Ärkebiskopsvalet leder mot en delning av kristenheten

 
Det kommer att bli skifte på ärkebiskopsstolen i Uppsala 2014.  Nuvarande ärkebiskopen Anders Wejryd avgår med pension. Han efterträdde KG Hammar som blev känd  för att tänja på de gamla kristna doktrinerna. Nu står  fem kandidater färdiga att deltaga i valet den 15:e oktober. De är biskop Antje Jackelén från Lund, domprosten Johan Dahlman från Strängnäs, kyrkosekreterare  vid Kyrkokansliet i Uppsala Cristina Grenholm, biskop Per Eckerdal från Göteborg och biskop Ragnar Persenius från Uppsala. Den 1:e oktober hölls i sedvanlig ordning en utfrågning av kandidaterna i Gottsunda, en mångkulturell stadsdel i Uppsala. Från den tillställningen har det blivit en debatt både inom Svenska kyrkan och bland frikyrkorna avseende de svar som kandidaterna levererade.
 
Den redan förhandstippade kandidaten Antje Jackelén menade att man hade missat poängen om man t.ex. tolkade Jesu jungfrufödelse bokstavligt, när man vill beskriva det unika med Jesus. Den skall tolkas mytologiskt. Hon menade också att kristna, muslimer och judar ber till samme Gud. Många kristna menar dock att då kan man inte be till Jesus, för att han kan inte vara gudomlig enligt muslimerna. Hon menade vidare att helvetet är ett inomjordiskt tillstånd. Det betyder att vi ser helvetet här på jorden och det är ingen plats dit människor kastas efter döden. Vidare menar  Jackelén att visst säger Jesus att han är sanningen, men han har inte sagt att han är den enda sanningen. Enligt uppgift fick hon den längsta applåden.
 
 
Johan Dalman talade om att vi skall sprida ljuset. Han ville också se en "jag och du" kyrka och inte en "vi och dom" kyrka .Cristina Grenholm ansåg att kyrkans stora frågor de närmaste åren utgöres av klimathotet, religionsdialogen och att hjälpa ungdomarna från deras uppgivenhet. Ragnar Persenius framhöll också klimathotet som en viktig fråga och så ville han minska kyrkans konsumtionstänkande. Han framhöll dock till skillnad från Jackelén att Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed. Per Eckerdal från Göteborg hade medvetet valt att inte vara med vid utfrågningen. Det var tydligen en möjlighet att avstå. Han tycker väl att alla vet var han står på sin mer bibeltrogna grund. Denna utfrågning hamnade i total mediaskugga. Så när Svenska kyrkan med 6 miljoner medlemmar väljer sin högste ledare, så är det en icke-fråga för svensk media.
 
Den här utfrågningen har dock satt igång en debatt inom kristenheten. Teologiprofessorn Eva Hamberg, som i många år suttit i Svenska kyrkans läronämnd  lämnar nu Svenska kyrkan. Droppen var utfrågningen av ärkebiskopskandidaterna. Hon menar att Antje Jackelén kan inte stå för den apostoliska trosbekännelsen utan bortförklaringar  av den. Hamberg har forskat kring  sekulariseringen och menar att den nu gått väldigt långt i Svenska kyrkan.  Hamberg förstår inte varför inte fler från frikyrkan går ur Svenska kyrkan.
 
I tidningen Dagen, det svenska frikyrkliga språkröret, skriver opinionsredaktören Elisabeth Sandlund att det är svårt att se Jakelén som en samlande gestalt för svensk kristenhet. Sandlund noterar vidare att Jackelén inte nämner med respekt alla de präster, diakoner, andra anställda och lekmän i sitt eget samfund, som gör en annan tolkning av bibeln, än vad hon själv gör. Vad Sandlund säger är väl  egentligen att Jackelén trampar många ordenligt på tårna och det kommer att kännas och märkas. I Kytkans Tidning skriver Barbro Matzols en ledare och säger att om inte Jesus Kristus längre är vägen, sanningen och livet samt grunden för kyrkans verksamhet så kan vi ta ner skylten.
 
Man kan säga att Antje Jackelén är en värdig efterträdare till KG Hammar. Anders Wejryd har i sitt ganska korta mellanspel varit en religiöst traditionsfast ärkebiskop med rötter i en familj med en lång rad präster på sin fars sida. Han har en mer okomplicerad jordnära tro där gudrelationen står i centrum.
 
Skall man sia in i framtiden blir Jackelén helt säkert vald. Hon kommer att bidraga till att kristenheten  drar iväg åt två väldigt olika håll. En linje som Jackelén står för, nämligen en mytologisk tolkning av bibeln, där kristendomen inte har ensamrätt på svaren, Jesus var biologisk son till Josef om de nu funnits i historien. Det finns ingen uppdelning i goda och onda efter döden. Helvetet ser vi mitt ibland oss och inte som en eld bortom jordelivet. Evolutionen togs inte upp som fråga, men är för denna linje en självklarhet.
 
Den andra linjen i kristenheten står fast vid bibeln som Guds ofelbara ord. Jesus är Guds son och den enda vägen till Gud. Han skall komma tillbaka och samla de troende med sig i en himmel. Några kommer inte dit. Skapelseberättelsen är i sin gamla tolkning en viktig byggsten i denna linje. Dessa två varianter av kristendom kommer inte att kunna arbeta tillsammans. De två religiösa kontexterna skaver alldeles för mycket Många kyrkor kommer att göra som Clara kyrka i Stockholm, nämligen få en egen frizon inom Svenska kyrkan. Denna tvådelade väg kommer även att dela upp frikyrkan.
Vem som får övertaget kan bara framtiden utvisa.
 
 
 

RSS 2.0