Knutby i fullständigt sammanbrott

 
 
Vid skärningspunkten mellan tro och sexualitet
 
 
Många undrar hur man skall förstå det som hänt i Knutby. Församligen med tukten, morden och interna våldet har varit en lång följetång från Januari 2004 tills nu. Det finns flera texter i denna blogg, där denna fråga ventilerats.

-

 En viktig aspekt är att inse att det finns en skärningspunkt mellan religion och sexualitet i generell mening. Den sexuella driften skall man hålla kontroll på. Övertramp straffas hårt. I Knutby har det blivit en extrem blandning mellan religion och sex, där den stora kvinnliga ledaren har kopplat ihop sin egen sexualitet med Jesus, som hon skulle gifta sig med i vanlig klassisk bemärkelse. Pastorn Fossmo hade sena kvällssamlag med hustruns barnflicka, för att vinna kriget mot djävulen. Denna högt uppskruvade nivå på komplexet tro och sex har skapat en sprängdeg, där lydnad och trohet mot ledaren varit ledord annars kan det explodera i straff och tukt, som innebar isolering. Den totala överlåtelsen låser in den vanliga mänskliga balansen mellan intellekt och drift, som den enskilda individen inte alls styr själv. Detta gjorde det möjligt för den i tukt placerade barnflickan att leta efter en pistol på plattan i Stockholm och skjuta ihjäl pastorns fru tillika försök till mord på granffamiljens man. Pastorn hade nämligen en sexuell relation med hustrun i den familjen och ville komma åt henne med barnflickans hjälp. I ledarens titel Kristi Brud fanns en reell substans. I hennes väntat på upplyftandet till himelen löste hon sin sexuella nöd genom att låta bland andra Helge Fossmo på olika sätt stimulera hennes sexuella triggerpunkter. 

 

I den inre ketsen har teologin formats i största hemlighet. Utåt har man ljugit och förnekat sin teologi. Det senaste året har dock bubblan spruckit. Det skedde tack vare att Åsa Walldow lämnade Knutby och flyttade med en av pastorerna till en annan ort. Då förstod församligen att de hade en sexuell relation och det blev alldeles för mycket för medlemmarna. Alla gamla begrepp föll sönder och folk kunde börja prata öppet om det de inte kunnat prata om tidigare. Jag har länge väntat på att det bland de barn, som vuxit upp i knutbyförsamlingen skall finnas ett författarämne, som kan ge hos hela sannignen innifrån ett barns och undoms perspektiv.

 

Knutby  är dock inget helt unikt. Det finns i t.ex. Sientologikyrkan snarlika strukturer, där familjeband ställs under troheten mot kyrkan, som har stort inflytande över vem medlemmarna skall gifta sig med. Straffmetoderna är hårda. Det värsta är ett läger för omprogrammering genom nedbrytning.  Barnen placers på ett internat, där de går i skola och får arbeta inom skolan med städning och i de odlingar som finns på skolan område. Föräldrarna får hälsa på sina barn 2 timmar varje lördag. Föräldrarna  får inte arbeta på samma arbetsplats. Allt detta i syfte att  försvaga familjebanden till förmån för livet i kyrkan. Det innebär att det kan uppstå laddningar mellan vuxna arbetskamrater. Så blev det för  Brodern till högsta chefen Miscavage  inom kyrkan. Hustrun blev nämligen förälskad i en arbetskamrat och hamnade i tvångslägret. I familjen fanns en dotter som skrivit en bok om sin uppväxt och liv i kyrkan, Hon heter Jenna Miscavige Hill. Läs den boken

 

Hos Jehovas vittnen är familjeband underordnade medlemskapet i församlignen. Om en ung människa vill lämna församlingen, stänger inte bara församlingen dörren, utan även den egna familjen tar fullständigt avstånd från sitt barn. De starka blodsbanden betyder mindre än livet bland vittnena och föräldrarna bryter kontakten med sitt eget barn. I Knutby var det barn, som bröt kontakten med sina föräldrar. De hade s.k dåliga släktandar.

 

Bland muslimer är det kvinnan som får dölja sin sexuella attraktion med sina kläder i flera steg ända fram till totalinkaplsingen i en Burka.Hon bevakas i ett strängt hedersförtryck och hedersvåld utvecklas och kan leda till mord, vilket vi sett excempel på i Sverige genom Fadimes död. Mannen har större frihet och kan ta sig 4 hustrur. Är det den i kläder dolda kvinnan, som skall säkras för den man som äger henne? Är hon inte dold kan hon attrahera andra män i det offentliga rummet.   

 

I alla desa exempel är det sexualiteten som skall låsas inne till förmån för religionen. Återigen framme vid den stora laddade skärningspunkten.

 

I Katolska kyrkan skall prästerna leva i celibat, dvs inte gifta sig. Det har vid uppepade tillfällen kommit fram att den sexuella urdriften pyser ut på flera sätt. Fallen av incest på korgossar har mångfaldigats. Att hålla sin sexualitet inkapslad i aldrig så starka religiösa överbyggnader är inte möjligt i längden.

 

 

 

 

 


Michael Jackson och hans sexuella övergrepp på barn

 
 En av familjerna som lämnat sin son till Michael Jckson
 
 
 I en omfattade nyligen publicerad dokumentär träder två numera vuxna män, James Safechuk and Wade Robson fram och berättar om sina sexuella övergrepp på dem som barn under flera år i en nära stegvist växande relation med Michael Jackson. Det har funnits tidigare fall med barn som varit uppe i en rättegång där Michaell Jackson stått anklagad för sexuellt utnyttjande, men där han inte blivit fälld. Detta  beroende på bland annat att de nu framträdande männen ställt upp, när Jackson bett dem att hjälpa honom och rentvå honom från hans anklagelser.
 
Nu har  två vuxna män med sina mycket väl underbyggda berättelser deltagit i en TV-dokumentär, där de berättar att de under många år fastnat i en relation som byggts upp stegvis.med mer avanserade sexlekar. Det har börjat med att Jackson har hittat dessa pojkar som duktiga dansare och hur han stegvis  involverat dem i hans egna shower och även låtit dem följa med på resor. Pojkarnas respektive familjer har också blivit involverade och sponsrade med mycket pengar och fått nya hus. De har fått fri tillgång till Machael Jacksons stora anläggning Neverland och plocka åt sig så mycket de önskar. Pojkarna fick tämligen tidigt i relationen dela sovrum med Jackson, utan att deras mödrar reagarat tillräckligt. De har ju bejakat sönernas framgång med Jackson i första hand, men haft viss oro för vad som kan hända i en sängkammare. En av fäderna fick bipolär sjukdom och tog livet av sig. Det måste inte länkas till övergreppen på sonen, men kan spela in i den splitrring som skedde i familjen.
 
I skydd av sitt konstnärskap och stora ekonomiska tillgångar har Jackson kunnat till synes frikostigt  locka barn in i sin verksamhet. Det har tolkats som en stor generositet och öppenhet gentemot barn och en vilja  att  hjälpa och sponsra kostnadsfritt. Barnen har fått en stor genväg till det de önskar mest av allt: att få bli duktiga dansare och tränas i att framträda på scen. 
 
När pojkarna sedan växer in i de intimiteter, som Jackson introducerar har det känts som något som stärker deras unika relation och något som blir deras "grej". En hemlighet i det stora äventyret. Det har inte för pojkarna handlat om njutning men en hemlighet med Jackson. När han börjat pröva analsex har pojakrna reagerat och vistat att de inte vill.
 
Ändå har dett satt sina djupa spår i pojkarnas liv upp i vuxen ålder och blivit ett inre kaus som krävt terapi och lång behandling. Det har påverkat  och skapat kaos i  pojkarnas familjer.  Dokumnetären blev så stark och äkta att det har inte gått att nonchalera den som tidigare tolkats som föräldrars jakt att få mer pengar. Berätleserna berör så djupt och starkt och går inte att värja sig emot.
 
Pedofili är så  gymt då det handlar om barn som går in i något de inte förstår och binder dem ofta till tystnad. Jackson kan inte försvara sig, det är sant. Han är död. Men han hade inte klarat sig igenom detta längre utan att erkänna sin läggning och blivit fälld i domstol. Skadan är skedd och den går inte att göras ogjord. 
Detta bör mana oss att vara än mer vaksamma på vad som händer med våra barn.

