Knutby i fullständigt sammanbrott

 
 
Vid skärningspunkten mellan tro och sexualitet
 
 
Många undrar hur man skall förstå det som hänt i Knutby. Församligen med tukten, morden och interna våldet har varit en lång följetång från Januari 2004 tills nu. Det finns flera texter i denna blogg, där denna fråga ventilerats.

-

 En viktig aspekt är att inse att det finns en skärningspunkt mellan religion och sexualitet i generell mening. Den sexuella driften skall man hålla kontroll på. Övertramp straffas hårt. I Knutby har det blivit en extrem blandning mellan religion och sex, där den stora kvinnliga ledaren har kopplat ihop sin egen sexualitet med Jesus, som hon skulle gifta sig med i vanlig klassisk bemärkelse. Pastorn Fossmo hade sena kvällssamlag med hustruns barnflicka, för att vinna kriget mot djävulen. Denna högt uppskruvade nivå på komplexet tro och sex har skapat en sprängdeg, där lydnad och trohet mot ledaren varit ledord annars kan det explodera i straff och tukt, som innebar isolering. Den totala överlåtelsen låser in den vanliga mänskliga balansen mellan intellekt och drift, som den enskilda individen inte alls styr själv. Detta gjorde det möjligt för den i tukt placerade barnflickan att leta efter en pistol på plattan i Stockholm och skjuta ihjäl pastorns fru tillika försök till mord på granffamiljens man. Pastorn hade nämligen en sexuell relation med hustrun i den familjen och ville komma åt henne med barnflickans hjälp. I ledarens titel Kristi Brud fanns en reell substans. I hennes väntat på upplyftandet till himelen löste hon sin sexuella nöd genom att låta bland andra Helge Fossmo på olika sätt stimulera hennes sexuella triggerpunkter. 

 

I den inre ketsen har teologin formats i största hemlighet. Utåt har man ljugit och förnekat sin teologi. Det senaste året har dock bubblan spruckit. Det skedde tack vare att Åsa Walldow lämnade Knutby och flyttade med en av pastorerna till en annan ort. Då förstod församligen att de hade en sexuell relation och det blev alldeles för mycket för medlemmarna. Alla gamla begrepp föll sönder och folk kunde börja prata öppet om det de inte kunnat prata om tidigare. Jag har länge väntat på att det bland de barn, som vuxit upp i knutbyförsamlingen skall finnas ett författarämne, som kan ge hos hela sannignen innifrån ett barns och undoms perspektiv.

 

Knutby  är dock inget helt unikt. Det finns i t.ex. Sientologikyrkan snarlika strukturer, där familjeband ställs under troheten mot kyrkan, som har stort inflytande över vem medlemmarna skall gifta sig med. Straffmetoderna är hårda. Det värsta är ett läger för omprogrammering genom nedbrytning.  Barnen placers på ett internat, där de går i skola och får arbeta inom skolan med städning och i de odlingar som finns på skolan område. Föräldrarna får hälsa på sina barn 2 timmar varje lördag. Föräldrarna  får inte arbeta på samma arbetsplats. Allt detta i syfte att  försvaga familjebanden till förmån för livet i kyrkan. Det innebär att det kan uppstå laddningar mellan vuxna arbetskamrater. Så blev det för  Brodern till högsta chefen Miscavage  inom kyrkan. Hustrun blev nämligen förälskad i en arbetskamrat och hamnade i tvångslägret. I familjen fanns en dotter som skrivit en bok om sin uppväxt och liv i kyrkan, Hon heter Jenna Miscavige Hill. Läs den boken

 

Hos Jehovas vittnen är familjeband underordnade medlemskapet i församlignen. Om en ung människa vill lämna församlingen, stänger inte bara församlingen dörren, utan även den egna familjen tar fullständigt avstånd från sitt barn. De starka blodsbanden betyder mindre än livet bland vittnena och föräldrarna bryter kontakten med sitt eget barn. I Knutby var det barn, som bröt kontakten med sina föräldrar. De hade s.k dåliga släktandar.

