Ett nytt kristet parti har bildats

 
 
 Mats Selander                           Lewi Pethrus                               Birger Ekstedt
 
 
 
Den 4:e januari 2014 bildades ett nytt kristet parti under beteckningen Kristna Värdepartiet. Den främsta frågan som skall lanseras är abortfrågan. Partiet är emot den fria aborter. När Kristen demokratisk samling ( KDS) bildades av Birger Ekstedt och Lewi Pethrus 1964 så var det två frågor som stod högst,  nämligen abortfrågan och kristendomsundervisningen i skolorna.  Partiet fick gå en lång ökenvandring innan det blev ett riksdagsparti och hjärtefrågorna har fått modifieras av verkligheten. Det har skapats en besvikelse bland vissa av KD:s väljare och de har nu bildat det nya partiet.
 
En av förgrundsfigurerna är Mats Selander. Han är lärare på den kristna Credoakademin och aktiv i organisationen MRO, Människorätt för ofödda, som vill se ett förbud för aborter i Sverige. I en intervju säger han, att de inte är ute efter att komma in i riksdagen nästa val, men vill arbeta långsiktigt. En annan frontfigur signalerade redan år 2007 att han närde tankar på att bilda ett kristen parti som skulle driva frågan om ett abortförbud och han heter Per Kronlid..
 
Om man som Selander varit aktiv i en organisation som driver rätten för det ofödda barnet, så kan man förstå att han är emot fria aborter. Som läkare och med forskning inom cellbiologi och onkologi, så har jag stor respekt för livet. När man, emellertid vill gå ut i de offentliga politiska och sociala rummet krävs att  man har en uppdaterad förståelse för hur kartan ser ut och på vilket sätt man bäst når sina mål.
 
Kravet på fri abort drevs kraftigast av de som hävdade kvinnas frigörelse till arbete, självständighet och sexuell frigörelse. Feministerna menade att kvinnan var inlåst i äktenskapet till underdånighet.  Mannen ansågs ha  ensamrätten till att härska över kvinnan. Det uttryck som myntades under den hårda abortdebatten på 60-talet var att "kvinnan skall ha rätt till sin egen kropp". Som cellbiologiskt orienterad och kunnig inom embryologi ser jag som många andra att det är inte ett biologiskt korrekt uttryck. Fostret är en från kvinnans kropp genetiskt fristående individ. Det är också fostret som gör moderkakan.  Men tanken var att  kvinnan skulle få samma möjlighet som mannen att pröva sig fram sexuellt och därför blev fri abort utan att kvinnan skulle behöva motivera sitt beslut en viktig fråga.
 
Den fria aborten är alltså skapad i en samhällsklimat, där den fria sexualiteten och kvinnans frigörelse var en viktig drivkraft. Om man nu vill värna det ofödda fostrets rätt, så är kanske inte ett politiskt parti med abortförbud något som leder den frågan framåt. Det handlar i stället om att arbeta mot de attityder som driver på siffran för de höga aborttal vi har varje år. Det blir som Elisabeth Sandlund I tidningen DAGEN säger totalt kontraproduktivt. Det som görs idag är bland annat att skolsköterskor och barnmorskor på ungdomsmottagningarna förser ungdomar med kondomer och andra preventilmedel gratis.  Är det bra eller strider det mot Kristna värdepartiets sexualmoral? Ungdomar skall vänta med sex till äktenskapet? Hur lyckosam är en sådan linje? Det vore bra om partiet nu gick ut med hur de tänker arbeta!
 
Det är en förblindelse att göra sig till tals för att nytt parti om man inte förstått i vilket klimat man vill föra in detta parti. Det får folk att tro att partibildarna vill få alla att leva och tro som det nya partiets ledare gör i sina privata sfärer. Ett mål kan nås och det är att hjälpa till att byta från alliansregeringen inkluderande KD till en socialdemokratisk regering och det tror jag inte är det Kristna värdepartiets främsta mål.
 

Ulf Ekman har en son som konverterat till katolicismen

   Ungdomar söker sitt uttryck                                                 Ulf Ekman
                                                                                                                                                        
  
Det har sipprat ut från Livets Ord i Uppsala att en son till grundaren och till helt nyligen ledaren Ulf Ekman har konverterat till katolicismen. I en intervju i tidningen Dagen säger pappa Ekman att han tycker bra om sin son och har välsignat honom i sitt val. Ett föga uttömmande svar. Han sträckte sig inte heller till att säga att han älskar sin son. Det är ett stort steg att gå från Livets Ord längst ute på den högra kanten av den religiösa skalan till att hamna så långt från frikyrkligheten man kan komma, nämligen att bli katolik. Det inbjuder till en liten analys.
 
Nu har Ulf Ekman själv visat intresse för katolicismen och deltagit i några ekumeniska sammanhang, där han tilltalats av en del av det katolska uttrycket. Det är nog därifrån han fått idén att införa ett biskopsämbete i frikyrkan. Jag gissar att han gärna skulle vilja vara den förste som fick den posten. 
 
Alltnog, pastor Ekman har nu en son som konverterar och det är intressant.
Man får på goda grunder anta att sonen från barnsben varit inom Livets Ords hägn. Gått i deras söndagsskola, sedan i deras förskola och vidare grundskolan och gymnasiet och kanske även högskolan inom Livets Ords väggar. Därtill alla tusentals av gudstjänster han deltagit i. Alltså ingen stor möjlighet att bryta sina tankar mot kompisar i en vanlig skolklass med alla möjliga åsikter om livet och religioner. En väldigt styrd och skyddad värld.
Det finns naturligtvis en viktig tanke bakom detta att behålla sina barn och ungdomar inom ett skolväsende, som präglas av Livets Ords lära och livshållning. Det minskar kraftigt inflytande utifrån, som ej bejakas av rörelsen. Så hur skall ett uppbrott kunna se ut för en ung människa från den miljön. Ja, lämna och säga tack och adjö är otänkbart. Det kräver  en väldig styrka och ett mod, som är för stort för en ung människa. samtidigt hamnar en växande människa i det läget i en smärtsam isolering. Att gå till en annan frikyrka skulle också vara en markering mot Livets Ord, större än att bli katolik.
 
Men vill man som ung ta ett kliv ifrån  det extremt yviga religiösa uttrycket på Livets Ord med en typisk högljudd utdragen lovsång i kroppslig hänförelse och trosstarka talare med botande av sjuka som viktigt inslag samt utdrivande av onda andar, ja då är kontemplationen och den stilla bönen vid ljuset bredvid ett helgon i kyrkan ett alternativ för att varva ner sin själ till något djupare nivåer än vad Livets Ord tillåter. Få tid att reflektera och stanna upp och hinna i kapp sig själv, ja då kan även jag välsigna sonen i detta. Vi skall också minnas att sonen samtidigt gör ett uppbrott från en stark fadersgestalt.  Han har valt ett bra alternativ, för att få bättre kontakt med sig själv och livet. I bästa fall blir han så säker på vem han är och vad han vill, att han om några år kan ge en bra litterär bild av livet inifrån den rörelse han föddes i. Något som vore viktigt för andra ungdomar att ta del av. Något vi kan se fram emot.
 
 
 

RSS 2.0