Kan alla i Grundskola och Gymnasium klara målen?

  
 Normalfördelningen i begåvnignskurvan (från SvD)
  
Det finns en ständigt pågående debatt om skolan. Det är nödvändigt eftersom det berör alla medborgare i landet. Vi går ju alla i skolan och får vår egen erfarenhet av den.  De senaste åren har frågan gällt de elever, som inte klarar målen och går ut gymnasiet, utan att ha godkända betyg i basämnena svenska, engelska och matematik. Politiker ställer upp till dessa ungdomars försvar och säger att skolan måste nå målen. Men är det så enkelt som att ställa krav från de politiska församlingarna. Kan alla elever som går i den vanliga skolan klara målen. Svenska Dagbladet öppnade denna fråga den 15:e oktober under rubriken: Svagbegåvad är skolans sista tabu.
 
Ibland kommer det  barn ut i media som man anser blivit felaktigt placerade i särskolan. Dock finns det ingen, som ifrågasätter särskolans vara. Dessa barn ligger på den normalfördelade IQ-kurvan på eller under 70 i IQ.Det är en svår process för föräldrar att komma till insikten om att deras barn är särskolemässigt. Man vill gärna använda möjligheten att barnet går kvar i sin vanliga klass, men får särskolans resurser. Ändå blir det i de allra flesta fall en stor lättnad för barnet, när det går över från grundskolan till särskolan.Först då blir kraven rätt anpassade och barnet behöver inte varje dag få bekräftat att det inte duger. En stor börda faller ifrån deras axlar.Och de börjar leva upp och visar glädje för första gången i skolan.
 
Nu finns det ytterligare en grupp barn som tas upp i SvD-artikeln nämligen de svagbegåvade barnen av Elisabeth Fernell professor i barnneurologi, Gunilla Carlsson Kendell, psykolog och Marcus Björnström,logoped. Dessa barn fyller inte kriterierna för särskolan, men har svårt för det teoretiska tänkandet, som gör det svårt att klara de teoretiska målen.  De hamnar i en grupp, som inte för de resurser och anpassningar de behöver, därför att de får ingen klar diagnos eller beskrivning av sina svårigheter. De står under samma krav att prestera, som de högbegåvade barnen. Detta är att göra ont riktigt mycket värre. Dessa barn kan ha andra förmågor som kanske mer sitter i händerna och i praktiska ämnen. Det lyssnar inte politiker och särskilt inte västerpolitiker på. Alla skall ha samma skola och alla måste nå målen. Det är kravet på skolan.
 
Om det nu är så att de svagbegåvande barnen har neurobiologiska hinder, som gör att de inte presterar på önskad nivå, vad skall man då göra. En viktig sak är att erkänna och ge de praktiska yrkesinriktade linjerna det status, som de förtjänar. Därmed inte sagt att alla svagbegåvade går på yrkesinriktade linjer på gymnasiets. Men de finns där kanske i högre grad, eftersom eleverna har valt dem, sannolikt för att de inte är duktiga i eller gillar matte, fysik, kemi och franska. Det går inte längre att ställa krav på elver, som inte har resurser nog att klara det teoretiska tänkandet. Låt dem få göra linjeval som är anpassade efter det. OK, låt yrkeslinjerna innehålla engelska, matte och historia, men de skall inte vara avgörande för att komma ut godkända om de valt en yrkesinriktad linje. Det kan räcka med att det står i betyget att de följt undervisningen med godkänd närvaro i de teoretiska ämnena.
 
Vi kommer aldrig till rätta med att eleverna skall nå målen on vi inte släpper det sista tabuet i skolan, nämligen att de svagbegåvade barnen finns och skall mötas där de finns.