 

Bland muslimer är det kvinnan som får dölja sin sexuella attraktion med sina kläder i flera steg ända fram till totalinkaplsingen i en Burka.Hon bevakas i ett strängt hedersförtryck och hedersvåld utvecklas och kan leda till mord, vilket vi sett excempel på i Sverige genom Fadimes död. Mannen har större frihet och kan ta sig 4 hustrur. Är det den i kläder dolda kvinnan, som skall säkras för den man som äger henne? Är hon inte dold kan hon attrahera andra män i det offentliga rummet.   

 

I alla desa exempel är det sexualiteten som skall låsas inne till förmån för religionen. Återigen framme vid den stora laddade skärningspunkten.

 

I Katolska kyrkan skall prästerna leva i celibat, dvs inte gifta sig. Det har vid uppepade tillfällen kommit fram att den sexuella urdriften pyser ut på flera sätt. Fallen av incest på korgossar har mångfaldigats. Att hålla sin sexualitet inkapslad i aldrig så starka religiösa överbyggnader är inte möjligt i längden.

 

 

 

 

 


Påven Franciskus och Satan

 

 
 

Påven Franciskus har just avslutat ett möte kring övergrepp mot barn inom Katolska kyrkan. Han säger att prästernas handlingar är ett Satans redskap, men det kanske ligger i mäniskans inre dolda rum

-

Det är kanske inte rätt nivå att fästa djävulen på väggen i denna fråga.  Vi måste gå lite djupare in i problematiken för att vi skall förstå vad som händer. Det finns mycket som talar för att människan har en stark skärningspunkt mellan religion och sexualitet. Historien visar att det finns många exempel.

-

Kvinnans plats i kyrkohistorien är att hon skall hållas stramt och veta sin plats. Konkret skall hon ha sina egna platser i gudstjänsterna. Så var det redan på Paulus tid. Orsaken är att kvinnan väcker lustarna hos männen och stör deras andliga praktik. Jesus hade en grupp kvinnor som tillhörde hans följe med lärljungarna. Särskilt var det Maria Magdalena, hon som skickades till de manliga lärljungarna, för att berätta om Jesu uppståndelse.  Men när de manliga kyrkofäderna och biskoparna lade upp linjerna för kyrkan, så ville de ta bort Maria Magdalena och klassade henne som sköka.  Påven Franciskus har dock revanscherat henne och plockat upp henne igen som en bland apostlarna. Ett udda strålande exempel.

-

För att ha kontroll på sexualiteten har männen antingen blivit munkar i klostren eller ogifta präster och biskopar i kyrkan och kvinnorna har blivit nunnor, som liksom munkarna avsade sig ett aktivt sexuellt  liv, för att komma närmare Gud, och gå upp helt i det andliga. Nu har det inte varit så lätt att tämja denna urkraft. Och kyrkohistorien är full av övertramp och hemliga möten mellan män och kvinnor dolt i ett strikt reglerat religiöst system.  Det kan också tänkas att bland dessa som höll sexualiteten under kontroll, så fanns homosexualiteten gömd.

-

Att försöka låsa inne vår starkaste evolutionära överlevnadsdrift i en religiös överbyggnad har inte visat sig vara en bra lösning. Den pyser ut genom sprickorna i den religiösa väven av varierande styrka.  Präster i celibat och med en homosexuell läggning, har som enda nära manliga personer korgossar och andra elevgrupper i kyrkan nästan dagligen. Dessa blir då offren för den nedpressade men pockande sexualiteten bland erotiskt svultna präster.

-

Så kära Franciskus tala mindre om Satan och mer om den undertryckta sexuella hungern inom kyrkan.  Öppna upp för normala samliv, så kommer pedofilin att klinga av och göra kyrkan till en normaliserad plats att leva i.

