Michael Jackson och hans sexuella övergrepp på barn

 
 En av familjerna som lämnat sin son till Michael Jckson
 
 
 I en omfattade nyligen publicerad dokumentär träder två numera vuxna män, James Safechuk and Wade Robson fram och berättar om sina sexuella övergrepp på dem som barn under flera år i en nära stegvist växande relation med Michael Jackson. Det har funnits tidigare fall med barn som varit uppe i en rättegång där Michaell Jackson stått anklagad för sexuellt utnyttjande, men där han inte blivit fälld. Detta  beroende på bland annat att de nu framträdande männen ställt upp, när Jackson bett dem att hjälpa honom och rentvå honom från hans anklagelser.
 
Nu har  två vuxna män med sina mycket väl underbyggda berättelser deltagit i en TV-dokumentär, där de berättar att de under många år fastnat i en relation som byggts upp stegvis.med mer avanserade sexlekar. Det har börjat med att Jackson har hittat dessa pojkar som duktiga dansare och hur han stegvis  involverat dem i hans egna shower och även låtit dem följa med på resor. Pojkarnas respektive familjer har också blivit involverade och sponsrade med mycket pengar och fått nya hus. De har fått fri tillgång till Machael Jacksons stora anläggning Neverland och plocka åt sig så mycket de önskar. Pojkarna fick tämligen tidigt i relationen dela sovrum med Jackson, utan att deras mödrar reagarat tillräckligt. De har ju bejakat sönernas framgång med Jackson i första hand, men haft viss oro för vad som kan hända i en sängkammare. En av fäderna fick bipolär sjukdom och tog livet av sig. Det måste inte länkas till övergreppen på sonen, men kan spela in i den splitrring som skedde i familjen.
 
I skydd av sitt konstnärskap och stora ekonomiska tillgångar har Jackson kunnat till synes frikostigt  locka barn in i sin verksamhet. Det har tolkats som en stor generositet och öppenhet gentemot barn och en vilja  att  hjälpa och sponsra kostnadsfritt. Barnen har fått en stor genväg till det de önskar mest av allt: att få bli duktiga dansare och tränas i att framträda på scen. 
 
När pojkarna sedan växer in i de intimiteter, som Jackson introducerar har det känts som något som stärker deras unika relation och något som blir deras "grej". En hemlighet i det stora äventyret. Det har inte för pojkarna handlat om njutning men en hemlighet med Jackson. När han börjat pröva analsex har pojakrna reagerat och vistat att de inte vill.
 
Ändå har dett satt sina djupa spår i pojkarnas liv upp i vuxen ålder och blivit ett inre kaus som krävt terapi och lång behandling. Det har påverkat  och skapat kaos i  pojkarnas familjer.  Dokumnetären blev så stark och äkta att det har inte gått att nonchalera den som tidigare tolkats som föräldrars jakt att få mer pengar. Berätleserna berör så djupt och starkt och går inte att värja sig emot.
 
Pedofili är så  gymt då det handlar om barn som går in i något de inte förstår och binder dem ofta till tystnad. Jackson kan inte försvara sig, det är sant. Han är död. Men han hade inte klarat sig igenom detta längre utan att erkänna sin läggning och blivit fälld i domstol. Skadan är skedd och den går inte att göras ogjord. 
Detta bör mana oss att vara än mer vaksamma på vad som händer med våra barn.

RSS 2.0