att leva med männsikor som har andra värderingar och tro än vi själva. Det stora problemet sedan 70-talet är att media i både Norge och Sverige inte har vågat att i ett gott syfte problematisera det som inte fungerat. Detta av rädsla för att kallas rasist. Det har givit oss Sverigedemokraterna (SD) i vårt land.
-
Det finns också i vårt sekulariserade land en stor okunskap om hur en fundamentalistisk religion fungerar i det mänskliga psyket. Detta gör politiker, journalister och debattörer valhänta.  Vi måste öppet få diskutera det som bör diskuteras. Det är inte rasism. Ta gärna in folk i debatten som har egna erfarenheter av låsta kontexter.
 
-
 
Hur fungera då Breivik. Av vad som sågs den 1:a rättegångsdagen är han fortfarande den övertygade riddaren, som måste rädda sitt land. Han hälsar med "högerhälsning"  i den utsträcka armen med knuten näve. Han blir rörd av sin egen kampanjfilm till tårar. Det slår an till hans inre drömmar och vilja.  Han svarar åklagaren att han tillstår sina handlingar, men att han åberopar nödvärn.  Således hittills helt obruten i sin riddarrustning. Om procesen kommer att mjuka upp honom får väl vara osagt, men inte så troligt.  I allt detta finns det vanliga männsikor av kött och blod, som sörjer sina ihjälskjutna anhöriga samt de som dog av bomben inne i Oslo. Alltsamman är en makaber helt otrolig händesle. Men något helt svårtolkat monster är inte Breivik.
-
Anders Bering Breivik har en gång krupit ur sin moders sköte blivit lagt till bröstet och ammats. Knytit an till sin mor och kommit igång med sin motorik för att krypa, resa sig mot stöd och börjat gå. Lärt sig språket och fått feedback på sina framsteg. Varit älskad. Under resans gång har det skett vägval och han har mött frustrationer. Hela den vägen är betydligt mer intressant än frågan om han är psykiskt sjuk eller inte.  Det sistnämnda handlar mer om att vi vill få en etikett, så att vi säkert kan avsvärja oss från hans handlingar.  Breiviks livsresa kan lära oss betydligt mer än att läsa in oss på olika diagnoser.

Siewert Öholm - 40-talistvarning

Sigfrid Deminger       Siewert Öholm

 

Även om Siewert Öholm är född 1939 så måste man räkna in honom i begreppet 40-talister. Det är ju som bekant den generation som tog plats i samhället och kanske främst i media men även företagande och forskning. Det var många ungdomar från frikyrkan, som när chansen till studier kom, fick möjlighet att via studiemedel ta vilka utbildningsvägar de ville. De var ju fostrade till plikttrogna och ordningsamma medborgare och gick inte under i sprit och droger.

-

Siewert Öholm är väl en klassiker som född pastorsson och tänkte själv bli pastor, men valde utbildning och blev lärare och sedan journalist med känt och ibland utnött ansikte i media. Jag är själv 40-talist och pastorsson, men blev inte den pastor jag förväntades bli, utan gick den långa utbildningsvägen.

-

Det är ju så att 40-talisterna kallas proppen Orvar. De sitter nitade på sina stolar och positioner och vill inte släppa makten och inflytandet ifrån sig.

Nu går hela denna grupp i pension och vad skall de då göra. Jo, se tillbaka och få sina verk tryckta samt befästa sin historiska insats. Skriva memoaren och göra nya avslöjanden och uppbrott. De måste ju leva vidare och inte falna förrän kroppen definitivt säger ifrån.

-

Sigfrid Deminger född 1938 kan på samma sätt läggas in under begreppet 40-talisterna. Han har till skillnad från Öholm stått kvar i sitt samfund och gjort karriär inom det och betytt mycket för undervisning och utbildning av ungdomar som också gått en väg inom frikyrkan.

-

Nu har först Deminger och sedan eftersläntande Öholm gått ut i tidningen Dagen och sagt att de lämnar fikyrkan och går tillbaka till Svenska kyrkan. Båda talar om förytligande och bristande respekt för helighet, sakrament och brist på bevarande av den religiösa traditionen. Deminger tog en helsida i Dagen och Öholm fick tre helsidor på två dagar. Båda sörjer utvecklingen, men tror de skall finna ro i det nya sammanhanget och Öholm säger att han redan blivit välkomnad.