-

Att detta är ett generellt fenomen där religion praktiseras, kan belysas av människor inom islam, där kvinnor döljer sina kroppar i det offentliga rummet allt från burka med heltäckande kläder ner till fotanklarna och där kvinnor från tidig ålder upp till ålderdomen förblir täckta i olika grader under en sträng övervakning av fäder, bröder och manliga släktingar. Det skulle underlätta om vi erkände denna laddade koppling mellan religionsutövning och sexualiteten Som exempel kan nämnas våra ensamkommande unga från Afghanistan som aldrig i det offentliga rummet sett en naken skinnbit av en kvinna. När de kommer hit till vårt land med stor exponering av nakna ben upp till glutreerna och delar av brösten, så brister det till en sorts explosion och de samlar sig till gruppvåldtäkter, som i Kungsträdgården 2015.  Urkraften tar över. Det är naturligtvis inte alls acceptabelt, men det går att förstå.


Ulf Ekman och Robert Ekh - katolicismen och otroheten

  
 
 
 
Nyligen intervjuades Ulf Ekman i P1:s söndagsintervju (10/2 2019) av Martin Wicklin. Som bekant konverterade Ulf Ekman till karolicismen 2014  och meddelade sin Livets ords församling  under en predikan i en söndagsgudstjänt,  att han beslutat sig för att lämna församlingen och bli katolik.  Under de första åren i Livets ords historia var ju katolicismen en sorts religiös fiende till den religionsutövning som gällde på Livets Ord. Men tiderna förändras och även här tydligen. Ekman säger att tankarna i riktning mot katolicismen hade pågått ett tag.
 
Ändå är det märkligt att han slår sin församling i ansiktetet helt plötsligt, dessa människor, som gjort  stora smärtsamma uppbrott från sina ursprungliga religiösa hemvister landet runt och som skapat stora sår, när det flyttade till Uppsala och ryckte upp sina rötter, för att ansluta sig till det som lockade i Ulf Ekmans förskunnelse.  Var han inte mer fäst vid sitt värk och dessa trogna männiksor. Var det inte ett liv med djupa rötter han hade haft tillsammans med sina medlemmar sammansvetsade i starka band? Man kan undra. Det var hans livsverk, men var han sig själv nog?
 
I söndagsintervjun menar Ekman att det var moget för hans del att ta steget och bli katolik. Det känns dock, alla hans förklaringar till trots, som att det kunde finnas andra skäl, som Ekman inte drar upp. Martin Wicklin  tog upp den karisma, som han såg i Ekman. Det var förvisso "go" i Ekman med ett ständigt brett leende och en exekutiv läggning. Det säger dock inte så mycket om djupet i hans själ. Han surfade mycket på ytan och då blir det  luftdrag i det breda leendet och i farten på verksamheten. Under sina predikningar stod han aldrig still på podiet, utan vandrade  runt åt alla håll.  Lite komiskt så hade Ekman en predikan hos Oasrörelsen bara ett par veckor efter avgången i Uppsala. Där stod Ekman och läste innantill från en skriven predikan!! Det hade aldrig hänt förrut. 
 
Till allt detta hör att Ekman var medlem i den stiftelse, som ägde hela Livets Ords verksamhet. Stitelsen gick mycket bra och det kan man bli glad åt. Det blev flera miljoner i vinst varje år. 
 
En viktig person i Livets ord var den trogne vapendragaren pastor Robert Ekh. Han var med vid bildandet av Livets ord tillsammans med Ulf Ekman 1983. År 2000 blev EKh pastor i församlingen, Han arbetade med själavåden och ansvarade för läran om familjerna och skrev böcker i dessa ämnen. Med sin frun Åsa Ekh skrev han år 2009 boken Familjen: om relationer, äktenskap och barnuppfostran. Äktenskapet var heligt och instiftat av Gud. Under tiden som Ekman stormade ut från Livets Ord, så hade Robert Ekh en älskarinna av annat etniskt urspdung. Två år efter Ekmans avgång briserar denna bomb, som gick mycket djupare i medlemmarnas själar än Ekmans avgång. Robert Ekh meddelade att han skulle skilja sig och flytta utomlands med sin nya kvinna. Religöst och teologiskt slet detta upp medlemmarna inifrån. Detta som Robert Ekh undervisat i under många år, det gällde plötsligt inte längre. Man skall vara klar över att religion och sexualitet har en stark djupgående koppling i frikyrkorörelser av den typ som gäller i Livets Ord. Att vara ren har bara en betydelse, nämligen att inte göra sexuella snedsprång. Den som hoppar över skacklarna kan inte vara kvar i församlingen. Det skär på tvärst genom det intima livet och det religiösa grundläggande  lärostoffet. Det som hände med Robert Ekh vände upp och ner på själva grundstommen. 
 
