Drottningen kränkt av Elisabeth Ohlson Wallin

 

  

 
 
 

Elisabeth Ohlson Wallin (EOhW) har bett Drottning Silvia om ursäkt och förlåtelse för sitt satiriska fotomontage, där bland annat drottning Silvia ligger knäböjd och soppar ett hakkors under golvmattan. EOhW ångrar dock ingenting och anser det var rätt att göra fotomontaget och publicera bilder av det, som syftar på att drottning Silvias far Walther Sommerlath född 1901 gick med i det tyska nazistiska partiet 1934. Drottning Silvia föddes 1943.

-

Bakgrunden är den att TV4 med programmet Kalla Fakta gjorde ett försök till granskning av turerna kring Walther Sommerlaths övertagande av juden Efim Wechslers fabrik i Tyskland.  Judarna fick av Hitler näringsförbud och konfiskerade deras verksamheter. Efter att Kalla fakta framförde oegentligheter kring övertagandet av fabriken har drottning Silvia, som kallade uppgifterna för ett karaktärsmord, gjort en egen granskning. Hon har hittat dokument, som visar att fadern köpte fabriken av Wechsler 1939 och gav i utbyte flera andelar av det kaffeplantage i Brasilien Sommerlath köpt in sig i och som ägdes av hans svärfar.  Hustrun Alice Sommerlath, uppvuxen i Brasilien, hade ärvt tre andelar av sin far 1934 och de sålde hon 1939 till Wechsler.  Kritiken från Kalla Fakta kunde beläggas, men i media dör inget bort så lätt. När väl anklagelser riktats lever de vidare sina egna liv.

-

När nu publiceringen av EOhW:s bildmontage i flera tidningar diskuterats och drottning Silvia känt sig kränkt och anmält dessa först till Pressombudsmannen och sedan till Pressens Opinionsnämnd, så motiverar tidningarnas chefredaktörer sina publiceringar med att det var nödvändigt, eftersom media hade fört vidare Kalla Faktas uppgifter och de orsakat en diskussion generellt. För att vi läsare av tidningar skall förstå vad det handlar om måste fotomontaget publiceras, som för den oinvigde säger rakt upp och ner att Silvia är nazist.

-

Detta innebär en sorts medial inavel, där granskande journalistik är färskvara länge, även om det sagda inte håller måttet för fördjupad granskning. Det kan ändå användas för att publicera en bild där drottning Silvia soppar ”sin nazism” under mattan, vilket är helt grundlöst. Allt detta kan föras vidare av landets mest provocerande bildkonstnär, som enligt egen utsago är kristen och attackerar uppåt i samhället mot makten.  Drottning Silvia är en högt uppsatt representant för Sverige men helt maktlös över lagar, politik och folks åsikter.  Så kan en kristen handla i syftet att nita ordet nazist i handflatan på sin invandrade medsyster. Rasistiska tillmälen fördöms mycket hårt numera i vårt land. Man kan förlora sin riksdagsplats eller bli avstängd som lektor. De konstnärliga och journalistiska friheterna är stora och skall vara det. Här har gränserna tänjts till en bristningsgräns.


Elisabeth Olsson Wallin har gått över gränsen

 Camilla Henemark                                  Elisabeth Olsson Wallin
 
 
Elisabeth Olsson Wallin (EOW) är en provocerande Bildkonstnär. Hon skapade bildutställningen Ecce Homo som vidades i Sverige 1998. Den utställngen orsakade debatt i det annars toleranta Sverige. EOW använde sig av kända bibliska motiv. I välbekanta konstnärliga förlagor fotograferade hon homosexuella modeller i motiv som Bebådelsen, Judaskyssen, Intåget i Jerusalem och Korsfästelsen. I Nattvarden anvämde EOW transvestiter som modeller. EOW är själv homosexuell och bekänner sig som kristen. Ett av syftena var att uttrycka Guds gränslösa kärlek. 
 
EOW har fortsatt att provocera. På en utställning kallad Jerusalem och visades på Södra Teatern i Stockholm 2011 hade hon varit i  de tre stora världreligionernas skärningspunkt, nämligen i staden Jerusalem och fotograferat. Hon har velat göra upp med de tre religionerna, judendom.kristendom och islam som hon och HBT kollektivet känt sig kränkta av. Vid stadsmuren  återges en bild av två lätt klädda homosexuella män som ligger omslingrade i en het kärleksakt. Vid Gravkyrkan, som är kristenhetens centrala geografiska mittpunkt, där man lade Jesu kropp efter korsfästelsen, där ses en bild på kvinnor i arbete och två unga kvinnor möts i en het kyss. En äldre kvinna ser vad som händer och i hennes ansiktsuttryck har EOW lagt reaktioner, som mött homosexuella par under tidernas lopp.
 
EOW:s senaste verk, som hon arbetat med det senste året har varit ute i kvällpressen och visar hur en naken Camilla Henemark ligger på ett bord med pizzor utlagda på sin kropp. Runt bordet ses kung Karl XVI Gustavs ungdomskompisar i äkta fotografier och han själv står upp mitt i bilden bakom Camillas kropp. Likheten i personernas placering med Jesu sista måltid är slående. Nere till höger i bilden ligger drottning Silvia på knä med ansiktet mot betraktaren. Hon lyfter upp kanten på mattan och där ses ett hakkors som hon gnider en skrubborste emot.
 
