I en religionsdialog - Skall man dölja skillnader eller påvisa dem?

 Attacker från IS inne i en Koptisk kyrka i Egypten på Palmsöndagen 9:e april 2017

Historien har varit full av religionskrig. I vår tid ser vi terrorattacker med starka inslag av religiösa motstridigheter. Islamistiska terrorattacker slår inom islam mellan shia och sunnimuslimer och islam mot kristna. Det sker inte med spetsfundiga teologiska debatter, utan genom blodigt dödande med våld. Kristna i mellanöstern har blivit frekvent måltavla, särskilt de kristna koptikerna i Egypten, senast den 26 maj 2017.

-

 Påven har varit i Egypten och sökt försoning mellan kristna och muslimer. Det har skett genom omfamningar och en stor mässa i en arena. Anledningen är det extremistiska våldet från IS mot kopterna i Egypten. Under en gudstjänst kom IS soldater som objudna gäster och dödade ca 200 kopter i den firande församlingen (se bild). Påven har fått kritik för metoden att sammanföra religionsledare och visa vänlighet, då arbetet mot terrorism kräver en strategisk intellektuell kamp enligt kopten Fawzy  Faheem   intervjuad i tidningen The Guardian.

-

  Det finns också i den svenska kontexten en räddhågsenhet att lyfta fram skillnader i de båda religionerna islam och kristendom. Det tros skada mer än klargöra. Vi hade före inflödet av flyktingar  hösten 2015 ca 5 hundra tusen muslimer i Sverige. Med tillkottet 2015 och hög fertilitet är 1 miljon muslimer inom räckhåll de närmaste 30 åren. Att inte diskutera skillnader rörande kulturella och religiösa skillnader är att sopa under mattan, där det kommer att växa fram subkulturer, som går isär och med svåra konflikter som följd

-

 I synen på Jesus finns det avgörande skillnader mellan Bibeln och Koranen, som skrevs på 600-talet efter Kristus. Den centrala satsen i islam är att ”Allah är en och Muhammed är hans profet”. På flera ställen säger Koranen, att man inte får sätta något bredvid Allah.  De kristna får inte kalla Jesus för Guds son och sätta honom bredvid Gud. Alla kristna som håller fast vid detta tillhör de otrogna och är tillåtna villebråd enligt IS. Alla otrogna skall förpassas till den eviga elden. Enligt Koranen dog inte Jesus på korset. Det tycktes bara vara så. Han upptogs nämligen till Gud direkt. Därmed finns inte Jesu död med sitt försoningsoffer till syndernas förlåtelse. Det kan heller inte som följd av detta finns någon uppståndelse. Därmed tog Muhammed bort hörnpelarna i den kristna läran, när han skrev Koranen under en period av 22 år enligt uppgift dikterad av ängeln Gabriel drygt ett halvt millenium efter Kristus.  Koranen erkänner dock jungfru Maria, som födde Jesus och därmed den obefläckade avelsen.  Om Jesus inte får kallas Guds son, så får man räkna honom som en bland profeterna.

-

Att Jesus togs upp direkt från korset, därav följer att han enligt muslimsk lära skall komma tillbaka. Där är kristna och muslimer överrens. Dock kommer Jesus tillbaka som imam enligt den muslimska läran och då kommer muslimerna att följa honom. Så det finns avgörande olikheter och flera av kristendomens viktigaste hörnstenar är raderade genom texterna i Koranen.

Det kan vara en fördel att vi ser detta och öppet samtalar om det och vi kan förstå dess bakgrund och bli överrens om hur vi lever parallellt med detta, som goda grannar.  IS-våldet tar kraft ur detta och ser de kristna som otrogna och de bör därför utrotas.  

En väg som står öppen är att mötas som människor utan att se varandra genom filtret av urkunderna. Som människor finns det mycket som förenar oss, när det gäller livets grundvillkor.


Terroristena i Paris fredagen den 13/11 levererar en nytt vansinnesdåd

Franska revolutionen                              IS mördande
Åter har den fria världen drabbats av smalspåriga hjärnor, som fulladdade av sprängdeg runt kroppen och packade gevärsmagasin ger sig in bland intet ont anande parisare och turister och skall ge igen för att Frankrike deltager i kampen på plats mot Islamiska staten (IS) och dess krigföring i Irak och Syrien. Till en rockkonsert som var full av musikälskande mest ungdomar sprang flera terrorister in och sköt urskiljningslöst. Till en fotbollsarena i en vänskapsmatch mellan Frankrike och Tyskland var en terrorist på väg med köpt biljett i fickan och sprängdeg på kroppen, men stoppades för det han var utrustad med och en katastrof på den arenan kunde undvikas. Ett ryskt plan från Egypten var sannolikt lastat med en bomb som straff för att IS bombas av ryska plan.
 
Idag samlas världens ledare för att  försöka skapa en handlingsplan för att oskadliggöra IS. Vilken väg skall de gå? IS kan ha stärkt sina ställningar i Europa genom att haka på den flyttningvåg som i storlek vi inte sett maken till. Till Sverige har tills helt nyligen många flyktingar släppts in utan passhandlingar, så vi vet inte hur många IS soldater vi släppt in. IS vill gå tillbaka till 700-talet och bilda ett Kalifat på den grund som då var islams rätta tolkning. IS kämpar mot många muslimer som inte tillhör sunniterna inom Islam och det är många muslimer bland shiiter och sekulära som står på IS dödslista. Att gå tillbaka till 700-talet innebär att sudda ut hela västvärldens vetenskapliga, sociala och kulturella utveckling. Den är tidstypiskt att Frankrike med sin grund i franska revolutionen med slagorden Frihet Jämlikhet och Broderskap blir måltavla för IS. Det gäller att rätt förstå vad IS står för och att välja rätt väg i kampen mot denna barbariska terrororganisation.
 
Det har funnits en trend i Sverige att förklara organisationer och krafter som IS står för med "underliggande sociala och politiska problem". Det är naivt men har sin förklaring i att Sverige är det mest sekulariserade landet i världen och har glömt hur religiösa kontexter fungerar i det mänskliga psyket. Ungdomar som åker till Irak och Syrien har sin hemvist i någon svensk moské. De har dock sökt en fördjupning och ett mer sant uttryck för sitt religiösa liv än vad de finner bland sekulära svenska muslimer . Att komma till ett samanhang där Koranen är gunden för statsbildningen och där alla är rättrogna och de unga kvinnorna kan utan menande blickar bära slöjor, niqab och burkor i full frihet. De får vara med om att bygga den universella staten och föda sina barn där. Det är det största som kan hända dem.Det går inte att som den rödgröna grupperingen i Stockholms stadshus erbjuda dem jobb och bostad, när och om de återvänder hem i något sorts naivt syfte att omprogrammera dem från det de blivit tvingade in i och egentligen inte vill vara med om. Det är svensk sekuläritet  i dess famlande okunskap.
Nej, det gäller att förstå var kraftkällorna finns och hur grunden för terrorismen byggs upp för att få de rätta insatserna för att bekämpa det som hotar hela vår västliga värld med sina grundläggande värderingar om frihet för individen och att bygga sina samhällen på jämlikhet och allas lika värde. Det är allt detta som hotas.

RSS 2.0