Ebtisam Aldebe (c) och Centerpartiet

 
Abtisam Aldebe är muslim och sitter i socialnämnden i Solna och är nämndeman i Solna Tingsrätt. Hon kandiderar till Riksdagen i höst. Han önskar dessutom att få införa Sharialagar i Sverige för muslimer.I ett mål i Solna Tingsrätt om hustrumisshandel friade de två nämndemännen Abtisam Aldebe och Hasan Fransson mannen från misshandeln av sin fru. De två nämndemännen hade flera skäl, som att mannen kom från en fin familj, kvinnan var inte trovärdig och hon grät inte vid sitt inlägg i Tingsrätten. Då hon var gift inom sharialagarna, skulle hon ha vänt sig till makens manliga släktkingar i stället för att gå till polisen. Centerpartiet har blivit skakigt i knäna och uteslutit båda ur partiet.
 
Centerpartiet har varit det mest invandrarvänliga partiet i Sverige och särskilt under det stora inflödet av asylsökande under 2015. Partiet har fört de ensamkommande ungas talan och velat släppa in alla dessa  tonåringar eller män, oklart vilket. Språkröret Gustaf Fridilin var nere på Medbörjarplatsen och stöttade de ensamkommande, när de hade ockuperat torget och trappan till medborarhuset. När åtstramningar blev nödvändiga och regeringen lade fram mer restriktiva åtgärder för asylsökande på en presskonferens  grät förra språkröret Åsa Romson 2011-2017. Annie Lööf sa vid ett tillfälle att vi kunde ta in 300 000 med tanke på våra obebodda marker.  Det stora inkluderande hjärtat har bultat i centerpartiet.  Nu sitter partiet lite yrvaket och skärrat samtidigt och har redan uteslutit de två nämndemännen ur partiet. Vi minns hur bostadsminisetern Memet Kaplan fick gå efter att ha besökt ett sammanhang som inte var politiskt korrekt. Men vad då! Har inte partiet förstått att de människor som kommit hit kommer från helt andra kulturer och religiösa sammanhang, som de levt under i  hela sina liv. Hade centerpartiet trott att de skulle anpassa sig helt till våra normer och värderingar, för de är ju så demokratiska och moderna, så de går ju in hos alla tänkande människor, bara de får kända lukten av våra värderingar.
 
Det är nu som inte bara centerpartiet utan hela det politiska och mediala Sverige rycks ur sin förblindelse. Det är dags att förstå att religioner och kulturer som löpt i århundraden och format människors liv inte kastas av som en ytterrock. Det sitter i hjärtat, hjärnan och blodet. God morgon centerpartiet och stor del av det svenska politiska och mediala etablissemanget.
 
Våra invandrare  stöter hela tiden på stopphanden. Det gäller nicab, könsuppdelade badhus, klassrumens  åtskillnad av pojkar och flickor , sharialagar och böneutrop. Blir det för snävt får vi snart se ett politiskt muslimsk parti, som driver frågorna vi inte är beredda på. Det är dags att inse vad vi står inför och gör oss redo. 
Ett huvud i sanden blir syrefattigt och synfältet med sin överblick försvinner. Det inträffade bekräftar att vi har inte religionen som  ledstjärna, men väl den svenska åsiktskorridoren med det politiskt korrekta. Ramlar man utanför dessa ramar kommer mediadrevet och attacken från sociala medier. Därför kom avsättandet av de tvä nämndemännen från centerpartiet väldigt snabbt.
 
 

Vi måste prata om Islam

 

I en artikel i Göteborgsposten påtalade författaren och teologen Ann Heberlein att vi måste våga tala om Islam i vårt land, där en försiktig och räddhågsen attityd råder i frågor som rör radikalisering av unga muslimer i Sverige. Det handlar om en rädsla att hamna i islamofobi som är lierad med rädslan för att kallas rasist. Detta hindrar en nödvändig debatt om de krafter som nu trängt in i folkhemmet. I mediarapporteringen senaste tiden har vi fått veta att en svensk från Malmö vid namn Osama Krayem 23 år var inblandad i terrorattacken mot tunnelbanan i Bryssel nyligen. Det har lett till att den nationella samordnaren mot våldsbejakade terrorism, Mona Sahlin, har anklagat Malmö kommun för att göra för lite. Frågan är hur enkelt det är och hur för man dialog med de nytända presumtiva IS soldaterna.