Påven Franciskus och Satan

 

 
 

Påven Franciskus har just avslutat ett möte kring övergrepp mot barn inom Katolska kyrkan. Han säger att prästernas handlingar är ett Satans redskap, men det kanske ligger i mäniskans inre dolda rum

-

Det är kanske inte rätt nivå att fästa djävulen på väggen i denna fråga.  Vi måste gå lite djupare in i problematiken för att vi skall förstå vad som händer. Det finns mycket som talar för att människan har en stark skärningspunkt mellan religion och sexualitet. Historien visar att det finns många exempel.

-

Kvinnans plats i kyrkohistorien är att hon skall hållas stramt och veta sin plats. Konkret skall hon ha sina egna platser i gudstjänsterna. Så var det redan på Paulus tid. Orsaken är att kvinnan väcker lustarna hos männen och stör deras andliga praktik. Jesus hade en grupp kvinnor som tillhörde hans följe med lärljungarna. Särskilt var det Maria Magdalena, hon som skickades till de manliga lärljungarna, för att berätta om Jesu uppståndelse.  Men när de manliga kyrkofäderna och biskoparna lade upp linjerna för kyrkan, så ville de ta bort Maria Magdalena och klassade henne som sköka.  Påven Franciskus har dock revanscherat henne och plockat upp henne igen som en bland apostlarna. Ett udda strålande exempel.

-

För att ha kontroll på sexualiteten har männen antingen blivit munkar i klostren eller ogifta präster och biskopar i kyrkan och kvinnorna har blivit nunnor, som liksom munkarna avsade sig ett aktivt sexuellt  liv, för att komma närmare Gud, och gå upp helt i det andliga. Nu har det inte varit så lätt att tämja denna urkraft. Och kyrkohistorien är full av övertramp och hemliga möten mellan män och kvinnor dolt i ett strikt reglerat religiöst system.  Det kan också tänkas att bland dessa som höll sexualiteten under kontroll, så fanns homosexualiteten gömd.

-

Att försöka låsa inne vår starkaste evolutionära överlevnadsdrift i en religiös överbyggnad har inte visat sig vara en bra lösning. Den pyser ut genom sprickorna i den religiösa väven av varierande styrka.  Präster i celibat och med en homosexuell läggning, har som enda nära manliga personer korgossar och andra elevgrupper i kyrkan nästan dagligen. Dessa blir då offren för den nedpressade men pockande sexualiteten bland erotiskt svultna präster.

-

Så kära Franciskus tala mindre om Satan och mer om den undertryckta sexuella hungern inom kyrkan.  Öppna upp för normala samliv, så kommer pedofilin att klinga av och göra kyrkan till en normaliserad plats att leva i.

-

Att detta är ett generellt fenomen där religion praktiseras, kan belysas av människor inom islam, där kvinnor döljer sina kroppar i det offentliga rummet allt från burka med heltäckande kläder ner till fotanklarna och där kvinnor från tidig ålder upp till ålderdomen förblir täckta i olika grader under en sträng övervakning av fäder, bröder och manliga släktingar. Det skulle underlätta om vi erkände denna laddade koppling mellan religionsutövning och sexualiteten Som exempel kan nämnas våra ensamkommande unga från Afghanistan som aldrig i det offentliga rummet sett en naken skinnbit av en kvinna. När de kommer hit till vårt land med stor exponering av nakna ben upp till glutreerna och delar av brösten, så brister det till en sorts explosion och de samlar sig till gruppvåldtäkter, som i Kungsträdgården 2015.  Urkraften tar över. Det är naturligtvis inte alls acceptabelt, men det går att förstå.


Ulf Ekman och Robert Ekh - katolicismen och otroheten

  
 
 
 
Nyligen intervjuades Ulf Ekman i P1:s söndagsintervju (10/2 2019) av Martin Wicklin. Som bekant konverterade Ulf Ekman till karolicismen 2014  och meddelade sin Livets ords församling  under en predikan i en söndagsgudstjänt,  att han beslutat sig för att lämna församlingen och bli katolik.  Under de första åren i Livets ords historia var ju katolicismen en sorts religiös fiende till den religionsutövning som gällde på Livets Ord. Men tiderna förändras och även här tydligen. Ekman säger att tankarna i riktning mot katolicismen hade pågått ett tag.
 
Ändå är det märkligt att han slår sin församling i ansiktetet helt plötsligt, dessa människor, som gjort  stora smärtsamma uppbrott från sina ursprungliga religiösa hemvister landet runt och som skapat stora sår, när det flyttade till Uppsala och ryckte upp sina rötter, för att ansluta sig till det som lockade i Ulf Ekmans förskunnelse.  Var han inte mer fäst vid sitt värk och dessa trogna männiksor. Var det inte ett liv med djupa rötter han hade haft tillsammans med sina medlemmar sammansvetsade i starka band? Man kan undra. Det var hans livsverk, men var han sig själv nog?
 
I söndagsintervjun menar Ekman att det var moget för hans del att ta steget och bli katolik. Det känns dock, alla hans förklaringar till trots, som att det kunde finnas andra skäl, som Ekman inte drar upp. Martin Wicklin  tog upp den karisma, som han såg i Ekman. Det var förvisso "go" i Ekman med ett ständigt brett leende och en exekutiv läggning. Det säger dock inte så mycket om djupet i hans själ. Han surfade mycket på ytan och då blir det  luftdrag i det breda leendet och i farten på verksamheten. Under sina predikningar stod han aldrig still på podiet, utan vandrade  runt åt alla håll.  Lite komiskt så hade Ekman en predikan hos Oasrörelsen bara ett par veckor efter avgången i Uppsala. Där stod Ekman och läste innantill från en skriven predikan!! Det hade aldrig hänt förrut. 
 
Till allt detta hör att Ekman var medlem i den stiftelse, som ägde hela Livets Ords verksamhet. Stitelsen gick mycket bra och det kan man bli glad åt. Det blev flera miljoner i vinst varje år. 
 
En viktig person i Livets ord var den trogne vapendragaren pastor Robert Ekh. Han var med vid bildandet av Livets ord tillsammans med Ulf Ekman 1983. År 2000 blev EKh pastor i församlingen, Han arbetade med själavåden och ansvarade för läran om familjerna och skrev böcker i dessa ämnen. Med sin frun Åsa Ekh skrev han år 2009 boken Familjen: om relationer, äktenskap och barnuppfostran. Äktenskapet var heligt och instiftat av Gud. Under tiden som Ekman stormade ut från Livets Ord, så hade Robert Ekh en älskarinna av annat etniskt urspdung. Två år efter Ekmans avgång briserar denna bomb, som gick mycket djupare i medlemmarnas själar än Ekmans avgång. Robert Ekh meddelade att han skulle skilja sig och flytta utomlands med sin nya kvinna. Religöst och teologiskt slet detta upp medlemmarna inifrån. Detta som Robert Ekh undervisat i under många år, det gällde plötsligt inte längre. Man skall vara klar över att religion och sexualitet har en stark djupgående koppling i frikyrkorörelser av den typ som gäller i Livets Ord. Att vara ren har bara en betydelse, nämligen att inte göra sexuella snedsprång. Den som hoppar över skacklarna kan inte vara kvar i församlingen. Det skär på tvärst genom det intima livet och det religiösa grundläggande  lärostoffet. Det som hände med Robert Ekh vände upp och ner på själva grundstommen. 
 
Jag håller för mycket sannolikt att Robert Ekh hade talat med sin vän och kollega Ulf Ekman om sin älskarinna. Det var säkert en stark och äkta kärlek, som EKh inte kunde står emot. Han blev drabbad. Ekman förstod säkert Ekhs belägenhet, men inser samtidigt, att det blir en kraschlandning, när bomben briserar i församlingen. Då vill Ekman inte vara kvar och ta den smällen. Hans flirt med katolicismen blev snabbt till ett belsut. Han vill komma ifrån allt detta och inte blir skottavla från hela församlingen, när han blir tvungen att hantera och svara på alla frågor om Robert Ekhs fall.
 