Elisabeth Olsson Wallin har gått över gränsen

 Camilla Henemark                                  Elisabeth Olsson Wallin
 
 
Elisabeth Olsson Wallin (EOW) är en provocerande Bildkonstnär. Hon skapade bildutställningen Ecce Homo som vidades i Sverige 1998. Den utställngen orsakade debatt i det annars toleranta Sverige. EOW använde sig av kända bibliska motiv. I välbekanta konstnärliga förlagor fotograferade hon homosexuella modeller i motiv som Bebådelsen, Judaskyssen, Intåget i Jerusalem och Korsfästelsen. I Nattvarden anvämde EOW transvestiter som modeller. EOW är själv homosexuell och bekänner sig som kristen. Ett av syftena var att uttrycka Guds gränslösa kärlek. 
 
EOW har fortsatt att provocera. På en utställning kallad Jerusalem och visades på Södra Teatern i Stockholm 2011 hade hon varit i  de tre stora världreligionernas skärningspunkt, nämligen i staden Jerusalem och fotograferat. Hon har velat göra upp med de tre religionerna, judendom.kristendom och islam som hon och HBT kollektivet känt sig kränkta av. Vid stadsmuren  återges en bild av två lätt klädda homosexuella män som ligger omslingrade i en het kärleksakt. Vid Gravkyrkan, som är kristenhetens centrala geografiska mittpunkt, där man lade Jesu kropp efter korsfästelsen, där ses en bild på kvinnor i arbete och två unga kvinnor möts i en het kyss. En äldre kvinna ser vad som händer och i hennes ansiktsuttryck har EOW lagt reaktioner, som mött homosexuella par under tidernas lopp.
 
EOW:s senaste verk, som hon arbetat med det senste året har varit ute i kvällpressen och visar hur en naken Camilla Henemark ligger på ett bord med pizzor utlagda på sin kropp. Runt bordet ses kung Karl XVI Gustavs ungdomskompisar i äkta fotografier och han själv står upp mitt i bilden bakom Camillas kropp. Likheten i personernas placering med Jesu sista måltid är slående. Nere till höger i bilden ligger drottning Silvia på knä med ansiktet mot betraktaren. Hon lyfter upp kanten på mattan och där ses ett hakkors som hon gnider en skrubborste emot.
 
EOW har kommenterat att hon vill belysa hur det blir när män förnedrar och utnyttjar kvinnor. Det hon inte kommenterar är drottning Silvias närvaro på bilden. Här har EOW sprängt en viktig gräns. Drottning Silvia och hakkorset syftar på den granskning som TV4 gjorde av drottnignens far Walter Sommerlath och hans inblandning i det nazistiska partiet och att han tagit över en judes fabrik mer eller mindre som en stöld. Judar skulle ju bort ur riket.  Drottning Silvia kallade det ett karatärsmord på sin far och startade en egen utredning, som visade att hennes far gjorde en bytesaffär och den utpekade judiske företagaren fick mark och en kaffeodling i Brasilien  Det kunde inte TV4 motbevisa, men kom tillbaka med ett program där de ville slå fast att Walter Sommerlaths inblanding i det nazistiska partiet måste innebära att han delade dess värderingar och handlingar. Man får ju inte ge sig för en drottning
Drotting Silvia var ett barn, när detta hände och växte upp utan att förstå  t.ex vad som pågick med judarna. Hon kan inte lastas för något av detta som nazisterna gjorde. Det EOW:s bild säger att hon kryper på sina knän och vill rentvå sig från nazismen. Den oinvigde kan lätt dra slutsatsen att hon var nazist. Hur kan kvinnan EOW utsätta en medsyster för denna groteska förnedring. Var i sig själv har EOW hittat drivkraften till detta. Har EOW belägg för att Drottning SIlvia har nazistisk anstrykning  på något sätt. Drottning Silvia är kristen lutheran och heterosexuell, men det räcker inte.
 
EOW kallar sin bild "satir". Det är ingen satir utan en grov ärekränkning av en kvinna som säkert haft stora våndor i det som skildras i den övriga bilden och känner sin far bättre än vad EOW gör.  Jag kan känna sympati för en hel del av de provokaitoner, som EOW gjort, men här förstår jag henne inte alls. Här når hon ett lågvattenmärke, som blir svårt att slå i framtiden. Känns det som en seger EOW?
  

RSS 2.0