Stefan Löfvén i parafras på Julevangeliet

 
OCH DET HÄNDE SIG VI DEN TIDEN att från statsminister Stefan Löfvén utgick ett påbud att hela Sverige skulle omröstas. Det var den första omröstningen på mer än 60 år och den skulle hållas den 22 Mars 2015 då fortfarande kung Karl XVI Gustaf var regent över Svea rike.  Alla uppmanades bestämt att gå och rösta var och en till sin egen röstlokal, havandes på sin egen statsministerkandidat.  Men landet fylldes av många fattiga EU-migrater och det satt på gatorna och tiggde medan alla natthärbärgen var fulla. När det blev kväll tillrädde de sina läger i skjul, gamla husvagnar och några smög sig in i halmen i böndernas lador. Det kom också folk från mellanöstern och Afrika.  Alla dessa var inte röstberättigade och det blev irritation bland de som hade rösträtt. I fariseisk och rasistisk anda drev ett parti linjen att dessa främlingar inte borde komma alls och störa landet, då det ju inte fanns tillräckligt med härbärgen, men det ville inget annat parti ta upp till diskussion eftersom de var rättrogna antirasister och var rädda för att kallas rasister. När sedan tiden var inne då den nya statsministerkandidaten skulle födas efter att natten brutit in och röstlokalerna hade stängts den 22 mars, visade det sig att det blev ingen ny hjälteförlösare, som kunde ordna tillräckligt med baracker åt den stora strömmen av nya innevånare eller till alla bostadslösa unga medborgare.  Egentligen var ingen av de gamla utslitna välkända ledarna pigga på att ta hand om alltihop, då ingen fick egen majoritet. Frågan drogs i långbänk och till slut passade kung Carl XIV Gustaf på att mitt i en konselj på slottet slå näven i bordet och befallde dem alla att bilda en samlingsregering med minst 6 partier. Huruvida det var förenligt med grundlagen kan var och en tänka ut själv. Hur landet kom att styras får alla medborgare veta bara de håller sig till tåls.
Efter denna hotprofetia har 6 av partierna beslutat att ställa in hela omröstningen och låta Stefan Löfvén regera vidare med gynnsammare regler för minoritetsregeringar att kunna styra landet,

RSS 2.0