Knutby i fullständigt sammanbrott

 
 
Vid skärningspunkten mellan tro och sexualitet
 
 
Många undrar hur man skall förstå det som hänt i Knutby. Församligen med tukten, morden och interna våldet har varit en lång följetång från Januari 2004 tills nu. Det finns flera texter i denna blogg, där denna fråga ventilerats.

-

 En viktig aspekt är att inse att det finns en skärningspunkt mellan religion och sexualitet i generell mening. Den sexuella driften skall man hålla kontroll på. Övertramp straffas hårt. I Knutby har det blivit en extrem blandning mellan religion och sex, där den stora kvinnliga ledaren har kopplat ihop sin egen sexualitet med Jesus, som hon skulle gifta sig med i vanlig klassisk bemärkelse. Pastorn Fossmo hade sena kvällssamlag med hustruns barnflicka, för att vinna kriget mot djävulen. Denna högt uppskruvade nivå på komplexet tro och sex har skapat en sprängdeg, där lydnad och trohet mot ledaren varit ledord annars kan det explodera i straff och tukt, som innebar isolering. Den totala överlåtelsen låser in den vanliga mänskliga balansen mellan intellekt och drift, som den enskilda individen inte alls styr själv. Detta gjorde det möjligt för den i tukt placerade barnflickan att leta efter en pistol på plattan i Stockholm och skjuta ihjäl pastorns fru tillika försök till mord på granffamiljens man. Pastorn hade nämligen en sexuell relation med hustrun i den familjen och ville komma åt henne med barnflickans hjälp. I ledarens titel Kristi Brud fanns en reell substans. I hennes väntat på upplyftandet till himelen löste hon sin sexuella nöd genom att låta bland andra Helge Fossmo på olika sätt stimulera hennes sexuella triggerpunkter. 

 

I den inre ketsen har teologin formats i största hemlighet. Utåt har man ljugit och förnekat sin teologi. Det senaste året har dock bubblan spruckit. Det skedde tack vare att Åsa Walldow lämnade Knutby och flyttade med en av pastorerna till en annan ort. Då förstod församligen att de hade en sexuell relation och det blev alldeles för mycket för medlemmarna. Alla gamla begrepp föll sönder och folk kunde börja prata öppet om det de inte kunnat prata om tidigare. Jag har länge väntat på att det bland de barn, som vuxit upp i knutbyförsamlingen skall finnas ett författarämne, som kan ge hos hela sannignen innifrån ett barns och undoms perspektiv.

 

Knutby  är dock inget helt unikt. Det finns i t.ex. Sientologikyrkan snarlika strukturer, där familjeband ställs under troheten mot kyrkan, som har stort inflytande över vem medlemmarna skall gifta sig med. Straffmetoderna är hårda. Det värsta är ett läger för omprogrammering genom nedbrytning.  Barnen placers på ett internat, där de går i skola och får arbeta inom skolan med städning och i de odlingar som finns på skolan område. Föräldrarna får hälsa på sina barn 2 timmar varje lördag. Föräldrarna  får inte arbeta på samma arbetsplats. Allt detta i syfte att  försvaga familjebanden till förmån för livet i kyrkan. Det innebär att det kan uppstå laddningar mellan vuxna arbetskamrater. Så blev det för  Brodern till högsta chefen Miscavage  inom kyrkan. Hustrun blev nämligen förälskad i en arbetskamrat och hamnade i tvångslägret. I familjen fanns en dotter som skrivit en bok om sin uppväxt och liv i kyrkan, Hon heter Jenna Miscavige Hill. Läs den boken

 

Hos Jehovas vittnen är familjeband underordnade medlemskapet i församlignen. Om en ung människa vill lämna församlingen, stänger inte bara församlingen dörren, utan även den egna familjen tar fullständigt avstånd från sitt barn. De starka blodsbanden betyder mindre än livet bland vittnena och föräldrarna bryter kontakten med sitt eget barn. I Knutby var det barn, som bröt kontakten med sina föräldrar. De hade s.k dåliga släktandar.

 

Bland muslimer är det kvinnan som får dölja sin sexuella attraktion med sina kläder i flera steg ända fram till totalinkaplsingen i en Burka.Hon bevakas i ett strängt hedersförtryck och hedersvåld utvecklas och kan leda till mord, vilket vi sett excempel på i Sverige genom Fadimes död. Mannen har större frihet och kan ta sig 4 hustrur. Är det den i kläder dolda kvinnan, som skall säkras för den man som äger henne? Är hon inte dold kan hon attrahera andra män i det offentliga rummet.   

 

I alla desa exempel är det sexualiteten som skall låsas inne till förmån för religionen. Återigen framme vid den stora laddade skärningspunkten.

 

I Katolska kyrkan skall prästerna leva i celibat, dvs inte gifta sig. Det har vid uppepade tillfällen kommit fram att den sexuella urdriften pyser ut på flera sätt. Fallen av incest på korgossar har mångfaldigats. Att hålla sin sexualitet inkapslad i aldrig så starka religiösa överbyggnader är inte möjligt i längden.

 

 

 

 

 


RSS 2.0