Jag håller för mycket sannolikt att Robert Ekh hade talat med sin vän och kollega Ulf Ekman om sin älskarinna. Det var säkert en stark och äkta kärlek, som EKh inte kunde står emot. Han blev drabbad. Ekman förstod säkert Ekhs belägenhet, men inser samtidigt, att det blir en kraschlandning, när bomben briserar i församlingen. Då vill Ekman inte vara kvar och ta den smällen. Hans flirt med katolicismen blev snabbt till ett belsut. Han vill komma ifrån allt detta och inte blir skottavla från hela församlingen, när han blir tvungen att hantera och svara på alla frågor om Robert Ekhs fall.
 
Man kan inte gå förbi Robert Ekhs otrohetshistoria, när man skall analysera Ekmans teologiska finlire  rörande katolicismen. Hela den snabba händelsen blir på djupet mycket mer förklarlig och kan skapa  ljus över  den medmänskliga härdsmälta som Ekmans konverterring orsakade. Hade han stannat hade han fått en orimligt stort helande arbete i sitt knä, även om han hade överlämnat pastorsrollen till hans efterträdare Joakim Ljunqvuist. Det blev dock den sistnämnde som försökte lappa ihop församlingen och bad om förlåtelse knäböjande offentligt inför alla närvarande i en gundstjänst. Så på något sätt lever LIvets Ord vidare. Anna Lindman  SVT som intervjuat många medlemmar i församlingen har lönlöst försökt få tag i Ulf Ekman för att ställa honom till svars. Det har inte lyckats. Hon försökte att fånga honom på en bokrelease han hade i en katolsk kyrka, men han bara klappade henne på ryggen och sa: "men lilla gumman då"!
 
Kommentar 1  Denna kommentar hade misstänkt spam i sig varför den hamnar här:
Det som är mest tragiskt är ju att alla kristendomsfiender är skadeglada och frossar i detta. Frågan är vilket mandat DU har att uttala dig.
Larz Gustafsson  
 
Svar
Ja, mandat att uttala mig? Det kan ju vara att jag växt upp som pastorsson i frikyrkan och vet vad det betyder för en växande människa att leva i en sådan miljö. Jag är ingen kristendomsfiende.
 

Knutby i media igen - Bepansringen har krakelerat och pastor Peter Gembäck talat ut i media

Pastor Peter Gembäck talar ut och öppnar sig i media.
 
Det är nu 14 år efter mordet i Knutby en kall vinterdag i Januari. En kvinna är skjuten till döds och en granne till henne överlevde skadeskjuten. Snabbt rullades det upp ett otroligt drama som pågått i en kristen församling i Knutby utanför Uppsala. Församlingens starke ledare Åsa Walldau höll verksamheten i ett järngrepp med tukt och fysisk bestraffning. Hon hade själv utsett sig till Kristi brud för det bröllop, som många kristna tror skall ske i himlen. Men den teologin har i alla tider som tema varit en förening mellan alla kristna och Jesus Kristus själv.
 
Den märkliga historien 
 
Historien som rullades upp genom rättegången avslöjade ofattbara inslag, t.ex. hur mörderskan, barnflickan Sara, fick ordna ett vapen på Plattan i Stockholm helt styrd av pastor Helge Fossmo, som var en viktig iscensättare av mordet. Han ville få bort sin fru för att få grannfrun genom att låta Sara skjuta både Helges fru och mannen till älskarinnan. Helge Fossmo fick livstids fängelse och Sara vård och rehabilitering.
 