EOW har kommenterat att hon vill belysa hur det blir när män förnedrar och utnyttjar kvinnor. Det hon inte kommenterar är drottning Silvias närvaro på bilden. Här har EOW sprängt en viktig gräns. Drottning Silvia och hakkorset syftar på den granskning som TV4 gjorde av drottnignens far Walter Sommerlath och hans inblandning i det nazistiska partiet och att han tagit över en judes fabrik mer eller mindre som en stöld. Judar skulle ju bort ur riket.  Drottning Silvia kallade det ett karatärsmord på sin far och startade en egen utredning, som visade att hennes far gjorde en bytesaffär och den utpekade judiske företagaren fick mark och en kaffeodling i Brasilien  Det kunde inte TV4 motbevisa, men kom tillbaka med ett program där de ville slå fast att Walter Sommerlaths inblanding i det nazistiska partiet måste innebära att han delade dess värderingar och handlingar. Man får ju inte ge sig för en drottning
Drotting Silvia var ett barn, när detta hände och växte upp utan att förstå  t.ex vad som pågick med judarna. Hon kan inte lastas för något av detta som nazisterna gjorde. Det EOW:s bild säger att hon kryper på sina knän och vill rentvå sig från nazismen. Den oinvigde kan lätt dra slutsatsen att hon var nazist. Hur kan kvinnan EOW utsätta en medsyster för denna groteska förnedring. Var i sig själv har EOW hittat drivkraften till detta. Har EOW belägg för att Drottning SIlvia har nazistisk anstrykning  på något sätt. Drottning Silvia är kristen lutheran och heterosexuell, men det räcker inte.
 
EOW kallar sin bild "satir". Det är ingen satir utan en grov ärekränkning av en kvinna som säkert haft stora våndor i det som skildras i den övriga bilden och känner sin far bättre än vad EOW gör.  Jag kan känna sympati för en hel del av de provokaitoner, som EOW gjort, men här förstår jag henne inte alls. Här når hon ett lågvattenmärke, som blir svårt att slå i framtiden. Känns det som en seger EOW?
  

Mysteriet med den falska kronan


 Karl Fredrik Mattson
 
 Det har under sommaren cirkulerat en förfalskad krona i landet med texten "En horkarl till kung".  Personer från myntverkat har granskat kronan och funnet utförandet professionellt. Det har spekulerats vilka tankar och syften som ligger bakom och vem som har gjort den. Är det någon ur det republikanska nätverket? Kungen har ju varit attackerad det senaste året.
 
Nu behöver dock ingen vara okunnig om vem som ligger bakom tillverkningen av den falska kronan. Mannen heter Karl Fredrik Mattsson, ett genuint och genomsvenskt namn. Han kallar sig amatörkonstnär och försörjer sig som copyrighter.
 På en presskonferens i kulturhuset i Stockholm trädde han fram den 5:e september inför en hord av journalister och där visades den 30 min långa amatörfilmen "Kungaexperimentet". Den är en beskrivning av projektet och sedan fick journalisterna ställa frågor, men svaren uteblev. Mattsson berättade att det var ett konstverk. Frågan om varför han gjorde det, ville han inte avslöja, för det skulle störa genomförandet av konstverket. Alltsammans för tankarna till konstexperimentet genomfört av konstfack eleven  Anna Odell som spelade sjävlmordsbenägen på Västerbron och togs vilt sparkande in på psykistriska kliniken på S:t Görans sjukhus.
 
Den 4:e maj i år stegade Mattson in på Svenska Medalj i Eskilstuna och ville ha hjälp med att prägla 14 medaljer. Det som skulle präglas var en-kronebilden på kungen med texten "En horkarl till kung". Själv hade Mattsson gröpt ur enkronor och skulle pressa in medaljerna i de urgröpta kronorna. När Svenska Medalj såg bilden och texten fick de kalla fötter och tog medaljen i beslag samt polisanmälde och informerade hovet. En förundersökning pågår med stöd av finanspolisen.
 
Hur som helst, på en annan icke känd väg genomfördes projektet. När man får tänka till några varv så förstår man vad det handlar om. De 8 kronorna har inte varit ute i omlopp utan delats ut till utvalda personer, som ombetts att gå till media och visa upp dem. Det är då konsteverket är på väg ut i verkligheten, där det skall gestaltas. Media blir indragna. Svenska Dagbladet har en bild med text på 70% av förstasidan. Tidningen har fått kontakt med skaparen av myntet. Sedan rullar det vidare. Nyhetsprogram i radio och TV, morgonsoffor i TV1 och TV4, radiokanaler och tidningsredaktioner tar tag i ämnet. Konstverket växer. När det känts  lämpligt träder konstnären fram ínför stor journalistträngsel i Stockholms kulturhus. Han är själv förvånad över av vad han är med om.
 
På något sätt känns projektet väldigt bekant. Det händer ju dagligen. Ofta sätter DN eller Svenskan dagordningen på den nyhet som i vårt lilla land sätter fart på hela mediasverige. Morgontidnignarnas prägling befästes i TV-sofforna som börjar kl 06 med nyheter varje halvtimme och med inbjuda nyckelpersoner för analys och klarlägganden. Sedan tar radionyheterna vid och hela kvällen är TV-media laddade med material. Under tiden sker förskjutningar och vinklingar och det hela blir till ett skådespel. Är det något som närmar sig en skandal som t.ex. Juholts rapport om avdrag för boendekostnad av sambons lägenhet, ja då växer det till ett drev. Det pågår i flera veckor och  då är hungern efter byte stort och avgångskraven växer till höga rop och offret lämnar in. Sedan går vi ut i foajén och tar ett glas.
 
Karl Fredrik Mattson har lagt ut sitt material i detta mediafält och låter det fullborda konstverket. Med stor sannolikhet kommer vi att få se denna typ av konst växa och bli allt fler.
 
 

RSS 2.0