Drottningen kränkt av Elisabeth Ohlson Wallin

 

  

 
 
 

Elisabeth Ohlson Wallin (EOhW) har bett Drottning Silvia om ursäkt och förlåtelse för sitt satiriska fotomontage, där bland annat drottning Silvia ligger knäböjd och soppar ett hakkors under golvmattan. EOhW ångrar dock ingenting och anser det var rätt att göra fotomontaget och publicera bilder av det, som syftar på att drottning Silvias far Walther Sommerlath född 1901 gick med i det tyska nazistiska partiet 1934. Drottning Silvia föddes 1943.

-

Bakgrunden är den att TV4 med programmet Kalla Fakta gjorde ett försök till granskning av turerna kring Walther Sommerlaths övertagande av juden Efim Wechslers fabrik i Tyskland.  Judarna fick av Hitler näringsförbud och konfiskerade deras verksamheter. Efter att Kalla fakta framförde oegentligheter kring övertagandet av fabriken har drottning Silvia, som kallade uppgifterna för ett karaktärsmord, gjort en egen granskning. Hon har hittat dokument, som visar att fadern köpte fabriken av Wechsler 1939 och gav i utbyte flera andelar av det kaffeplantage i Brasilien Sommerlath köpt in sig i och som ägdes av hans svärfar.  Hustrun Alice Sommerlath, uppvuxen i Brasilien, hade ärvt tre andelar av sin far 1934 och de sålde hon 1939 till Wechsler.  Kritiken från Kalla Fakta kunde beläggas, men i media dör inget bort så lätt. När väl anklagelser riktats lever de vidare sina egna liv.

-

När nu publiceringen av EOhW:s bildmontage i flera tidningar diskuterats och drottning Silvia känt sig kränkt och anmält dessa först till Pressombudsmannen och sedan till Pressens Opinionsnämnd, så motiverar tidningarnas chefredaktörer sina publiceringar med att det var nödvändigt, eftersom media hade fört vidare Kalla Faktas uppgifter och de orsakat en diskussion generellt. För att vi läsare av tidningar skall förstå vad det handlar om måste fotomontaget publiceras, som för den oinvigde säger rakt upp och ner att Silvia är nazist.

-

Detta innebär en sorts medial inavel, där granskande journalistik är färskvara länge, även om det sagda inte håller måttet för fördjupad granskning. Det kan ändå användas för att publicera en bild där drottning Silvia soppar ”sin nazism” under mattan, vilket är helt grundlöst. Allt detta kan föras vidare av landets mest provocerande bildkonstnär, som enligt egen utsago är kristen och attackerar uppåt i samhället mot makten.  Drottning Silvia är en högt uppsatt representant för Sverige men helt maktlös över lagar, politik och folks åsikter.  Så kan en kristen handla i syftet att nita ordet nazist i handflatan på sin invandrade medsyster. Rasistiska tillmälen fördöms mycket hårt numera i vårt land. Man kan förlora sin riksdagsplats eller bli avstängd som lektor. De konstnärliga och journalistiska friheterna är stora och skall vara det. Här har gränserna tänjts till en bristningsgräns.


RSS 2.0