Det svarta fåret
 
Budskapet från församlingens ledning blev att det hade funnits ett svart får i Helge Fossmo och efter domen var han  borta och sedan har församlingen levt ett vanligt kristet liv. Denna tolkning har varit Peter Gembäcks mantra tills nu. Han har med kraft bedyrat att det inte har funnits någon Kristi brud mystik.
 
En ny Uppdrag granskning
 
Reportern Anna Lindman har gjort program om Scientologkyrkan och dess medlammar och har gjort inträngande reportage från Livets Ord. Nu är hon med i Uppdrag granskning och har gjort ett nytt program, som kommer om någon vecka om knutbydramat.  Anna Lindman har ställt frågor många gånger till Peter Gembäck om Kristibrudsläran och han har blånekat hela tiden. Nu erkänner han att han har ljugit. Han går nu i terapi hos psykiatern Rigmor Robèrt, som följt Knutby dramat från början.
 
Hur kunde det gå så snett
 
Hur kunde det gå så snett? En viktig faktor är Åsa Walldaus karismatiska personlighet, vars närvaro i rummet fått medlemmars själar att vibrera av vördnad och underkastelse. Hon har förstärkt detta med stränga regler med fysiska och psykiska bestraffningar.  Därtill har hon utsett sig till Kristi brud. I den kristna eskatologiska läran kommer det att vara ett stort bröllop i himmelen vid världens ände mellan hela den kristna församlingen och Jesus Kristus själv. Men i Åsa Walldaus tolkning är det hon som skall träda fram inför alla generationer av kristna och förenas som kvinna med Jesus och leva i ett man/kvinna förhållande med honom. Denna sammanblandning av religion och sexualitet är ett viktigt grundfundament för utväxten av den samvaro som uppstod i församlingen och de  groteska uttryck det tog sig, Peter Gembäck säger nu att läran var starkt närvarande i det ledande  skiktet av pastorer och äldstebröder. Dock inte så utbrett i hela församlingen. Denna sammansmältning av religion och sexualitet tog sig  flera uttryck. När Helge Fossmo hade sexuellt umgänge med familjens barnflicka Sara medan hustrun sov i rummet bredvid, så var deras samlag ett inslag i församlingens andliga kamp mot djävulen.
Då Åsa Waldau väntade på sin brudgum och inte hade närkontakt med honom, har Helge Fossmo berättat att han som ersättning fick bjuda  drottningen på en form av sexuell massage regelbundet.
  
En bredgad syn på brottet
 
Denna sammanblandning skapar en psykologisk krutburk, där många är inblandade. Att Helge Fossmo var den ensamme galningen stämmer inte och det försummades i rättegången.  Jag anser, att Helge Fossmos, som nu har ett annat efternamn borde omgående få ett tidsbegränsat straff. Det kommer säker att bli uppenbart för flera, efter att Uppdrag granskning blivit sänt. Det han gjorde var vedervärdigt men han gjorde det i den explosiva religiösa kontexten, som han inte ensam hade skapat.  
 

Debatt om homosexualitet i pingstkyrkan och medierna

      
              
Tommy Dahlman                   Joel Halldorf
 
Joel Halldorf teolog och ledarskribent i tidningen DAGEN samt sprungen ur en känd familj inom pingströrelsen startade en debatt om homosexualitet genom att säga att den läggningen var ingen  "regelfråga".  Anders Gerdmar docent i teologi på Uppsala teologiska institution samt lärare på Livets Ords skola svarade med en utläggning om äktenskapets status i den bibliska historien. Hans slutsats var att Bibeln var klar och äktenskapet handlar om en förening mellan en man och en kvinna. Tio ledande pastorer inklusive ordförande i Pingst Pelle Hörnmark svarade med att denna fråga är inte i första hand något för teologer att bestämma, utan skall hanteras i de enskilda församlingarna och deras gemenskap och inkluderat i själavården får man förstå. Det gavs ingen utfästelse om synen på samkönade äktenskap, men det står i stadgarna för Trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan att pastorerna viger inga samkönade par.
 