-

Öholm menar att frikyrkan saknar visioner och innerlighet.  En stor del av hans artikel är en berättelse om hans livsverk. Sedan gör han en exposé över olika strömningar i svensk kristenhet. Det är en väldigt ytlig analys. Livets Ord, där Öholm också gjort en rundsväng, ger han en bakgrund till orsaken av dess tillkomst, som är allför ensidig. Hans bedömning av Filadelfia i Stockholm som kabaréarena är en illasinnad tolkning av en sedan decennier praktiserad uthyrning av en fantastisk lokal.

-

Men till grundfrågan. Här lämnar två ”40-talister” med pukor och trumpeter ett religiöst sammanhang för ett annat. Vad får vi andra för vägledning? Jag har själv under många år i Dagen återkommit med inlägg om Guds barnbarns svårigheter att finna sin väg. Kan de få någon hjälp av denna debatt? Nej tyvärr! De blir bara än mer förvirrade.

-

Det som både Deminger och Öholm kanske hade kunnat vara med i är hur frikyrkan skall dels bli klar över budskapets kärna och dels växa in i det som hela människor förankrade i gemenskaper även utanför kyrkan. Vad är det man vill föra ut? Ungdomarna undrar också vilken världsbild de skall anamma och växa in i. Vad har Deminger för svar på det? Sedan handlar det om att finna de bästa kommunikationsvägarna att nå fram till människor. En människa som fått en tro förankrad i hela sin person och i all dess mänsklighet tillsammans med andra människor är ett vasst vapen oberoende av sakrament och religiösa traditioner. Är det dessa människor Öholm och Deminger sökt i sina nya sammanhang?


Aung San Suu Kyi lyser upp hela himlen


Aung San Suu Kyi bland folket 
Den 2:e april var det val i Burma. Det var 45 platser i ett parlament på 600 platser, som skulle ersättas. Valresultatet pekande på att  Ann San Suu Ki:s parti NLD skulle ta hem segern i de flesta valkretsarna (44 av 45)
Efter en mångårig  uthållig kamp för demokratin i Burma har nu ett ljus dykt upp i tunnelsn. Det är få saker, som fyller med sådan spontan glädje, som att en kvinnas envisa kamp mot en hård militärdiktatur till slut bär frukt.
-
Fortfarande finns en lång väg att gå. Av de 600 platserna i parlamentet sitter militären på 25% utan att behöva deltaga i val. Sedan sitter inte parlametet och träffas dagligen, utan ett par gånger per år. Nästa sammakomst finns inte utlagd i almanackan än.  Sedan är militären ute efter att dra ner på de utländska sanktionerna  och det har drivit på lättnaderna för NLD. Vad som händer, när omvärlden reagerar positivt på att NLD kan komma in i parlametet kan man ana och då kan de gamla tumskruvarna åter träda aktion.
-
Folket vädrar dock morgonluft. Nu är de inte lika rädda som förr. De kan vädra sina åsikter. Man har för första gången på länge kunna rösta efter sina åsikter och inte efter militärens diktat. Risken är att förväntningarna är väldigt höga och kan falla tillbaka, när folket ser att NLD inte får något inflytande i parlamentet. Men folket är luttrat. De tar nog inte ut för mycket av framgången. De vet hur militären fungerar och tänker. Medborgarna håller garden uppe för plötsliga knytnävsslag. Skulle NLD vid det nästa stora valet 2015 då alla 75% ickemilitära platser skall lämas ut i val, gå lika bra framåt, så har militären sina klausuler att sätta in när "fara för landet råder" och göra vad de vill.
-
Ändå är Sann Suu Kyis framgång stor. Efter många år i husarrest kan hon gå ute på gatorna och möta folkets jubel. DET ÄR STORT!  Det är goda krafter som sänder svallvågor över hela världen, som säger: "Ge aldrig upp!"

RSS 2.0