Man kan inte gå förbi Robert Ekhs otrohetshistoria, när man skall analysera Ekmans teologiska finlire  rörande katolicismen. Hela den snabba händelsen blir på djupet mycket mer förklarlig och kan skapa  ljus över  den medmänskliga härdsmälta som Ekmans konverterring orsakade. Hade han stannt hade han fått en orimligt stort helande arbete i sitt knä, även om han hade överlämnat pastorsrollen till hans efterträdare Joakim Ljunqvuist. Det blev dock den sistnämnde som försökte lappa ihop församlingen och bad om förlåtelse knäböjande offentligt inför alla närvarande i en gundstjänst. Så på något sätt lever LIvets Ord vidare. Anna Lindman  SVT som intervjuat många medlemmar i församlingen har lönlöst försökt få tag i Ulf Ekman för att ställa honom till svars. Det har inte lyckats. Hon försökte att fånga honom på en bokrelease han hade i en katolsk kyrka, men han bara klappade en på ryggen och sa: "men lilla gumman då"!
 
Kommentar 1  Denna kommentar hade misstänkt spam i sig varför den hamnar här:
Det som är mest tragiskt är ju att alla kristendomsfiender är skadeglada och frossar i detta. Frågan är vilket mandat DU har att uttala dig.
Larz Gustafsson  
 
Svar
Ja, mandat att uttala mig? Det kan ju vara att jag växt upp som pastorsson i frikyrkan och vet vad det betyder för en växande människa att leva i en sådan miljö. Jag är ingen kristendomsfiende.
 

Vetenskap och religiös tro

             Tidsepoker                             Växter                            Fiskar        Ryggrads djur              svampar
            
Med återkommande intervall dyker debatter om jordens, djurens, växternas och människans tillblivelse upp företrädesvis i kristna tidningar, som i tidningen DAGEN 10/1 20/1 24/1 2019. De riktigt tvärsäkra är de s.k. ”skapelsetroende”.  De menar att det finns ingen länk mellan människan och djurriket. Dock säger skapelseberättelsen att Gud skapade Adam ur något som redan fanns. Han lämnade ut den informationen som en metafor. På vilket annat sätt skulle den stora berättelsen framföras. Varför har människan annars lika många anlag för bröst körtlar som suggor? Varför ser vi gälanlag på tidiga människofoster?   Jo, vi hör ihop med djuren och gjorda av samma idoga skaparkraft som de och länkade i en kedja.  Att förneka det är lika oklokt som att förneka biologiska likheten mellan syskon och tro att Gud laddat ner oss alla via en app och hävdar det med emfas.

-

Klimatförnekare som Donald Trump har en länk till de högerkristna i USA.  Det finns en logik i det. De högerkristna räknar med att jorden snart skall gå under och det har Gud sagt, därför skall vi inte ösa energi på miljöförstörelsen.

-

Att ta steget till att öppna för att naturen med djur och växter är mina syskon, är en stor befrielse. Man får en breddad hemvist. Då hamnar vi i en stor gemenskap som befriar från kotterier och särskiljandet av individer. Vi kommer för första gången in i Guds stora helhet och är rädda om och vårdar våra släktingar. Vi blir ännu bättre miljömedvetna och aktiva i att skydda vår miljö. Jag vill uppmana alla bokstavstroende att komma in i detta stora rum och inte låta ateisterna ha monopol på denna hemkänsla och detta gigantiska storverk.


Uppenbarelsen - en recension

oc
 
Uppebarelsen är en ny film med svergiepremiär i November 2018. Den är regisserd av Xavier Glannoli med manus av Jaques Flieschi, Marica Romano och Xavier Glannoli. Filmen berättar hur en ung kvinna  Anna spelad av Galatéa Bellugi får besök av Guds moder den Heliga Maria i en liten fransk by: Anna får ett budskap från Maria och hon lämnar en linneduk efter sig och det finns blodfläckar på den. Det skapar en stor uppståndelse och det blir en folkvandring till den lilla byn med tillhörande komers av bilder och hastigt tillskapade helgonföremål. Det blir funderingar kring detta och Biskopen i Rom vill ha en utredning vad som hänt och om man kan tro på Anna. Han skannar bland undersökande journralister och finner Jacques Mayano spelad av Vincent Lindon.Denne har just kommit hem från en reportageresa i Syrien tillsammans med sin fotograd som olyckigt träffades av en bomb och dog.
 
Jacques Mayano får en kallelse från Vatikanen i Rom för ett möte. Jacques får inte veta något i förväg, eftersom det är så hemligt, men åker dit i alla fall. Där berättas det om flickan Anna och hennes uppenbarelse och mötet med  Maria Jesu moder. Efter lite tvekan antar sig Jacques uppdraget. Det bildas en undersökningskommision, som skall granska Anna från flera håll. Hon genomgår en medicisk undersökning och en livshistoria över hennes tidigare liv. Hon har vuxit upp först på ett barnhem och sedan i fosterfamilj, tills hon flyttade ihop med en grupp nunnor. Allt detta pågår medan byn översvämmas av pilgrimmer som vill se platsen för uppenbarelsen och få beröra Annas kropp. Hon deltager i av folk översvämmade gudstjänster, där hon håller korta tal. Allt hängivit påhejad av en pastor från en filadelafiaförsamling, som ordnar med internetsändningar.  
 
I bakgrundshistorien finns en nära barndomsvän (M) till Anna, och de växte upp till tonåringar. M fick en pojkvän och min slusats är att Anna också var tillsammans med en pojkvän.Han finns med i filmen och han förmedlar brev från M till Anna med jämna mellanrum. I en scen undrar han hur länge Anna skall hålla på med "allt det här"? I slutet av filmen lyckas Jacques finna M på ett flyktingläger i syrien. M hade varit spårlöst försvunnen efter uppenbarelsen och ger förklaring till varför det fanns ett högt skrik i samband med den gudomliga uppenbarelsen. Anna tillstår dock inte att det fanns något sådant skrik. Här finns viktiga pusselbitar till förståelsen av hela historien. Det ligger dock lite dolt och blir inte helt uppklarat i filmen. Och det är säkert medvetet, annars blir det ingen spänning kvar.
 
Anna blir nyiken på Jacques och läser på internet om honom. Hon säger i någon sekvens att hon tycker att han är annorlunda än mot de andra runt omkring. Hon uppsöker honom även privat och vill under tårar få ett löfte av honom att kommisionen inte skall undersöka blodet på den linneduk som Maria gav henne.  Det går heller inte att frånsäga Anna en erotisk dragning till Jacques. Det blir ändå en udnersökning av den blodbesudlade duken. 
 
Resultatet och kommisionens undersökning och slutkommentar och hur det hela slutar får läsaren uppleva själv. Det är en laddad film med flera bottnar och jag har min slutats klar. Andra kan komma till något helt annat. Det gör filman stark och sevärd.
 
 

Hösten efter det allmänna riksdagsvalet har avslöjat en hel del

 
 
 Det var väl tämligen  klart att valet 2018 skulle bli ett jämt val mellan blocken dvs allialnsen och socialdemokraterna pluss (s)-länkade partierna vänstern och miljöpartiet. Det växande SD-partiet fanns men tänktes och trängdes bort på något vis. Egentligen borde partiets ständigt stegrade väljakår ha tagits mer på allvar. Ty efter valet  satt riksdagen med ett SD på 17,8%. Inget parti ville liera sig med SD och centern och liberalerna hade låst upp sig fullständingt under valrörelsen för ett nej till alla kontakter  i alla former med SD.
-
Regeringen satt med ett par mandat mer än Alliansen och då skulle det väl ha varit rätt klart, men icke så. Riksdagen röstade tidigt i processen med stor majoritet bort Stefan Löfven som statsminister och så var en långdragen procedur igång som inte ens efter 100 dagar lett fram till en ny stadsminister med en beslutsmässig regerinng
 
  Den hårda låsningen mot SD har ju gjort att det faktiskt blev SD som styrde turerna under hela hösten vad avser försök till partimässiga konstellationer. SD skulle inte få något inflytande över den nya regeringen, men har de fakto betämt det mesta som hänt i riksdagshuset från dagen efter valet. Jan Björklund hade hela valrörelsen slagit fast att något samröre med SD vore omöjligt. Han tog till sin egen familj och talade om att hans mor kom från Tyskland efter 2:a världskrigets fasor och han har två adopterade söner från Syd-Korea. Björklung menade, att vare sig modern eller sönerna kan enligt Jimmy Åkesson bli riktiga svenskar och det räckte för Björklund att låsa alla dörrar för kontakter med SD. Alltså ett starkt familjärt och känslomässigt villkor, för att inte ta i Åkesson med en tång. 
 
