Vi måste prata om Islam

 

I en artikel i Göteborgsposten påtalade författaren och teologen Ann Heberlein att vi måste våga tala om Islam i vårt land, där en försiktig och räddhågsen attityd råder i frågor som rör radikalisering av unga muslimer i Sverige. Det handlar om en rädsla att hamna i islamofobi som är lierad med rädslan för att kallas rasist. Detta hindrar en nödvändig debatt om de krafter som nu trängt in i folkhemmet. I mediarapporteringen senaste tiden har vi fått veta att en svensk från Malmö vid namn Osama Krayem 23 år var inblandad i terrorattacken mot tunnelbanan i Bryssel nyligen. Det har lett till att den nationella samordnaren mot våldsbejakade terrorism, Mona Sahlin, har anklagat Malmö kommun för att göra för lite. Frågan är hur enkelt det är och hur för man dialog med de nytända presumtiva IS soldaterna.

-

Ann Heberlein har läst IS dokument som vilar på texter ur Koranen och texter om Muhammeds liv (Hadith) samt hans biografi (Sira), vilka är fyllda av religiös inspiration som tänder gnistor hos unga muslimer och från dessa dokument har IS tagit legitimitet till de bestialiska grymheter som utförts och blivit kända efter att Kalifatet proklamerats. Den sura i Koranen som bär Muhammeds namn (sura 47) uppmanar till halshuggning av otrogna t.ex. När dessa argument används påpekas ofta att den kristna bibeln innehåller också krigiska grymheter. Visst, men kristna praktiserar inte dem, utan fokuserar på evangelierna och om Jesu kärleksbudskap och han föds som flykting i ett övergivet djurstall.

-

De muslimska imamerna har ett stort ansvar och gör förhoppningsvis vad de kan. Det finns dock journalister i både England (BBC 2013) och Danmark (TV2 2014) som gjort under-couver reportage med hjälp av fingerade personer, som med dold kamera kunnat påvisa att Imamer utåt bejakar det sekulära samhällets lagar, men inåt de egna i Moskéerna håller på sharialagar med egna domstolar och uppmanar till att inte integrera sig med icke-muslimer. Uppdrag granskning fick också fram med dold kamera dubbelhet i attityder visavi kvinnor.

-

 Våra stora TV-media som Aktuellt och Rapport ställer åsiktsmotståndare på höger-vänsterskalan emot varandra. Länge har tolkningarna rörande orsak till radikalisering handlat om utanförskap i segregerade områden och arbetslöshet, men på sistone har begreppet religiös fanatism tillkommit som ett reellt skäl för radikalisering. Detta har även Mona Sahlin tagit till sig, även om hon helst talar om all våldsbejakande terrorism från höger till vänster.

-

Den stora konflikten i detta ämne ligger utanför Sverige i mellanöstern och består av spänningen mellan två muslimska fraktioner (shia och sunni) uppdelade på å ena sidan länderna Iran-Syrien-Libanon (Hizbollah) med stöd av Ryssland och å andra sidan Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Bahrain och Egyptiska brödraskapet med stöd av USA och Natoalliansen. IS som är en sunnifraktion kan utnyttja konflikten till sin fördel som mest bokstavstroende och bäste utövaren av urkunderna. Turkiet har en ambivalent hållning och kan inte helhjärtat bestämma sig. Saudiarabien är också kluvet. Landet står IS teologiskt nära genom kopplingen till den s.k.wahhabismen som man menar är den "sanna islam". 

