Ulf Ekman och Robert Ekh - katolicismen och otroheten

  
 
 
 
Nyligen intervjuades Ulf Ekman i P1:s söndagsintervju (10/2 2019) av Martin Wicklin. Som bekant konverterade Ulf Ekman till karolicismen 2014  och meddelade sin Livets ords församling  under en predikan i en söndagsgudstjänt,  att han beslutat sig för att lämna församlingen och bli katolik.  Under de första åren i Livets ords historia var ju katolicismen en sorts religiös fiende till den religionsutövning som gällde på Livets Ord. Men tiderna förändras och även här tydligen. Ekman säger att tankarna i riktning mot katolicismen hade pågått ett tag.
 
Ändå är det märkligt att han slår sin församling i ansiktetet helt plötsligt, dessa människor, som gjort  stora smärtsamma uppbrott från sina ursprungliga religiösa hemvister landet runt och som skapat stora sår, när det flyttade till Uppsala och ryckte upp sina rötter, för att ansluta sig till det som lockade i Ulf Ekmans förskunnelse.  Var han inte mer fäst vid sitt värk och dessa trogna männiksor. Var det inte ett liv med djupa rötter han hade haft tillsammans med sina medlemmar sammansvetsade i starka band? Man kan undra. Det var hans livsverk, men var han sig själv nog?
 
I söndagsintervjun menar Ekman att det var moget för hans del att ta steget och bli katolik. Det känns dock, alla hans förklaringar till trots, som att det kunde finnas andra skäl, som Ekman inte drar upp. Martin Wicklin  tog upp den karisma, som han såg i Ekman. Det var förvisso "go" i Ekman med ett ständigt brett leende och en exekutiv läggning. Det säger dock inte så mycket om djupet i hans själ. Han surfade mycket på ytan och då blir det  luftdrag i det breda leendet och i farten på verksamheten. Under sina predikningar stod han aldrig still på podiet, utan vandrade  runt åt alla håll.  Lite komiskt så hade Ekman en predikan hos Oasrörelsen bara ett par veckor efter avgången i Uppsala. Där stod Ekman och läste innantill från en skriven predikan!! Det hade aldrig hänt förrut. 
 
Till allt detta hör att Ekman var medlem i den stiftelse, som ägde hela Livets Ords verksamhet. Stitelsen gick mycket bra och det kan man bli glad åt. Det blev flera miljoner i vinst varje år. 
 
En viktig person i Livets ord var den trogne vapendragaren pastor Robert Ekh. Han var med vid bildandet av Livets ord tillsammans med Ulf Ekman 1983. År 2000 blev EKh pastor i församlingen, Han arbetade med själavåden och ansvarade för läran om familjerna och skrev böcker i dessa ämnen. Med sin frun Åsa Ekh skrev han år 2009 boken Familjen: om relationer, äktenskap och barnuppfostran. Äktenskapet var heligt och instiftat av Gud. Under tiden som Ekman stormade ut från Livets Ord, så hade Robert Ekh en älskarinna av annat etniskt urspdung. Två år efter Ekmans avgång briserar denna bomb, som gick mycket djupare i medlemmarnas själar än Ekmans avgång. Robert Ekh meddelade att han skulle skilja sig och flytta utomlands med sin nya kvinna. Religöst och teologiskt slet detta upp medlemmarna inifrån. Detta som Robert Ekh undervisat i under många år, det gällde plötsligt inte längre. Man skall vara klar över att religion och sexualitet har en stark djupgående koppling i frikyrkorörelser av den typ som gäller i Livets Ord. Att vara ren har bara en betydelse, nämligen att inte göra sexuella snedsprång. Den som hoppar över skacklarna kan inte vara kvar i församlingen. Det skär på tvärst genom det intima livet och det religiösa grundläggande  lärostoffet. Det som hände med Robert Ekh vände upp och ner på själva grundstommen. 
 
Jag håller för mycket sannolikt att Robert Ekh hade talat med sin vän och kollega Ulf Ekman om sin älskarinna. Det var säkert en stark och äkta kärlek, som EKh inte kunde står emot. Han blev drabbad. Ekman förstod säkert Ekhs belägenhet, men inser samtidigt, att det blir en kraschlandning, när bomben briserar i församlingen. Då vill Ekman inte vara kvar och ta den smällen. Hans flirt med katolicismen blev snabbt till ett belsut. Han vill komma ifrån allt detta och inte blir skottavla från hela församlingen, när han blir tvungen att hantera och svara på alla frågor om Robert Ekhs fall.
 
Man kan inte gå förbi Robert Ekhs otrohetshistoria, när man skall analysera Ekmans teologiska finlire  rörande katolicismen. Hela den snabba händelsen blir på djupet mycket mer förklarlig och kan skapa  ljus över  den medmänskliga härdsmälta som Ekmans konverterring orsakade. Hade han stannt hade han fått en orimligt stort helande arbete i sitt knä, även om han hade överlämnat pastorsrollen till hans efterträdare Joakim Ljunqvuist. Det blev dock den sistnämnde som försökte lappa ihop församlingen och bad om förlåtelse knäböjande offentligt inför alla närvarande i en gundstjänst. Så på något sätt lever LIvets Ord vidare. Anna Lindman  SVT som intervjuat många medlemmar i församlingen har lönlöst försökt få tag i Ulf Ekman för att ställa honom till svars. Det har inte lyckats. Hon försökte att fånga honom på en bokrelease han hade i en katolsk kyrka, men han bara klappade en på ryggen och sa: "men lilla gumman då"!

Vetenskap och religiös tro

             Tidsepoker                             Växter                            Fiskar        Ryggrads djur              svampar
            
Med återkommande intervall dyker debatter om jordens, djurens, växternas och människans tillblivelse upp företrädesvis i kristna tidningar, som i tidningen DAGEN 10/1 20/1 24/1 2019. De riktigt tvärsäkra är de s.k. ”skapelsetroende”.  De menar att det finns ingen länk mellan människan och djurriket. Dock säger skapelseberättelsen att Gud skapade Adam ur något som redan fanns. Han lämnade ut den informationen som en metafor. På vilket annat sätt skulle den stora berättelsen framföras. Varför har människan annars lika många anlag för bröst körtlar som suggor? Varför ser vi gälanlag på tidiga människofoster?   Jo, vi hör ihop med djuren och gjorda av samma idoga skaparkraft som de och länkade i en kedja.  Att förneka det är lika oklokt som att förneka biologiska likheten mellan syskon och tro att Gud laddat ner oss alla via en app och hävdar det med emfas.

-

Klimatförnekare som Donald Trump har en länk till de högerkristna i USA.  Det finns en logik i det. De högerkristna räknar med att jorden snart skall gå under och det har Gud sagt, därför skall vi inte ösa energi på miljöförstörelsen.

-

Att ta steget till att öppna för att naturen med djur och växter är mina syskon, är en stor befrielse. Man får en breddad hemvist. Då hamnar vi i en stor gemenskap som befriar från kotterier och särskiljandet av individer. Vi kommer för första gången in i Guds stora helhet och är rädda om och vårdar våra släktingar. Vi blir ännu bättre miljömedvetna och aktiva i att skydda vår miljö. Jag vill uppmana alla bokstavstroende att komma in i detta stora rum och inte låta ateisterna ha monopol på denna hemkänsla och detta gigantiska storverk.


RSS 2.0