I det nya läget som finns idag med en budget från M + KD skulle Björklund och Lööf kunna rösta fram Kristersson till statsminister och vara stödparti till den regeringen. De kan fortfarande bromsa det de tycker blir att gå SD till möts och får som stödparti till regeringen ett  tämligen säkert avstånd från SD.  Annars kommer 200-talet att blir som 1900-talet ett permanetat sosse-sekel utan växlingar i regeringskansliet melllan de polistiska blocken. Väljarna kommer att straffa mittenpartierna hårt, genom att gå över till SD, som då blir det största partiet och Gud sig förbarme blir ett regeringsfäigt parti helt enlig grundlagen 

Lisbeth Palme, Palmeutredningen och polisspåret

 
 
 
 
Lisbeth Palme arbetade som barnpsykolog och gjorde en betydelsefull karriär till glädje för hela barnpsykologin.  Hon blev dock mest medialt känd, då hon drogs in i händelserna kring maken Olof Palme och dåvarande statsministerns död, skjuten på Sveavägen i Stockholm. Två unga kvinnor som studerade till undersköterskor kom först till platsen, då deras bil stannade där för rödljus. De såg en man falla mot gatan. Den av de två som först kom till Olof Palme såg att han var allvarligt skadad och påbörjade en hjärlungräddning, som var nyligen inlärd och tränad i undervisnignen. Lisbeth protesterde mot det och sa att det behövdes en läkare. Den andra kvinnan fick ta tag i Lisbeth som var förvirrad och behövde lugnas ner. Det som sedan spelads upp rymmer  en rad märkliga inslag och många är de som fösökt att reda ut vad som egentligen hände. Det kan vara tillåtet att för egen del leverera en av de trovärdiga teorierna.
 
Vid brottsplatsen och ambulansfärd till Sabbatsbergs sjukhus 
 
    Redan detaljen för tidsangivelsen när första  polisbilpatrullen kom till platsen blev det stor strid om visavi sambandscentralen och poliskommissarie Gösta Söderström som var den som kom först till brottsplatsen i eget initiativ efter att ha lyssnat på polisradion och var i närheten. Enligt hans beräkning tog det 10 min för larmcentralen att få fram en polisbil. I sambandscentralens dator finns ett tidigare klockslag, men det var ditsatt i efterhand. Ett antal patrullerande poliser runt Sveavägen/Kungsgatan hade fått permission, då kvällen var rätt lugn. När Söderström kom försökte han lugna Lisbet Palme (LP) och frågade efter hennes och makens namn, varpå LP skrek: " Är du inte klok! Känner du inte igen mig? Jag är Lisbeth Palme och där ligger min man Olof". De två kvinnorma och polismannen Söderström hade alltså samma bild av en förvirrad LP.  Att avböja en hjärtlungräddning och hänvisa till att en läkare skulle komma, som LP ville, var ju också förvirrat och ologiskt.  Efter ytterligare några minuter kom ambulansen. OP fördes över i den och LP klädd i en ljusbrun mokkajacka följde med i ambulansen. Den 1:e pressfotografen som kom till Sabbatsbergs sjukhus var Ulf Karlsson från aftonbladet. Han fotade några bilder utanför sjukhuset och fångade Lisbeth, som inte kom i ambulansen, utan i en polismans ljusa volvobil 7 minuter efter ambulansen och LP klev ur bilen i mörkret i en mörk långkappa (ej Mokkajackan) och vita stövlar kl 23:42. Palme var där redan  kl 23:35. Vad hände under dessa sju minuter?  Vart tock Mokkajackan vägen? Senare på natten, när läkarna vill få träffa LP och andra ur familjen efter dödförklaringen av OP, kom LP  tillbaka vid 2-tiden med sonen Mårten Palme. Här tar fotograden Stig Almqvist en ny bild och fångar samma mörka långkappa och vita stövlar på LP, när hon går in mot sjukhuset..
 
Hans Holmérs snedspår och sedan Christer Pettersson
 
När polismästaren Hans Holmér (nota bene icke åklagare)  jobbat på flera spår under ett år, bl.a. kurdspåret, hade redan polismannen Thure Nässén (ThN) på eget initiativ börjat ett nytt spår och det gjordes tillsammans med Sigge Cedergren som drev spelklubben Oxen i knarkkvarteren nära Sveavägen. Nässén påminde Cedergren om att det fanns ju en belöning för den som löste mordet på 50 miljoner kronor.ThN hade dragit slutsatden att det var bland den undre världens brottslingar, man skulle söka efter mördaren.Genom den egna spaningsvägen vaskade ThN  så småningom fram Ckrister Pettersson (ChP), alkoholist och knarkare från Rotebro, som dock ofta var i knarkkvartarna runt Sveavägen. ThN lockade sina intervjuoffer inklusive Cedergreen med den utfästa belöningen på 50 miljoner till den som gav avgörande uppgifter, som kunde leda till mordgåtans lösning.
 
Lisbeth Palmes live konfrontation
 
Palmeutredarna efter Hans Holmér fastnade för ChP ovh köpte ThN:s utredning. Det planerades en live konfrontation med ChP och 8-9 poliser. LP fick förhandsbeskedet av utredarna att de fångat en alkoholist som mördare. När så LP satt bakom spegelglaset blev hennes kommentar: "Ja, det ser man ju vem som är alkoholist" Därmed förstördes den konfrontationen. LP kom framgent att vidhållit att hon har gjort sitt genom att utpeka ChP. Efter det har hon varit  extremt njugg med att göra nya insatser för utredarna. 
 
LP:s självpåtagna kompetens att spåra ansikten 
 
När sedan LP vittnar i Tingsrätten och Hovrätten framhåller hon sin skarpa förmåga efter många år som psykolog att kunna ignenkänna och minnas ansikten. Denna självbild upprepas flera gånger. Hon menar att hon har en klar bild av gärningsmannen från brottsplatsen, hans starka blick och hur han sneddade Tunnelgatan. Genom de två rättegångarna var LP mästrande och krävande hur hon ville lägga upp förhören och vass i tonen, klagade på arrangenmanget och den jobbiga miljön  i polishuset, när hon var där för konfrontation. Dock var LP inte alls klar utan starkt förvirrad vid mordet, bekräftat av tre personer, och iakttagelseförmågan kan inte ha varit skärpt. Från det att underslöterskeeleverna kommit tills poliskommissarien Söderström anlät hade det gått flera minuter och gärningsmannen fått tid på sig att försvinna. Under detta tidsspann var LP bevittnat förvirrad, måste tas om hand  och uppmärksamheten kan inte ha varit på topp.
 
I skenet av denna förvirring blev  LP:s första kommentar vid  live konfrontationen inte: "Ohh, det är ju han", utan en upprepning av förhandstipset från polisen, som avslöjt att det var en alkoholist. Vittnesmålen från första minuterna på mordplatsen talar tydligt om en chockad och förvirrad LP.
 
Byte av Lisbeths kappa
 
Ambulansfärden med OP och LP till Sabbatsnbergs sjukhus borde ha inkluderat ett stopp med kappbyte och poliser, som tar Mokkajackan och åker iväg med den. Där sinkades ankomsten till akutvården på Sabatsbergs sjukhus. Fanss det annat som var viktigare?
 
Två finska kvinnor går från biografen Grand Sveavägen ner mot Hötorget
 
Två kvinnor skulle åka pendeltåg till Upplandsväsby, där de bodde och prommerade Sveavägen ner och sedan mot Centralstationen. De hade sett filmen Mozart på Grand.  Ingen av dem hade någon klocka på sig, men vill veta ungefär för tågtidernas skull. När de var nära korsningen Tunnelgatan/Sveavägen strax innan Decorima affären, såg de en man vid dörr-infasningen till Decorina. De tog några steg mot honom och kände igen honom från ett Gym i UpplandsNäsby. Han hade finskt påbrå.  Han hade en walki-taki i ena handen och ett vapen i den andra, Han talade finska och kvinnorna förstod vad han sa: "Nu kommer de. Jag är igenkänd!" (med tanke på kvinnorna) och han fick till svar på finska: "Skit i det. Gör vad du ska!"  Kvinnorna gick vidare. När de gått över Tunnelgatan och nästan var framme vid Kungsgatan hörde de  ett skott som från ett vapen. De vände inte om, utan gick vidare til pendeltåget. På morgonen förstod de via media att det var Palme som blivit skjuten. De beslöt sig för att inte säga ett knyst om sina iakttagelserna.
 
