Malala på Film

 
Malala blev känd över hela världen sedan hon besköts den 9:e oktober 2012 av talibaner på sin hemort Swat Valley eftersom hon förespråkade skolgång för flickor. Hon sköts i huvudet, men efter flera operationer och svåra postoperativa infektioner hämtade hon sig förvånansvärt bra. Hon fick vä öra med hörselorganet förstört och en vä-sidig ansiktsförlamning. Hon hamnade i Storbritannien för slutlig behandling och vård. Från de hårdföra talibaner har hon fått höra, att om hon återvänder till Pakistan så skjuter de henne igen. I västvärlden har hon blivit en ikon för unga flickors och även pojkars rätt till utbildning och självständiga liv. Hon har fått Nobels fredspris och höll att strakt tal inför FN-församlingen.
 
Hon kom 2013 ut med sin bok I am Malala. Igår var det premiär för dokumentär filmen He Named Me Malala av Davis Guggenheim. Namnet Malala anspelar på en saga om en flicka som uppmanade afghanerna till strid mot engelsmännen. Hon ropade ut att det  var bättre att leva en dag som ett lejon än 1000 dagar som slav. Det var hennes pappa som gav henne namnet. En viktig person i hennes liv är just hennes far. Han skrev in hennes namn som första kvinna på familjens 300 åriga släkttavla, där det bara fanns män. Han var en lärare med starkt patos för undervisning. Han lät Malala som enda flicka få gå i skolan. När det blev svårigheter att bedriva undervisning på hemorten startade han med mycket små medel en egna skolor, där han var vaktmästare, städare, lärare och rektor i en och samma person. Verksamheten växte och flickornas antal ökade. Många barn kom från fattiga familjer och kunde inte betala skolavgiften, men fick gå kvar ändå. Barn som inte hade mat hemma fick komma förbi och äta frukost i Mallas familj och en del bodde periodvis i familjen. När Afghanistan tog över det område familjen bodde i var ledaren initialt mycket tillmötesgående gentemot befolkningen. Sökte kontakt och samtalade med gräsrötterna. Så småningom blev nyporna hårdare och det blev undervisningen, som blev skottavlan. Många skolor förstördes till grunden. De som opponerade sig letades upp och dödades.
 
Efter återkomsten till livet har Malala gjort skillnad konkret. Hon har t.ex. en fond som ger möjlighet för syrianska barn i sina tältläger att få undervisning. Hon har varit i Afrika för att ge uppmärksamhet kring de flickor som terroristgruppen Buco Haram kidnappat. Hon har talat med Barack Obama om faran med drönare i Syrien och Irak. 
 
I filmen får man lära känna hennes familj med två bröder och föräldrarna. Om Malala är pappas flicka så är äldsta brodern mammas pojke. Mor längtar tillbaka till Pakistan.  Malala berättar att hon skiljer ut sig mycket från de andra tjejerna i klassen. De har haft och gjort slut med pojkvänner. Det har inte hon. Hon lever att annat liv. Ändå kan hon ljusas av att titta på duktiga manliga idrottsmän på nätet. Bröderna retas med henne och säger att hon gillar dom på flera sätt.
 
Malala har ett patos och en förmåga att uttrycka det med auktoritet och folk lyssnar. Hon kommer att fortsatt göra skillnad och hon förstår att rätt använda sin position.

Terroristena i Paris fredagen den 13/11 levererar en nytt vansinnesdåd

Franska revolutionen                              IS mördande
Åter har den fria världen drabbats av smalspåriga hjärnor, som fulladdade av sprängdeg runt kroppen och packade gevärsmagasin ger sig in bland intet ont anande parisare och turister och skall ge igen för att Frankrike deltager i kampen på plats mot Islamiska staten (IS) och dess krigföring i Irak och Syrien. Till en rockkonsert som var full av musikälskande mest ungdomar sprang flera terrorister in och sköt urskiljningslöst. Till en fotbollsarena i en vänskapsmatch mellan Frankrike och Tyskland var en terrorist på väg med köpt biljett i fickan och sprängdeg på kroppen, men stoppades för det han var utrustad med och en katastrof på den arenan kunde undvikas. Ett ryskt plan från Egypten var sannolikt lastat med en bomb som straff för att IS bombas av ryska plan.
 
Idag samlas världens ledare för att  försöka skapa en handlingsplan för att oskadliggöra IS. Vilken väg skall de gå? IS kan ha stärkt sina ställningar i Europa genom att haka på den flyttningvåg som i storlek vi inte sett maken till. Till Sverige har tills helt nyligen många flyktingar släppts in utan passhandlingar, så vi vet inte hur många IS soldater vi släppt in. IS vill gå tillbaka till 700-talet och bilda ett Kalifat på den grund som då var islams rätta tolkning. IS kämpar mot många muslimer som inte tillhör sunniterna inom Islam och det är många muslimer bland shiiter och sekulära som står på IS dödslista. Att gå tillbaka till 700-talet innebär att sudda ut hela västvärldens vetenskapliga, sociala och kulturella utveckling. Den är tidstypiskt att Frankrike med sin grund i franska revolutionen med slagorden Frihet Jämlikhet och Broderskap blir måltavla för IS. Det gäller att rätt förstå vad IS står för och att välja rätt väg i kampen mot denna barbariska terrororganisation.
 
Det har funnits en trend i Sverige att förklara organisationer och krafter som IS står för med "underliggande sociala och politiska problem". Det är naivt men har sin förklaring i att Sverige är det mest sekulariserade landet i världen och har glömt hur religiösa kontexter fungerar i det mänskliga psyket. Ungdomar som åker till Irak och Syrien har sin hemvist i någon svensk moské. De har dock sökt en fördjupning och ett mer sant uttryck för sitt religiösa liv än vad de finner bland sekulära svenska muslimer . Att komma till ett samanhang där Koranen är gunden för statsbildningen och där alla är rättrogna och de unga kvinnorna kan utan menande blickar bära slöjor, niqab och burkor i full frihet. De får vara med om att bygga den universella staten och föda sina barn där. Det är det största som kan hända dem.Det går inte att som den rödgröna grupperingen i Stockholms stadshus erbjuda dem jobb och bostad, när och om de återvänder hem i något sorts naivt syfte att omprogrammera dem från det de blivit tvingade in i och egentligen inte vill vara med om. Det är svensk sekuläritet  i dess famlande okunskap.
Nej, det gäller att förstå var kraftkällorna finns och hur grunden för terrorismen byggs upp för att få de rätta insatserna för att bekämpa det som hotar hela vår västliga värld med sina grundläggande värderingar om frihet för individen och att bygga sina samhällen på jämlikhet och allas lika värde. Det är allt detta som hotas.

RSS 2.0