-

Ann Heberlein har läst IS dokument som vilar på texter ur Koranen och texter om Muhammeds liv (Hadith) samt hans biografi (Sira), vilka är fyllda av religiös inspiration som tänder gnistor hos unga muslimer och från dessa dokument har IS tagit legitimitet till de bestialiska grymheter som utförts och blivit kända efter att Kalifatet proklamerats. Den sura i Koranen som bär Muhammeds namn (sura 47) uppmanar till halshuggning av otrogna t.ex. När dessa argument används påpekas ofta att den kristna bibeln innehåller också krigiska grymheter. Visst, men kristna praktiserar inte dem, utan fokuserar på evangelierna och om Jesu kärleksbudskap och han föds som flykting i ett övergivet djurstall.

-

De muslimska imamerna har ett stort ansvar och gör förhoppningsvis vad de kan. Det finns dock journalister i både England (BBC 2013) och Danmark (TV2 2014) som gjort under-couver reportage med hjälp av fingerade personer, som med dold kamera kunnat påvisa att Imamer utåt bejakar det sekulära samhällets lagar, men inåt de egna i Moskéerna håller på sharialagar med egna domstolar och uppmanar till att inte integrera sig med icke-muslimer. Uppdrag granskning fick också fram med dold kamera dubbelhet i attityder visavi kvinnor.

-

 Våra stora TV-media som Aktuellt och Rapport ställer åsiktsmotståndare på höger-vänsterskalan emot varandra. Länge har tolkningarna rörande orsak till radikalisering handlat om utanförskap i segregerade områden och arbetslöshet, men på sistone har begreppet religiös fanatism tillkommit som ett reellt skäl för radikalisering. Detta har även Mona Sahlin tagit till sig, även om hon helst talar om all våldsbejakande terrorism från höger till vänster.

-

Den stora konflikten i detta ämne ligger utanför Sverige i mellanöstern och består av spänningen mellan två muslimska fraktioner (shia och sunni) uppdelade på å ena sidan länderna Iran-Syrien-Libanon (Hizbollah) med stöd av Ryssland och å andra sidan Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Bahrain och Egyptiska brödraskapet med stöd av USA och Natoalliansen. IS som är en sunnifraktion kan utnyttja konflikten till sin fördel som mest bokstavstroende och bäste utövaren av urkunderna. Turkiet har en ambivalent hållning och kan inte helhjärtat bestämma sig. Saudiarabien är också kluvet. Landet står IS teologiskt nära genom kopplingen till den s.k.wahhabismen som man menar är den "sanna islam". 

-

Så länge denna konflikt inte är löst kommer våra invandrade svenskar att resa till Syrien och Irak för att delta i kampen på IS sida mot ett världsherravälde. Under tiden käbblar vi internt i Sverige om vem som kan göra mest och bäst mot radikalisering bland unga muslimer. Magnetkraften från IS är i första hand religiöst grundad på sedan 600-talet godkända urkunder. Detta är en viktig insikt och bör analyseras och presenteras i Sverige av personer med professionella och egna erfarenheter av religiösa kontexter och leda den mediala sekulärt färgade debatten till en djupare religionspsykologisk förståelse av ett problemkomplex som tagit Sverige på sängen.  Det mest aningslösa förslaget i Sverige var den rödgröna majoriteten i Stockholms Statshus som ville ge hemvändande krigare egen bostad och jobb. Vi har dock kommit så långt att det skall bestraffas och inte belönas att ha krigat med IS.


RSS 2.0