Dekorima mannen identifierad
 
Först 5 år senare träffade en av kvinorna DN-jurnalisten Olle Alsén på Ålandsbåten och då berättade hon vad de sett den 28:e februari 1986. Alsén hade jobbat mycket med palemmordet och tog uppgifterna till palmeutredarna. Det blev ingen stor händesle i Palmeutredningen. Ett förhör gjordes, men frun gav alibi och bekräftade att polisen var hemma på kvällen den 26 Februari 1986. Därmed togs han ur utredningen. Privatspanaren och journalisten Sven Anér har identifierat mannen vid Dekorima som en polisman ur den hårdföra  Norrmalmspolisen. Hans Holmérs pojkar. Decorinamannen finns namngiven på omslaget till en bok av journalisten Sven Anér. Olle Alsén åkte till gymmet i Upplands-Väsby med ett foto av polismannen och frågade om de kände igen mannen på fotot. Det gjorde de! Alla riksdagsledamoter fick var sitt exempler av boken sig tillsänt av Sven Anér.  I palmeutredningen finns uppgifter om att det gjordes en bildkonfrontation för en av Upplands-Väsby kvinnorna, men bland de bilderna fanns inte nämnda polisman med.
 
Slutbedömning 
 
Lisbeth Palme var inte skarp i aikttagelsen under tiden medan undersköterskorna gjorde sitt till dess Gösta Söderström kom. Den tiden räckte ju för mördaren att försvinna. LP:s uppträdande i rätten kan vara en produkt av skräcken och fasan som fyllde henne totalt, som skapade efterhandkonstruktioner. Kvinnan som först tog hand om LP  togs inte till föhör i någon rättegång. Inte heller Söderström. Han fick förtidspension. Dekorinamannens närvaro tystades och togs inte på allvar av Pameutredningarna. Kvinnorna från Upplands Väsby kallades inte till rättegångarna.
 Blev LP beskjuten eller togs Mockajackan i belsag för manipulation?
Bilden av en konspiration tecknar sig.
 
 

Den politiska röran och de grundfästa låsningarna

 
 
 
 
 
Vi är nu snart vid slutat av de två veckors sonderingar, som Ulf Kristersson fick på sig att bilda en regering med Alliansen och stöd från andra partier. Han började sina samtal med Stefan Löfven. Från Löfven  fanns redan ett tydligt svar från valrörelsen, där Löfven sagt  att han inte ville vara något stödparti för en sådan regering och göra konstgjord andning på en hopplös blockpolitik. Så ingen blev förvånad, när Löfven svarade ett tydligt nej på Kristerssons förfrågan. Det var en helt förspilled vecka för Alliansen. Under tiden detta pågått har sprickor i det borgliga blocket bara blivit allt bredare. 
 
Som alla vet har under hela valrörelsen både Annie Lööf occh Jan Björklund med gernomtydlig skärpa sagt att något som helst samröre med SD är helt omöjligt för dem vid bildande av en regering. Annie Lööf är därtill lika låst, när det gäller att stödja Löfven och hans regeringsbildande. För Björklund har det handlat om att han har två adopterade barn från Sydkorea och dom kan så långt  Björklund förstår inte enligt Jimmy Åkesson bli "riktiga svenskar". Tillika har hans egen mor kommit från Tyskland efter andra världskrigets slut och räddats undan nazismens illdåd. En starkt känslomässig och personligt familjär orsak till att inte kunna prata med Åkesson pluss grundideologin för en liberal. Det kan man ju som åskådare tänka kring. 
 
Nu har Annie Lööf hamnat i något som kan kallas en rävsaxs med sina låsningar åt båsa hållen. Vem hon än lierar sig med, så blir det en svekdebatt. Nu när Ulf Kristersson tänker kasta in handsken, säger Lööf att det finns forfarande oprövade möjligheter till samarbete! Men med vilka då?  Miljöpartiet har klart sagt att de tänker inte sätta sig i en regering med Alliansen! Vad betyder detta. Jo, Alliansen är sågad på mitten med M och Kd på ena sidan och C och L på den andra för ganska lång tid framöver. Vi ser du en Allians i en respirator, som nog måste tas bort. 
 
Socialdemokraterna har alltid haft Komunisterna, Vänsterpartier kommunisterna och Vänsterpartiet att samtala med och stödja sig mot. Dessa politiska rörelse har rötter i stalinismen, leninnismen och kommunismen med väldigt mycket blod på sina fingrar och vapen. Ändå har det gått bra med samröre med (s). Alliansen har missat sin chans för överskådlig tid att samtala med SD, som lämnat ut 4 politiska områden, där de kan diskutera med Alliansen: försvaret, sjukvården, migrationen och äldreomsorgen.  svaret har varit nej inget samröre. Egentligen hade Alliansen nu ett tillfälle att för överskådlig tid förpassa (s) till opposition, men missde det. Nu kan 1 eller 2 allianspartier plockas i en regering med (s) och därmed är borgligheten fjärran från ett maktövertagande. 
Den som komemr att dömas hårast är Annie Lööf

Entnicitet, sexualitet och grova överfallsvåldtäkter

 
 

Det har hettat till ordentligt i debatten huruvida man kan koppla ökningen av våldtäkter och särskilt gruppvåldtäkter till etnisk härkomst. Nu senast var det Uppdrag granskning (UG) i SVT ute med ett program i ämnet, där man analyserat svenska tingsrätternas ökande domar i olika typer av sexualbrott. Resultatet visade vad flera andra undersökningar på dömda sexualbrottslingar funnit, nämligen att utländskt födda män ligger högre i statistiken vad gäller våldtäkter, överfallsvåldtäkter och särskilt gruppvåldtäkter, där utomeuropeiska män svarar för omkring 80% av de sistnämnda grova brotten och härrörande ifrån Etiopien, Irak och Afghanistan.
 
Den väletablerade professorn i kriminologi på BRÅ Jerzy Sarnecki har blivit mäkta upprörd och möjligen kränkt av UG:s program. I DN (24/8)  skriver han att det är en urgammal rädsla. att när länder som invaderar ett annat land så våldtas kvinnor ofta. Denna rädsla, fortsätter Sarnecki,  exploateras gärna av de som söker makten i ett samhälle i syfte att samla nationen och dess medborgare bakom sig. Detta uttalande är en klar politisering av frågan. I ett annat sammanhang har Sarnecki sagt att den skrämselpropaganda som förs utnyttjas av högersextrema krafter. Själv född i Polen har han anledning att resa ragg. Det har hävdats att Sarnecki motsatt sig att grundligt undersöka etnicitet och våldtäkter av egna ideologiska skäl, eftersom frågan har ställts till BRÅ sedan åttiotalet, men det har inte hänt någonting. Själv säger han att det är en svår uppgift och kräver noggrannhet.
 

Alltnog har Sarnecki en lång erfarenhet av kriminologisk forskning. Faran med att vara så djupt rotad i ett enskilt forskningsfält så länge gör att det finns en risk, att man tar sig rätten att yttra sig inom andra områden, med samma säkerhet, som i sitt eget gebit. Han har av naturliga skäl liten kunskap i religion och hur religiösa kontexter fungerar i det mänskliga psyket och även liten kunskap i biologi.

-

Sarnecki tar i DN artikeln som exempel att ingen hävdar att katolska präster tillhör en kultur som tillåter sex med barn och att det inte föreligger något kulturellt missförstånd vad som gäller juridiskt.  Som jämförelse är det ett icke korrekt sätt att beskriva problemet på och visar på kriminologens vidlyftiga generaliseringar. Man måste ha större kännedom om religionspsykologi samt sexologi, för att uttala sig om vad som händer i katolska kyrkan. Sarnecki har rätt så långt, att det inte handlar om etnicitet.  Tyvärr är det ett snedsprång i samtalet om gruppväldtäkter, som inte säger något av värde i sammanhanget. För de katolska prästerna uppstår en kollision av att vara en biologisk varelse med full uppsättning könshormoner och någon variant av sexuell läggning på vilken de lagt ett religiöst raster (celibatet), för att nå en fördjupad gudskontakt. Dock blir det inom prästerna ibland en spänning mellan biologin, sexologin och den teologiska överlagringen, där det första kan bryter igenom det andra och då kan det uppstå övergrepp. Afghanska ynglingar, som aldrig sett en kvinnas hud och sällan en kvinnas ansikte har ju endast en svårfångad fantasi att ta till eller bilder från internet, när puberteten brakar lös och hormonstormen kommer.