Det blev för magstarkt för pastor Tommy Dahlman som är resepredikant i pingströrelsen och med stark dagning till Livets Ord. Han samlade 21 pastorer till och skrev en artikel i Dagen för klarhetens skull att utlevd homosexualitet var synd och ej förenad med "himlen" . Detta blev i en artiel i Expressen uttolkat med stora rubriker att Dahlman skickar homosexuella par till helvetet. Dahlman fick också försvara för sig i Svt Debatt och blev ställd emot den homosexuelle operasångaren Richard Söderberg. Han började med att säga att Dahlman har ett stort ansvar och driver unga människor till självmord med sitt budskap. Söderberg menade att allt handlar om kärlek och inte vad som finns mellan benen på oss människor. Jonas Gardell, gift med Mark Levengood och de är landets mest kända homosexuella par, han skrev i Expressen att han fått ett brev från en frikyrkoyngling som är beredd att ta sitt liv, då hans ungdomsledare säger att det går inte att vara en utlevande homosexuell och samtidigt vara kristen. Tidningen Dagen hade en stor artikel helt nyligen - efter Halldorf första inlägg -  om Mark Levengood och hans gudstro och hur han känner sig ledd av Gud i vardagen, vilket uppskattades av många.
 
Det blev hett om öronen på Dagens debattredaktion efter de 22 pastorernas utspel. Många undrade varför publicera detta? Debattredaktören Carl-Henric Jaktlund menade  att tidningen bör ha en bred och öppen debatt.
Den kristne neurokirurgen Pekka Mellergård var besviken över de 22 pastorerna och uttryckte det i en stor artikel i Dagen. Summa summarum har det varit hett omkring homosexualiteten de senaste veckorna.
 
I ett historiskt perspektiv har homosexualitet inte varit förenligt med den kristna kyrkans lära, men under 1900-talets senare hälft har en stor  omsvängning skett. Vi har nu öppet homosexuella präster och biskopar i Svenska kyrkan och homosexuella par får gifta sig i kyrkan. Men det är inte samma öppenhet i frikyrkan, som i alla moralfrågors uppluckring tar lång tid på sig. Detta kommer dock att vara en stor vågbrytande fråga framöver. I USA har den breda majoriteten svängt mot större öppenhet särskilt efter president Obamas offentliga erkännande av homosexualitet som en accepterat livsform. Det var en viktig fråga för många amerikaner i förra presidentvalet och blir det ännu mer vid det kommande valet. Högerkristna presidentkandidater göre sig inte besväret. I Sverige växer ungdomar upp med vetskapen om att några kompisar är homosexuella som ett naturlig inslag, eftersom de är öppna med det. Det kommer inte att inkläda sig de gamla inställningarna. Detta växer även in bland kristna ungdomar. Dahlmans hårda linje kommer inte att locka sökare mot en sådan kristen tro.
 
Prästen Erik Stenberg-Roos skriver i Dagen med anledning av sin dotter som är homosexuell, att han inte vill till Dahlmans himmel, där inte hans dotter får plats. Han vill vara tillsammans med dem han älskar. Det blir framöver sannolikt den övergripande kärleken, som kommer att segra bortom raser, språk och läggningar. Gud är kärleken och han kan därför inte vara exkluderande.
 
 

Tro och sexualitet i Kyrkan

 
 
 Hanna Möllås och Leif Carlsson har tillsammans skrivit en bok om sexualitet i bibeln och kyrkan. De har sett att det behövs en bok, som belyser detta. De vill ge en översikt av hur sexualitet har hanterats i kyrkan genom tiderna. De ser det angeläget att kunna disklutera och samtidigt visa på olika åsikter. De definierar inte vad de menar med ordet kyrkan, utan det står där så öppet som det låter genom hela boken. Det framkommer rätt snart att det inte kan gälla för hela kristna kyrkans medlemmar, utan de som bygger hela sin världsbild på skapelseberättelsen i bibeln, som citeras och analyseras flitigt i boken. Vi lever på 2000-talet och många kristna har vuxit in i det evolutionära tänkandet och det borde förtattarna ha problematiserat omkring. Av vad man kan läsa mellan raderna kommer Hanna Möllås från Pingst i Jönköping, hon är barnmorska och sexolog och Leif Carlsson är teol.dr. och lektor vid Högskolan  i Jönköping. Lite grovhugget skulle man kunna säga att de skrivit en bok om sexualitet för sina likasinnade inom frikyrkan
 