-

Så länge denna konflikt inte är löst kommer våra invandrade svenskar att resa till Syrien och Irak för att delta i kampen på IS sida mot ett världsherravälde. Under tiden käbblar vi internt i Sverige om vem som kan göra mest och bäst mot radikalisering bland unga muslimer. Magnetkraften från IS är i första hand religiöst grundad på sedan 600-talet godkända urkunder. Detta är en viktig insikt och bör analyseras och presenteras i Sverige av personer med professionella och egna erfarenheter av religiösa kontexter och leda den mediala sekulärt färgade debatten till en djupare religionspsykologisk förståelse av ett problemkomplex som tagit Sverige på sängen.  Det mest aningslösa förslaget i Sverige var den rödgröna majoriteten i Stockholms Statshus som ville ge hemvändande krigare egen bostad och jobb. Vi har dock kommit så långt att det skall bestraffas och inte belönas att ha krigat med IS.


Törs man tänka tanken - Donald Trump som näste president i USA

                                                                                     
Donald Trump seglade in från sidan i den politiska kampen att nå presidentposten i USA. Han var inte politiskt skolad, men han var miljardär och vad kan man inte göra med pengar. Jo, det mesta! Hans umgänge måsta ha varit den samhällsnisch han vädjar till, nämligen den vita befolkningen och med flest män, som sörjer det "riktiga USA". Landet som varit en stark röst i världen och varit fritt från varje spår av samhällsansvar gentemot andra än den egna gruppen. De som vill leva kvar i den amerikanska drömmen, där det går att ta sig fram för vem som helst även till priset av att trampa på någon annan, de fylkar sig kring Trump. Det är the "struggle of the fittest" som gäller.
 
   Denne vite men rödhårige man som ärvt en massa miljarder från sin far har aldrig fått kämpa sig till något. Har därför ingen förmåga att känna med de som lever på skuggsidan och som mår väldigt väl av bland annat Obama Care. Vid starten av hans kampanj  fanns ingen kristen medmänniskokärlek i hans tal. När det blev klart för honom att det var det  republikanska partiet han kandiderar för, blev han pressad att säga något fromt och det blev något i stil med  "I am a brother in faith"!  Teapart-rörelsens galjonsfigura Sarah Palin steg fram på hans scen och bedyrade sitt stöd. Det är en obegriplig motsägelse hur den högröstade och högt bekännande kristna gruppen i det republikanska partiet är emot all offentlig finansierad samhällsstödd social verksamhet med skydd då man är sjuk eller rabatt till tandläkaren. Det går alldeles bra att komma med sina, gärna offentligt  annonserade gåvor till hjälpbehövande. Då kan man få lysa med sin godhet. Den vägen är ju mycket osäker vem som får något jämfört med lagstadgade förbättringar.
 
 Trump har inget utmejslat politiskt program utan spelar på ett missnöje med politikerna i Washington. Det är ju som bekant inte helt omotiverat. Republikanernas intensiva kamp att i överläge i både Kongressen och Representanthuset knäcka Barack Obamas politiska förslag, har ju lett  landet till randen av ekonomisk kollaps.  Ett farsartat skådespel som folket har rätt att vara missnöjde med. Trump har dock inga övergripande förslag som skulle kunna verka enande. Han trumfar ut sina käpphästar att bygga muren mot Mexiko och det landet får stå för kostnaderna. Alla muslimer skall stoppas vid incheckningarna på flygplatserna.
  Alla skall få ha vapen och Obama Care skall kastas på sopphögen. Man har anledning att undra över var alla duktiga reportrar finns, som skulle kunna ställa honom naken i ljuset av sin politiska okunnighet. Det är kanske dem han inte låter sig intervjuas av.  När en kvinnlig  programledare räknat upp alla kränkande ord Trump sagt om kvinnor, uteblev han från nästa debatt i den TV-kanalen. Han väljer sina utfrågare!
 
Hur kommer världen att se ut med Trump i Vita huset. Vilka rådgivare kommer han att välja. Han har ju sagt att han vill göra USA stort i världen igen. Han vill "blåsa skiten ur IS" !  Med vad? - Kärnvapen?  Han kanske har en tvillingbror i Putin på det personliga planet, men vad kan de göra ihop?
 
  Vi får hoppas att de goda krafterna i USA räcker till att säga nej till Donald Trump.

RSS 2.0