-

När de kommer till ett land där exponeringen av kvinnors kroppar är betydligt mer uttalad och accepterad i samhället som i Sverige, så uppstår en förvirring. En grupp unga afghaner har själva i UG sagt, att de tolkat denna öppenhet och lätthet att prata med unga kvinnor i sin egen ålder  som en invit, särkskilt om de inte har en man med sig i bakgrunden, vilket är afghanernas norm. Det har hänt i Sverige att afghanska ensamkommande unga män gått till en ungdomsmottagning och frågat hur de skall bete sig, då de går med penisstånd på sta´n varje dag.

-

Om etnicitet är ett laddat ord, så kan vi väl lämna det och prata om olika livserfarenheter beroende på var man är född, fostrad och uppväxt. Alla kan väl ställa upp på att det är olika relationer mellan könen i mellanöstern jämfört med i Sverige. En afghan som medverkande i UG hade bott i Sverige i 20 år. Han hade tidigare arbetat som polis, men åkte nu runt i Sverige och informerade utomeuropeiska män om vad som gäller mellan könen i Sverige. Detta koncept har fungerat i nord Norge. Då skulle vi kunna släppa begreppet ras och avskalat titta på verkligheten och arbeta konstruktivt med information och utbildning utifrån männens tidigare erfarenheter. Då skulle vi lite mer avspänt kunna komma framåt i denna laddade fråga.

 

En dokumentärfilm om Whitney Houston

  
 

                                                               
   Whitney Houston föddes 1963 i en afroamerikansk familj. Modern Cissy Houston var gospelsångerska och körledare i New Hope Baptist Church i Newark USA. Whitney växte in i kyrkans olika körer efter hennes stegrande åldrar.  Pappan John Russel Houston var chaufför, men kom att dras in i det musikföretag som växte fram runt  Whitney och han blev där manager. Det fanns två bröder, som utan utbildning så småningom kom att vara involverade i det växande musikföretaget kring deras begåvade syster.
 
Familjen Houston var en familj med starka känslor och starka uttryck. Modern styrde Whitneys utveckling från 11 års ålder och framåt, då Whitney uppträdde som solosångare offentligt för första gången. Under den tiden var modern mån om att inte skynda på för fort. Hon visste att det skulle bli något stort av Whitney och då fíck det inte gå för fort i början.  Whitney blev mobbad i skolan och  bytte skola till Katolska flickskolan Mount Saint Dominic Academy. Modern Cissy var själv mycket ute och reste som sångartist och de tre barnen fick under den tiden ofta placeras i 4-5 olika familjer. Under placeringen i dessa familjer berättar en av bröderna Houston att han utsattes för sexuella övergrepp. Whitney utsattes också för sexuella övergrepp av en kvinna, som utpekades av både Whitney och en moster som  en kusin till Whitney. Hon var också sångerska och dog 2008.
 
Övergreppen påverakade alla syskonen Houston negativt. Bröderna hamnade tidigt i drogmissbruk. Droger fanns tillgängligt på alla barer enligt en av bröderna och de tog med sig droger hem och bjöd Whitney på narkotiska preparat under tonåren. Whitney kom senare i tonåren att umgås mycket med den kvinnliga assistenten  Robyn Crawford, som var lespisk. Det gick då en del rykten om att det fanns en sexuell komponent i deras förhållande, men det bekräftades aldrig. Dock  måste  övergreppen ha påverkat Whitney i hennes utveckling som vuxen sexuell kvinna och för att hitta sin identitet. Hon gifte sig dock senare med musikern  Bobby Brown år 1992 och hon var då 29 år gammal. Ett är senare fick de dottern Bobbi Kristina. Maken Bobby var till typen mycket lik  Whitneys bröder. Han hamnade också i drogmissbruk. Whitney tog med sig dottern på sina resor, då hon ville undvika sexuella övergrepp på henne. Relationen med dottern blev ändå inte bra. Äktenskapet med Bobby Brown blev problematiskt. När Whitneys stora framgångar kom kunde maken inte bejaka det, utan blev avundsjuk. Fadern tyckte han fick för lite av pengarna som strömmade in och skapade  en konflikt, när han krävde att få 8 miljoner dollar för egen del.
Föräldrarna skilde sig innan barnen var vuxna, men de höll ihop i företaget runt Whitney. Det fanns uppgifter om att fadern varit otrogen.
 
Det blev Arista Records chef Glive Davis f. 1932, som tog si an Whitney Houston Han hade många kända artister han fört fram som Westlife, Janis Joplin, Laura Nyro, Bruce Springsteen, Chicago, Billy Joel, Blood  med flera. Whitneys debutalbum kom 1985 med hits som Saving All My Life for You och Greatest  Love of  All. Albumet såldes i 25 miljoner exemplar. Det stora genombrottet blev låten I Will Always Love You, som var ledmotivet i filmen Bodyguard med Kevin Koster som motspelare. Den tog hela världen med storm. Till och med diktatorn Saddam Housein i Irak hade en arabisk version på sin valkampanj och publikhavet sjön av hela hjärtat. Efter filmen spelades 6 låtar in förutom ledmotivet  de var I´m Every Women, I Have Nothing, Run To You, Queen of the Nigth och Jesus Loves Me. Skivan såldes i 37 miljoner exemplar och filmen spelade in 410 miljoner dollar över hela världen och gav ett flertal utmärkelser som MTV Movie  Award 1993, Grammy för årets skiva 1994, Amarican Music Award för årets single 1994 osv, osv.  Hon kom också att betyda mycket för den färgade befolkningen. Vid ett framförande på nationaldagen då hon sjöng USA:s nationalsång på ett sätt som smälte hela publiken gjordes ett enande över rasgränserna.
 
I den dokumentär som nu visas i Sverige är Simon Chinn producent och Kevin MacDonald regissör. Svägerskan Pat Houston deltog också i filamarbetet och som familjens kontrollant.  Filmen visades på Canne festivalen 2018 Det var mycket glest besatt i den mindre salongen på biografen Victoria på Söder i Stockholm den 21 juli. Filmen syfte var att det nu är dags att berätta den nakna historien om Whitneys liv. De stora framgångarna finns med tillsammans med de mörka baksidorna i familjen Houston. Whitney Houston hade en fantastisk röst och blev en stor artist, men hade behövt ett större grundläggande stöd och beskydd. Då hade vi kunnat ha en mognad kvinna med en stegrande röstutveckling och breddad repertoar långt in i seniet.  Dokumentärfilmen ger dock förklaringar till att Whitney Houston dog  2012 ensam 49 år gammal drunknat och drogad i ett hotellbadkar.  Tre år senare 2015 dog Bobbi Kristina också drunknad i ett badkar.

Anna Hages bok - Ett viktigt bidrag till bilden av mordet på Olof Palme

 

Anna Hage var som 17-årig tonåring först på plats vid mordet på Olof Palme 1986. Hon satt i en bil som stannade för rött ljus i norrgående på Sveavägen vid korsningen mot Tunnelgatan. Hon tittade ut åt höger från baksätet och såg en man falla mot trottoaren och en annan man sprang bort höger ut på Tunnelgatan och försvann i mörkret. En kvinna vänder sig mot den fallande mannen. Anna kom som för att  hjälpa en skadad. Hon hade inga teorier hur det gått till och vem som hade skjutit. Hon gjorde sina spontana iakttagelser, vilket ger ett mycket bra komplement till alla utredningar, polisförhör och rättegångar.
 
Reflexmässigt öppnade Anna bildörren och sprang mot mannen. Annas kamrat Karin Johansson  följde med. Anna såg att mannen blödde kraftigt  ur munnen och Anna kollade pulsen på halsen. Kunde inte känna någon puls och mannen hade tom blick och såg livlös ut. En ung man dök upp och tillsammans med honom gjorde Anna  hjärt-lungräddning. De fick inget livstecken. Kvinnan var hysterisk och skrek att ser ni inte vem det är. Jag är Lisbeth Palme och där ligger min man Olof Palme, Sveriges statsminister. Lisbeth Palme var enligt Anna och Karin hysterisk och sprang runt i cirklar. Karin fick ta hand om Lisbeth, medan Anna deltog i hjärt-lungräddningen. Lisbeth försökte knuffa bort Anna och menade att det behövdes en läkare i stället. Anna undrade om hon gjort något fel, men svarade att vi måste få igång hjärtat och andingen. Hon gick utbildning till undersköterska och hade tränat i akuthjälp. Anna får blod på byxor och händer. Får servetter av en polisman.
 