Det måste då sägas att boken med titeln Med Hela Ditt Liv är lättast att ta till sig bland fundamentalistiska starkt bokstavstroende kristna. När teologen Carlsson belyser frågorna kring sexualiteten, så blir det med bibeln som grund. Inte bara vad bibeln säger i olika texter i Gamla testamentet, utan som viktig vägledning för nutida kristna. Han beskriver vad bibeln säger om t.ex. homosexualitet, vilket vi alla känner till, men lyfter inte  på riktigt in det i vår allmänna debatt i samhället på det sätt som hbtq-frågor diskuteras. Det finns rapporter från USA, där det framkommer att kyrkorna tappar mycket ungdomar. Frågor som väger tungt för ungdomarna, när de beslutar att lämna sina kyrkor är frågor kring könsidentiteter. I sin hänvisning till Adam och Eva låter Carlsson tankarna sväva fritt krig vad om hände i Edens lustgård. Han låter oss förstå, att det var inte av ett simpelt fotben som Gud tog och gjorde Eva, utan ett revben närmast hjärtat, för att påvisa den nära  relationen mellan de två könen. De skapades för att "bli ett" och av det drar Carlsson slutsatsen att de hade sex före syndafallet. Han går då emot vår störste kyrkofader Augustinus, som menade att den påträngande sexualiteten  var ett resultat av syndafallet. När sedan Gud säger till Eva efter syndafallet att "Din man skall du åtrå, och han skall råda över dig" menar Carlsson att det betyder att kvinnans sexuella drift skall riktas mot mannen, underförstått inte mot kvinnor.
 
Mycket av syndastämpeln inom kyrkan kring sexualiteten handlar enligt redogörelsen i boken om hur mannens säd hanteras. Säden är till för fortplantningen och säden får inte spillas bort i onani eller i icke homosexuella samlag som mellan män. Det kunde hända under medeltiden att en munk som onanerat blev utesluten från klostret i sju år. Då var det de tankar som ledde till onanin, som man brännmärkte och inte den fysiska handlingen. För kvinnor är det mindre problematiskt, då mannens säd inte är inblandad.
 
När Hanna Möllås som barnmorska och sexolog skriver blir det mer allmängiltigt och som det brukar låta när sexologer talar. Hon blir mer självklar och förankrad när hon talar om den vuxna kvinnan, barnafödandet och parrelationer. När hon talar om barns utveckling är hon inte lika förankrad kan jag tycka från mitt barnläkarperspektiv. Hon gör dock sina återkopplingar till skapelseberättelsen för att klargöra. Hon vågar dock citera Höga Visan och lyfta fram de texter som tydligt beskriver kvinnans könsorgan och hur de fungerar under upphetsning. Som t.ex. när mannen säger till sin älskade: "Ditt sköte är som en kupad skål - må vinet aldrig saknas!"  Hanna Möllås ger också råd till ledare och samtalsledare att vara professionella och inte ge sig själva som exempel vare sig i positiv eller negativ mening avseende egna erfarenheter. Hon pekar också på behovet av handledning och inte släppa in yngste ungdomsledaren till gruppsamtal om sex. Det bör hellre finnas en grupp i församlingen som  gemensamt håller i dessa frågor.
 
Möllås och Carlsson måste naturligtvis vara medvetna om för vilken publik de skriver. När de ändå skriver en bok om sexualiteten i Kyrklig praxis, så borde de sagt några ord om den begränsning som deras förankring utgör. Boken kommer inte att köpas in av skolverket, men i frikyrkliga församlingar och på deras ungdomsläger kan den användas.
 

RSS 2.0