Hur skall Haddile överlämnas till modern vid förfrågan

Haddile i fosterhemmet
 
 
Migrationsverket har en svår uppgift att slussa människor av varierande öden in och ut ur Sverige. Några får stanna här medan andra får vända åter till hemlandet. Att ärenden kritiseras är ofrånkomligt, men ibland lyser inkompetensen i bjärta färger när handläggningen striden mot det mest grundläggande i allas vår gemensamma kunskap om mänskligt liv och relationer och hur barn kan hanteras och hur man bedömer vad som är bäst för ett barn.

Fickan Haddile 2 år blev rikskänd, sedan fallet med frågan om hennes utvisning blev känt i media. Hon är född i Sverige av en algerisk kvinna . När hon var 20 dagar gammal försvann mamman spårlöst. Pappan finns inte heller med i bilden Det blev styvpappan som fick ta han om henne.

 Vid fyra 4 månader gammal kommer flickan in på barnsjukhuset i Lund med blödningar i hjärnan och i ögonen och styvpappan misstänktes för barnmisshandel. Tillräckligt bevis i skuldfrågan fanns ej, men Haddile blev placerad av socialnämnden i ett familjehem i Broby i Skåne . Hon har där bott i en familj och har vuxit in i en relation med två vuxna och ytterligare några tonåringar i familjen.  Hon har blivit trygg och tillitsfull som en 2-åring kan vara under bästa tänkbara förhållanden.

När migrationsverket fann att mor hade franskt medborgarskap, ville man först utvisa Haddile till ett barnhem i Frankrike. Där kunde man få söka efter modern.

Nu har migrationsverket tillfälligt backat från utvisningen och vill föst få tag i modern. Men en mor som lämnat sitt barn och befinner sig i konsekvenser av det beslutet kan inte så lättvindigt ta det tillbaka.  Att ta tillbaka ett barn som man valt bort och övergivit är svårt. Skall hon återförenas med sin dotter skall det ske i Sverige med början en längre tid i Broby tillsammans med den familj som nu har henne.

Att i ett senare skede skicka Haddile till barnhem i Frankrike och träffa sin mor hon inte knutit an till bland idel andra okända ansikten ställer för stora krav på Haddile. Hon kommer inte att få en enda initial fästpunkt på bra lång tid. Helt förvirrad kommer hon att längta tillbaka till Broby i en tomhetskänsla, som kommer att leda henne in i avskärmning, tystnad och depression. Vem vill sitta med henne i flygplanet?

Nu gäller inte längre genetiken som ledstjärna inte heller medborgarskap.  Nu handlar det om en liten människa som tappat sina tre viktigaste första trygghetsfaktorer och som har landat i ett sammanhang, där livet börjat ta form. Låt henne fortsätta växa in i den formen. Det är den enda riktiga vägen. Ta inte ifrån henne det hon nu lyckats bygga upp av social kompetens, kommunikation, språk och identitet.

Hör mamman av sig är det hon som kommer hit och efter en bra och väl etablerat kontakt med Haddile kan hon återvända till Frankrike eller Algeriet.


Attackerna mot Amerikanska Ambassader i Mellanöstern

 

 
 
På årsdagen av flygattacken mot World Trade Center den 11:e september 2001 attackerades den amerikanska ambassaden i Libyen. Det var en planerad och välregiserad attack. Den amerikanske ambassadören Chris Stevens blev dödad och tre andra amerikaner. Ett ryckte går att en mot profeten Muhammed mycket kränkande film ligger ute på Youtube och är orsaken till attacken. Sedan har en våg av våldsamma demonstrationer spritt sig till Egypten, Iran, Kariro och Jemen. Idag är det fredagsbön för miljoner muslimer och då förväntas nya demonstrationer.
 
Historien upprepar sig. Vi minns publiceringen av Muhammed bilder i Jyllandsposten, som resulterade i en våg av demomstrationer i många muslimska länder med danska flaggbränningar. Affärskontrakt sades upp med Danmark.  Nyligen avslöjades en plan att gå in på Jyllandsposten och skjuta så många som möjligt där inne på redaktionen (se artikel i bloggarkivet här). Konstnären Vilks hundrondell med Muhammedansikte liver vidare efter försök att döda Vilks i sin bostad, så är detta fortsat en källa till aktioner. Han har ständigt säkerhetspolisens skydd.
 
Säkerhetspolitiska analysen av Libyenattacken gör det troligt att orsaken till räden var en hämd för att USA med obemannat flygplan dödade al Qaidas 2:e man nyligen. Dock gick man ut med att det fanns en mycket kränkande filmtrailor om Muhammed på internet väl medvetna om vad det kan väcka för kedjereation.
 
I Kairo har under tre dagar den amerikanska ambassaden varit föremål fär våldsamma demonstrationer och militär med tanks har skjutit tårgas mot demonstranter och kanonkulor har skickats upp i luften. I Jemen har folkhopen klättrat och slagit sig in i amerikanska ambasadområdet och flaggor har bränts. I Iran har det varit demonstrationer på Schweiziska ambassaden, då USA inte har någon ambassad där. När reportrar frågar demonstraterna varför de demonstrerar anges den kränkande filmen, men få har sett den. De har bara hört av trosfränder att det är något förfärligt och så ger de sig ut på gatorna.
 