Tidsangivelsen när polisen kom blev i efterförloppet ett stort debattämne, eftersom det inom poliskåren fanns två uppgifter!. Ambulans dök upp. Anna och Karin fick följa med i en taxibil till förhör. Taxichauffören skulle också förhöras. Anna hamnar i en ny värld. Hon får en känsla av att polisen inte är så intresserad och vill bli klar fort. Innan de lämnar polishuset kommer två andra poliser in och de har fått uppgift från sjukhuset att Olof Palme är dödförklarad. En polis skjutsar hem flickorna.
 
Styrkan i Annas berättelse ligger i att hon är nollställd inför det som nu möter henne. Hon har velat hjälpa en man i nöd och hamnar i en helt ny värld av förhör från poliser, journalister, advokater och slutligen även åklagare. Hon har inte grubblat över vem mördaren var, utan ville hjälpa en man i nöd och gjorde iakttagelser på platsen, som hon höll fast vid, även om hon ofta fick känslan av att de som förhörde henne ville få andra svar. Ingen hade berättat för henne om förhörsmetoder. Hon kände sig misstolkad och söndermald av återkommande frågor, som redan ställts.
 
Särskilt svårt blev det i rättegångarna, där hon känner sig hårt och orättvist behandlad, ifrågasatt på ett otrevligt sätt. Hon var ju försvarsadvokatens inkallade vittne och då blev ju åklagarens frågor tuffa. Hade hon fått veta detta i förväg så hade det kanske gått bättre. Anna håller dock sin linje av observationerna från Tunnelgatan och Lisbeth Palmes förvirrade beteende.
 
Med Uppdrag gransknings båda senaste sändningar (nr 5 och 6) om Palmemordet och den triggade uppkomsten av misstankarna mot Christer Pettersson (CP) som Palmemördaren och upparbetats  av polismannen Thure Nässén, blir Anna Hages berättelse ytterst viktig. Thure Nässén höll över 40 förhör med knarkaren Sigge Cedergren och lockade med belöningen av 50 miljoner i syfte att få honom att vittna mot CP. Med tanke på fru Palmes träffsäkra utpekande av CP blir Anna och Karins iakttagelser av stor vikt. Karin som på mordplatsen fick ta hand om en förvirrad fru Palme, togs inte till förhör i någon av rättegångarna!  Det är synnerligen märkligt. Anna Hages känsla genom alla förhör och de två rättegångarna är att hennes berättelse inte var intressant. Det talar för en riggad process från början till slut.
 
En bandinspelning som Uppdrag granskning fått ut från Thure Nässéns förhör, avslöjade att han lockat med betalning. Väl i rätten kunde Sigge Cedergren inte ljuga och sade att han frestats av mycket pengar, Åklagaren sade sig ha bandet framför sig och att det där i inte sades något om pengar. Det var en ren mörkläggning av Åklagaren i Sveriges viktigaste rättegång. Advokat Leif Silbersky kallar detta en stor skandal. Anna Hage får rätt  Förhören av polis och åklagaren har en färdig modell som skall föras framtill åtal med alla medel och då nagelfares hennes vittnesmål för att passa in.  Att hon upplever en stor förvirring vid kontakten med polis och rättsväsende finns det fog för då Palmeutredningarna är fulla av konstigheter.
 

Ebtisam Aldebe (c) och Centerpartiet

 
Abtisam Aldebe är muslim och sitter i socialnämnden i Solna och är nämndeman i Solna Tingsrätt. Hon kandiderar till Riksdagen i höst. Han önskar dessutom att få införa Sharialagar i Sverige för muslimer.I ett mål i Solna Tingsrätt om hustrumisshandel friade de två nämndemännen Abtisam Aldebe och Hasan Fransson mannen från misshandeln av sin fru. De två nämndemännen hade flera skäl, som att mannen kom från en fin familj, kvinnan var inte trovärdig och hon grät inte vid sitt inlägg i Tingsrätten. Då hon var gift inom sharialagarna, skulle hon ha vänt sig till makens manliga släktkingar i stället för att gå till polisen. Centerpartiet har blivit skakigt i knäna och uteslutit båda ur partiet.
 
Centerpartiet har varit det mest invandrarvänliga partiet i Sverige och särskilt under det stora inflödet av asylsökande under 2015. Partiet har fört de ensamkommande ungas talan och velat släppa in alla dessa  tonåringar eller män, oklart vilket. Språkröret Gustaf Fridilin var nere på Medbörjarplatsen och stöttade de ensamkommande, när de hade ockuperat torget och trappan till medborarhuset. När åtstramningar blev nödvändiga och regeringen lade fram mer restriktiva åtgärder för asylsökande på en presskonferens  grät förra språkröret Åsa Romson 2011-2017. Annie Lööf sa vid ett tillfälle att vi kunde ta in 300 000 med tanke på våra obebodda marker.  Det stora inkluderande hjärtat har bultat i centerpartiet.  Nu sitter partiet lite yrvaket och skärrat samtidigt och har redan uteslutit de två nämndemännen ur partiet. Vi minns hur bostadsminisetern Memet Kaplan fick gå efter att ha besökt ett sammanhang som inte var politiskt korrekt. Men vad då! Har inte partiet förstått att de människor som kommit hit kommer från helt andra kulturer och religiösa sammanhang, som de levt under i  hela sina liv. Hade centerpartiet trott att de skulle anpassa sig helt till våra normer och värderingar, för de är ju så demokratiska och moderna, så de går ju in hos alla tänkande människor, bara de får kända lukten av våra värderingar.
 
Det är nu som inte bara centerpartiet utan hela det politiska och mediala Sverige rycks ur sin förblindelse. Det är dags att förstå att religioner och kulturer som löpt i århundraden och format människors liv inte kastas av som en ytterrock. Det sitter i hjärtat, hjärnan och blodet. God morgon centerpartiet och stor del av det svenska politiska och mediala etablissemanget.
 
Våra invandrare  stöter hela tiden på stopphanden. Det gäller nicab, könsuppdelade badhus, klassrumens  åtskillnad av pojkar och flickor , sharialagar och böneutrop. Blir det för snävt får vi snart se ett politiskt muslimsk parti, som driver frågorna vi inte är beredda på. Det är dags att inse vad vi står inför och gör oss redo. 
Ett huvud i sanden blir syrefattigt och synfältet med sin överblick försvinner. Det inträffade bekräftar att vi har inte religionen som  ledstjärna, men väl den svenska åsiktskorridoren med det politiskt korrekta. Ramlar man utanför dessa ramar kommer mediadrevet och attacken från sociala medier. Därför kom avsättandet av de tvä nämndemännen från centerpartiet väldigt snabbt.
 
 

Knutby i media igen - Bepansringen har krakelerat och pastor Peter Gembäck talat ut i media

Pastor Peter Gembäck talar ut och öppnar sig i media.
 
Det är nu 14 år efter mordet i Knutby en kall vinterdag i Januari. En kvinna är skjuten till döds och en granne till henne överlevde skadeskjuten. Snabbt rullades det upp ett otroligt drama som pågått i en kristen församling i Knutby utanför Uppsala. Församlingens starke ledare Åsa Walldau höll verksamheten i ett järngrepp med tukt och fysisk bestraffning. Hon hade själv utsett sig till Kristi brud för det bröllop, som många kristna tror skall ske i himlen. Men den teologin har i alla tider som tema varit en förening mellan alla kristna och Jesus Kristus själv.
 
Den märkliga historien 
 
Historien som rullades upp genom rättegången avslöjade ofattbara inslag, t.ex. hur mörderskan, barnflickan Sara, fick ordna ett vapen på Plattan i Stockholm helt styrd av pastor Helge Fossmo, som var en viktig iscensättare av mordet. Han ville få bort sin fru för att få grannfrun genom att låta Sara skjuta både Helges fru och mannen till älskarinnan. Helge Fossmo fick livstids fängelse och Sara vård och rehabilitering.
 
Det svarta fåret
 
Budskapet från församlingens ledning blev att det hade funnits ett svart får i Helge Fossmo och efter domen var han  borta och sedan har församlingen levt ett vanligt kristet liv. Denna tolkning har varit Peter Gembäcks mantra tills nu. Han har med kraft bedyrat att det inte har funnits någon Kristi brud mystik.
 
En ny Uppdrag granskning
 
Reportern Anna Lindman har gjort program om Scientologkyrkan och dess medlammar och har gjort inträngande reportage från Livets Ord. Nu är hon med i Uppdrag granskning och har gjort ett nytt program, som kommer om någon vecka om knutbydramat.  Anna Lindman har ställt frågor många gånger till Peter Gembäck om Kristibrudsläran och han har blånekat hela tiden. Nu erkänner han att han har ljugit. Han går nu i terapi hos psykiatern Rigmor Robèrt, som följt Knutby dramat från början.
 
Hur kunde det gå så snett
 
Hur kunde det gå så snett? En viktig faktor är Åsa Walldaus karismatiska personlighet, vars närvaro i rummet fått medlemmars själar att vibrera av vördnad och underkastelse. Hon har förstärkt detta med stränga regler med fysiska och psykiska bestraffningar.  Därtill har hon utsett sig till Kristi brud. I den kristna eskatologiska läran kommer det att vara ett stort bröllop i himmelen vid världens ände mellan hela den kristna församlingen och Jesus Kristus själv. Men i Åsa Walldaus tolkning är det hon som skall träda fram inför alla generationer av kristna och förenas som kvinna med Jesus och leva i ett man/kvinna förhållande med honom. Denna sammanblandning av religion och sexualitet är ett viktigt grundfundament för utväxten av den samvaro som uppstod i församlingen och de  groteska uttryck det tog sig, Peter Gembäck säger nu att läran var starkt närvarande i det ledande  skiktet av pastorer och äldstebröder. Dock inte så utbrett i hela församlingen. Denna sammansmältning av religion och sexualitet tog sig  flera uttryck. När Helge Fossmo hade sexuellt umgänge med familjens barnflicka Sara medan hustrun sov i rummet bredvid, så var deras samlag ett inslag i församlingens andliga kamp mot djävulen.
Då Åsa Waldau väntade på sin brudgum och inte hade närkontakt med honom, har Helge Fossmo berättat att han som ersättning fick bjuda  drottningen på en form av sexuell massage regelbundet.
  
En bredgad syn på brottet
 
Denna sammanblandning skapar en psykologisk krutburk, där många är inblandade. Att Helge Fossmo var den ensamme galningen stämmer inte och det försummades i rättegången.  Jag anser, att Helge Fossmos, som nu har ett annat efternamn borde omgående få ett tidsbegränsat straff. Det kommer säker att bli uppenbart för flera, efter att Uppdrag granskning blivit sänt. Det han gjorde var vedervärdigt men han gjorde det i den explosiva religiösa kontexten, som han inte ensam hade skapat.  
 

Liberal politik har inte förstått föräldrakollektivet

 

 Liberal politik strävar efter att få så jämlikt uttag av föräldraledigheten som möjligt och huvudsyftet är att kvinnor skall snabbare stiga uppåt i karriären, så vi får lika många kvinnor på alla positioner i samhället och likvärdiga löner.

-

I den liberala politiken gällande föräldrars villkor, så finns inte barnen.  Utifrån mitt perspektiv, då jag under de 10 senaste åren kontinuerligt mött barn och föräldrar (ca 1200 per år) under 1 års ålder på BVC, så finns en hel del att läxa upp liberalerna med. Möjligen är de heltidsaktiva politikerna flera år från småbarnstiden, så de har glömt hur det var.

-

När man fått sitt barn efter 9 månaders längtan, så ställs allt på ända. Livet får ett nytt innehåll och det lyser i skinnet på de nyförlösta föräldrarna.  Fokuset hemma är helt förbytt. Det som normalt står högs på önskelistan som prylar och karriär, har automatiskt rankats ner till det som livet egentligen handlar om, nämligen närhet, omhändertagande, tacksamhet och att ta hand om det nyfödda barnet. Det blir en period av fördjupad meningsfullhet och föräldrarna har fått ta del av något som är större än de själva. Denna fantastiska mjukvara finns inte med i de politiska brandtalen. Det är löner och karriär som gäller.

-

Den hittills delade föräldrapenningen har slagit relativt bra ut och det har gått i en takt som är rimlig.  Framför allt har papporna vunnit på det. Jag har träffat många fäder, som har fått en ny stor erfarenhet i livet, när de äntligen fått pröva på mammors privilegium, att på heltid vara hemma med ett barn. De får något de inte kunde ha räknat ut i förväg.  Att vara delaktig i ett barns hela dag och efter en period ha första tjing på att få möta barnets behov, det har hjälpt dem att få tag i något som är större än dem själva. De har fått en fördjupad livsupplevelse.  De sitter inte när barnet sover och räknar på hur mycket löneförhöjning mamman skall få i sin framtid. Det är klart underordnat.  Föräldrarna har fått är en ingång till småbarnstiden på lika villkor. Föräldrarna talar samma språk, när de pratar om barnet. Jag har hört flera omdömen från pappor som: ”när jag börjar jobba igen, kommer jag tillbakas som en bättre människa” eller: ”vid 1:a barnet var jag hemma 6 mån, men det var för lite, nu skall jag vara hemma 9 månader. Om mjukvarorna inte får vara med i det politiska samtalet blir slutprodukten krass och inta alls bra.

-

Det är alltstå helt fel att pådyvla föräldrar, hur de skall göra med tiden som småbarnsföräldrar, utan att man som politiker förstår vad man klampar in i. För liberalerna är det viktigare med de politiska slagorden om kvinnors frihet och karriär i samhället.  Kristdemokraterna har förstått, att man måste ge föräldrarna fullt mandat att välja sina liv under familjens viktigaste period.  I verkligheten är det så att det finns egenföretagare bland fäderna utan anställda. För dessa är det problematiskt att stänga firman i flera månader och inte dra in några pengar alls. För denna grupp försvinner pappamånaderna helt och denna familjegrupp missgynnas. Dessa familjer måste själva få välja hur de tar ut föräldrapenningen. Jag har inte hört någon politiker tala om den här gruppen. Våra politiker framhåller helt riktigt att fäder ofta tjänar mer än mammor och det styr uttaget. Lösningen på det problemet, kan vi dock inte lägga på föräldrarna.

-

Det som nu händer i pappakollektivet är en lobbning på kalas och släktträffar från de som känt på att ta ut föräldradagar till de som ännu inte gjort de att verkligen pröva på. Den processen kommer att bli kraftfullare framöver. Det finns redan en ökning och det växer snabbare för varje pappa som går in i det. Låt denna interna dynamik göra resten av arbetet mot jämnställda föräldrar. Klampa inte in med  nya fixerade relationer i uttaget. Det löser sig självt. OK, kanske lite långsammare, men det blir på föräldrakollektivets villkor. 

-

Det är också upp till bevis att mammor har ökat i löneligan på grund av att det jobbat mindre hemma. Jag tror inte det.

-

 Löner skall sättas i sedvanliga förhandlingar och egentligen borde arbetsgivarnas attityd till föräldrars arbete hemma under småbarnstiden förändras i grunden genom en kovändning, där frånvaron från arbetet vid uttag av föräldramånader prioriteras. I dagsläget resulterar det i en eftersläpning i löneligan sägs det. Varför inte tiullskapa en bonus i lönesättningen, för dem som varit hemma med sitt nyfödda barn. Ett nytänkande, där livets mjukvaror skall vara med vid förhandlingsbordet och ett erkännande av dess långsiktiga värde för samhället, som ger effekt långt upp i tonåren. Trygga familjer och trygga barn tjänar vi alla på. Föräldrar skapar vår framtid. Politikernas stress på småbarnsföräldrarna lyfter vi bort och lägger det på arbetsgivarsidan med denna modellösning. Jag är inte dum. Jag förstår att företagare kan skratta åt detta. De borde dock som ett första steg framöver anstränga sig att inte låta kvinnors löner påverkas av hemarbetet. Arbetsgivare skulle må riktigt bra i själen om livets mjukvaror fick var med i den krassa ekonomin. 

 

 

 


Om

Min profilbild

Roland Sennerstam

Jag är barnläkare och deltager i samhälldebatten främst när det gäller existentiella frågor och sjukvårdsfrågor med fokus på barn. Politiska frågor skall speglas. Följer det ökande religiösa inslaget i världspolitiken och vikten av att belysa det utifån en uppdaterad världsbild. Men sannolikt kommer miljöfrågor och jordklotets överlevnad att ta allt större plats framöver för oss alla.

RSS 2.0