När väl militanta islamistiska grupper fått ut folket på gatan så tar media över regin och spär på med sina sändingar. Folk tittar mer på TV-nyheter än går in på Youtube och så är hela dramaturgin igång.
 
Det som ter sig svårt att förstå är att muslimer kan vara så lättkränkta. I västvärlden kan vi nämna ateisten Richard Dawkins böcker där han tar heder och ära av judarnas och de kristnas gud och nagelfar texterna på ett sätt som skulle kunna såra många troende. Men han reser utan säkerhtevakter och uppträdde nu i september i svensk TV hos Skavlan och passade på att säga till mormonen Brandon Flower i gruppen The Killers att Mormons bok är ett rent och skärt fejk.
 
Det är väl så att vi har lärt oss och implementerat i våra psyken vad en fri debatt betyder och sätter värde på den. Muslimer utskiljer sig mer från omvärlden genom t.ex. kvinnors kläder och lever i vissa länder under socialt mer försvårande omständigheter och hamnar i underäge. De ser också väst som ett hot och provokation mot vad de anser vara rätt och riktigt. I Sverige har vi sett vad tro och heder betyder för våra invandrare,  och hur  det har lett till hedersmord inom familjer.
 
Det vi nu ser kommer att hända igen. Det finns militanta islamistiska grupper, som vet hur man får ut muslimer på gatan och resten av dramaturgins rekvisita står beredd att eskalera förloppet.  

Mysteriet med den falska kronan


 Karl Fredrik Mattson
 
 Det har under sommaren cirkulerat en förfalskad krona i landet med texten "En horkarl till kung".  Personer från myntverkat har granskat kronan och funnet utförandet professionellt. Det har spekulerats vilka tankar och syften som ligger bakom och vem som har gjort den. Är det någon ur det republikanska nätverket? Kungen har ju varit attackerad det senaste året.
 
Nu behöver dock ingen vara okunnig om vem som ligger bakom tillverkningen av den falska kronan. Mannen heter Karl Fredrik Mattsson, ett genuint och genomsvenskt namn. Han kallar sig amatörkonstnär och försörjer sig som copyrighter.
 På en presskonferens i kulturhuset i Stockholm trädde han fram den 5:e september inför en hord av journalister och där visades den 30 min långa amatörfilmen "Kungaexperimentet". Den är en beskrivning av projektet och sedan fick journalisterna ställa frågor, men svaren uteblev. Mattsson berättade att det var ett konstverk. Frågan om varför han gjorde det, ville han inte avslöja, för det skulle störa genomförandet av konstverket. Alltsammans för tankarna till konstexperimentet genomfört av konstfack eleven  Anna Odell som spelade sjävlmordsbenägen på Västerbron och togs vilt sparkande in på psykistriska kliniken på S:t Görans sjukhus.
 
Den 4:e maj i år stegade Mattson in på Svenska Medalj i Eskilstuna och ville ha hjälp med att prägla 14 medaljer. Det som skulle präglas var en-kronebilden på kungen med texten "En horkarl till kung". Själv hade Mattsson gröpt ur enkronor och skulle pressa in medaljerna i de urgröpta kronorna. När Svenska Medalj såg bilden och texten fick de kalla fötter och tog medaljen i beslag samt polisanmälde och informerade hovet. En förundersökning pågår med stöd av finanspolisen.
 
Hur som helst, på en annan icke känd väg genomfördes projektet. När man får tänka till några varv så förstår man vad det handlar om. De 8 kronorna har inte varit ute i omlopp utan delats ut till utvalda personer, som ombetts att gå till media och visa upp dem. Det är då konsteverket är på väg ut i verkligheten, där det skall gestaltas. Media blir indragna. Svenska Dagbladet har en bild med text på 70% av förstasidan. Tidningen har fått kontakt med skaparen av myntet. Sedan rullar det vidare. Nyhetsprogram i radio och TV, morgonsoffor i TV1 och TV4, radiokanaler och tidningsredaktioner tar tag i ämnet. Konstverket växer. När det känts  lämpligt träder konstnären fram ínför stor journalistträngsel i Stockholms kulturhus. Han är själv förvånad över av vad han är med om.
 
På något sätt känns projektet väldigt bekant. Det händer ju dagligen. Ofta sätter DN eller Svenskan dagordningen på den nyhet som i vårt lilla land sätter fart på hela mediasverige. Morgontidnignarnas prägling befästes i TV-sofforna som börjar kl 06 med nyheter varje halvtimme och med inbjuda nyckelpersoner för analys och klarlägganden. Sedan tar radionyheterna vid och hela kvällen är TV-media laddade med material. Under tiden sker förskjutningar och vinklingar och det hela blir till ett skådespel. Är det något som närmar sig en skandal som t.ex. Juholts rapport om avdrag för boendekostnad av sambons lägenhet, ja då växer det till ett drev. Det pågår i flera veckor och  då är hungern efter byte stort och avgångskraven växer till höga rop och offret lämnar in. Sedan går vi ut i foajén och tar ett glas.
 
Karl Fredrik Mattson har lagt ut sitt material i detta mediafält och låter det fullborda konstverket. Med stor sannolikhet kommer vi att få se denna typ av konst växa och bli allt fler.
 
 

RSS 2.0